Kho tàng Danh ngôn

Danh ngôn ngẫu nhiên

Tôi thà làm người đầy chuyện ngược đời hơn làm người đầy thành kiến.
I would rather be a man of paradoxes than a man of prejudices.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Bên trong bạn có một nơi mà mọi điều đều có thể. Hãy tới đó.
You have a place within yourself where anything is possible. Go there.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Làm thơ, tuy quý cổ kính đạm bạc, nhưng phong phú rực rỡ không thể không có, cũng ví như tùng bách có thêm đào lý, có vải lụa còn thêm gấm vóc.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Ở đâu vàng bạc chiếm tâm hồn thì tin tưởng, hi vọng và yêu thương bị tống ra khỏi cửa.

0

Người mắc nợ chẳng khác nào nô lệ.
A man in debt is so far a slave.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Sự thiếu quả quyết là hạt giống của nỗi sợ.
Indecision is the seedling of fear.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Con người không thay đổi, những mối ưu tiên của họ thay đổi.
People don’t change, their priorities do.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Đừng vô tình phán xét bất kì ai, vì bạn không thể biết những gì họ đã từng trải qua.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Bạo lực chỉ có thể được che đậy với một lời nói dối, và lời nói dối chỉ có thể được duy trì nhờ bạo lực. Ai từng đem bạo lực ra làm cách thức rồi chắc chắn sẽ buộc phải lấy dối trá làm nguyên tắc.
Violence can only be concealed by a lie, and the lie can only be maintained by violence. Any man who has once proclaimed violence as his method is inevitably forced to take the lie as his principle.

0

Có ba điều hiếu, đại hiếu là tôn trọng cha mẹ, thứ đến là không làm nhục cha mẹ, thấp nhất là nuôi được cha mẹ.
孝有三:大尊尊亲,其次弗辱,其下能养。Hiếu hữu tam: đại tôn tôn thân, kì thứ phất nhục, kì hạ năng dưỡng.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Vợ không phải là người tình mà là người bạn trăm năm. Và chúng ta phải sớm tập làm quen với ý nghĩ yêu nàng khi nàng luống tuổi và cả khi nàng sẽ là một bà già.

0
Tác giả:

Người can đảm cũng luôn đầy tin tưởng.
A man of courage is also full of faith.

0

Cuộc sống cũng giống như trò chơi boomerang. Sớm hay muộn rồi những suy nghĩ, lời nói và hành động của chúng ta sẽ quay trở lại chúng ta với sự chính xác đến không ngờ.
The game of life is a game of boomerangs. Our thoughts, deeds and words return to us sooner or later with astounding accuracy.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Một khi bạn hiểu thì mọi chuyện đều dễ dàng, đơn giản và trực tiếp. Khi sự vật vừa lòng khởi sinh, hiểu rằng chúng là trống rỗng, không phải là của ta. Khi sự vật không vừa lòng khởi sinh, hiểu rằng chúng trống rỗng, không phải là của ta. Thế là chúng biến mất ngay. Đừng đồng hóa chúng với mình, cũng đừng cho mình là chủ nhân của chúng. Nếu bạn cho rằng cây đu đủ này là của bạn thì bạn sẽ đau khổ biết bao khi có ai đốn ngã nó. Hiểu rõ được điều đó tâm bạn sẽ thăng bằng. Khi tâm tiến đến chỗ thăng bằng thì đó là chánh đạo. Chánh đạo hay những lời dạy chân chánh của Đức Phật dẫn đến giải thoát.
It is so easy once you understand. It is so simple and direct. When pleasant things arise, understand that they are empty. When unpleasant things arise, see that they are not yours. They pass away. Don’t relate to them as being you, or se yourself as the owner of them.. You think that papaya tree is yours, then why don’t you feel hurt when it is cut down? If you can understand this, then the mind comes into balance. When the mind comes into balance. Then this is the correct path, the correct teaching of the Buddha, and the teaching that leads to liberation.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Hãy học khi người khác ngủ; lao động khi người khác lười nhác; chuẩn bị khi người khác chơi bời; và có giấc mơ khi người khác chỉ ao ước.
Study while others are sleeping; work while others are loafing; prepare while others are playing; and dream while others are wishing.

0

Hãy cẩn thận khi đọc sách về sức khỏe. Bạn có thể bỏ mạng vì một lỗi in ấn.
Be careful about reading health books. You may die of a misprint.

0
Tác giả:
Từ khóa: , ,

Hãy chấp nhận bản thân như chính con người thật của mình. Nếu không bạn sẽ không bao giờ thấy cơ hội. Bạn sẽ không cảm thấy tự do để tiến về phía nó; bạn sẽ cảm thấy mình không xứng đáng.
Accept yourself as you are. Otherwise you will never see opportunity. You will not feel free to move toward it; you will feel you are not deserving.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Cuộc sống cũng giống như khiêu vũ. Nếu chúng ta có sàn nhảy rộng, nhiều người sẽ nhảy. Có người sẽ giận dữ khi giai điệu thay đổi. Nhưng cuộc đời lúc nào cũng thay đổi.
Life is like dancing. If we have a big floor, many people will dance. Some will get angry when the rhythm changes. But life is changing all the time.

0

Hạnh phúc không phải là những việc bạn đã từng trải qua mà là những việc bạn ghi nhớ về nó.

0
Tác giả:

Nhà Vua Và Con Vẹt

Nhà vua và hoàng tử mỗi người nuôi một con Vẹt. Hai con Vẹt ấy cũng là hai cha con. Nhà vua rất yêu quý con Vẹt cha, hoàng tử […]


Khát khao cuồng nhiệt nhất thường sinh ra hận thù sâu sắc nhất.
From the deepest desires often come the deadliest hate.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Mọi mất mát đều đáng buồn. Kết thúc của một mối quan hệ quan trọng cũng là một cái chết. Khi người ta không còn yêu nhau, hay khi một tình bạn tưởng chừng vững chắc lại tan vỡ, hy vọng về tương lai chung – thứ hy vọng tạo ra một bối cảnh và một mục đích cho cuộc đời – đã mất đi.
All losses are sad. The end of an important relationship is also a death. When people fall out of love with each other, or when what seemed like a solid friendship falls into ruin, the hope for a shared future–a hope that provided a context and a purpose to life–is gone.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Khi cơn cuồng phong dữ dội thổi qua cuộc đời ta – và ta không thể ngăn cản nó – ta hãy chấp nhận điều không thể tránh. Rồi buộc mình bận rộn và nhặt những mảnh vỡ lên.
When the fierce, burning winds blow over our lives – and we cannot prevent them – let us, too, accept the inevitable. And then get busy and pick up the pieces.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Nếu anh muốn yêu thương, anh phải phụng sự; nếu anh muốn tự do, anh phải chết.
If you want to love you must serve, if you want freedom you must die.

0
Tác giả:
Từ khóa: , ,