Tác giả: Mark Twain

Hư cấu buộc phải bám vào những khả năng. Sự thật thì không.
Fiction is obliged to stick to possibilities. Truth isn’t.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Don’t go around saying the world owes you a living. The world owes you nothing. It was here first.
Đừng có đi loanh quanh mà nói rằng thế giới này nợ bạn cuộc sống. Thế giới chẳng nợ bạn điều cả. Nó ở đây từ trước rồi.

0
Tác giả:

Từ chối giải thưởng là một cách khác để chấp nhận nó ồn ào hơn bình thường.
To refuse awards is another way of accepting them with more noise than is normal.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Hãy cẩn thận khi đọc sách về sức khỏe. Bạn có thể bỏ mạng vì một lỗi in ấn.
Be careful about reading health books. You may die of a misprint.

0
Tác giả:
Từ khóa: , ,

Hai mươi năm sau lúc này, bạn sẽ thấy thất vọng vì những điều mình không làm hơn vì những điều mình đã làm. Vậy nên hãy tháo nút dây. Hãy cho thuyền rời khỏi bến cảng an toàn. Hãy căng buồm đón gió. Tìm tòi. Ước mơ. Khám phá.
Twenty years from now you will be more disappointed by the things that you didn’t do than by the ones you did do. So throw off the bowlines. Sail away from the safe harbor. Catch the trade winds in your sails. Explore. Dream. Discover.

0
Tác giả:
Từ khóa: , ,

Cách tốt nhất để làm bạn vui lên là làm người khác vui lên.
The best way to cheer yourself up is to try to cheer somebody else up.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Chẳng có cảnh nào đáng buồn hơn là thấy một người bi quan trẻ tuổi.
There is no sadder sight than a young pessimist.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Trước 48 tuổi, người bi quan là người biết quá nhiều; nếu quá tuổi đó mà vẫn lạc quan, anh ta biết quá ít.
The man who is a pessimist before 48 knows too much; if he is an optimist after it, he knows too little.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Cứ cẩu thả trong cách ăn mặc nếu bạn muốn, nhưng hãy giữ một tâm hồn gọn gàng.
Be careless in your dress if you will, but keep a tidy soul.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

20 years from now.
We will be more dissapointed.
By the things we didn’t do
Than by the ones you we do.
So throw off the bowliness
Sail away from the safe harbour
Catch the trade winds in our sails
Dream
Explore
Discover.
Hai mươi năm sau kể từ bây giờ
Ta sẽ thất vọng
Bởi những việc ta đã không làm
Hơn là bởi những việc ta đã làm.
Vì vậy hãy quăng thừng lên
Giương buồm ra khỏi hải cảng an toàn
Đón ngọn gió mậu dịch trong những chuyến đi biển
Hãy ước mơ
Thám hiểm
Khám phá.

0
Tác giả:

The fear of death follows from the fear of life. A man who lives fully is prepared to die at any time.
Nỗi sợ cái chết đến từ nỗi sợ cuộc sống. Người sống được hết mình luôn sẵn sàng chết bất cứ lúc nào.

0
Tác giả:

Hiện thực có thể bị đánh bại nếu trí tưởng tượng đủ nhiều.
Reality can be beaten with enough imagination.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Hãy sống như thế nào để ngay cả người đào mồ cũng phải thương tiếc lúc ta chết.

0
Tác giả:

Để có thể tận hưởng niềm vui một cách trọn vẹn, bạn phải có ai đó để cùng sẻ chia niềm vui đó.
To get the full value of joy you must have someone to divide it with.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Luôn trung thành với Tổ quốc. Chỉ trung thành với chính quyền khi nó xứng đáng với điều đó.
Loyalty to the country always. Loyalty to the government when it deserves it.

0
Tác giả:
Từ khóa: , ,

Hãy tránh xa những người coi nhẹ tham vọng của bạn. Những con người nhỏ bé lúc nào làm vậy, nhưng những người thực sự lớn lao khiến bạn cảm thấy ngay cả chính mình cũng có thể trở nên lớn lao.
Keep away from people who try to belittle your ambitions. Small people always do that, but the really great make you feel that you, too, can become great.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Don’t go around saying the world owes you a living. The world owes you nothing. It was here first.

0
Tác giả:

Hãy gọi tên người sáng chế vĩ đại nhất. Sự tình cờ.
Name the greatest of all inventors. Accident.

0
Tác giả:
Từ khóa:

To succeed in life, you need two things: ignorance and confidence.
Để thành công trong cuộc sống, bạn cần hai thứ: sự ngu dốt và lòng tự tin.

0
Tác giả:

Cách tốt nhất để làm bạn vui lên là làm người khác vui lên.

0
Tác giả:

Mọi cảm xúc nếu chân thật đều không chủ tâm.
Any emotion, if it is sincere, is involuntary.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Thà xứng đáng với vinh dự mà không có nó còn hơn là có nó mà không xứng đáng.
It is better to deserve honors and not have them than to have them and not deserve them.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Hãy làm điều đúng đắn. Nó sẽ làm hài lòng một số người và làm kinh ngạc những người còn lại.
Do the right thing. It will gratify some people and astonish the rest.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Đừng bao giờ để ai trở thành sự ưu tiên của bạn trong khi cho phép bạn trở thành lựa chọn của họ.
Never allow someone to be your priority while allowing yourself to be their option.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,