Tác giả: Mark Twain

Cách tốt nhất để làm bạn vui lên là làm người khác vui lên.

Tác giả:

Thứ quần áo tốt nhất là làn da người, nhưng, dĩ nhiên, xã hội đòi hỏi thứ gì đó nhiều hơn thế.
The finest clothing made is a person’s skin, but, of course, society demands something more than this.

Tác giả:
Từ khóa:

Nhà ái quốc: người có thể la hò to nhất mà không biết mình đang la hò vì cái gì.
Patriot: the person who can holler the loudest without knowing what he is hollering about.

Tác giả:
Từ khóa:

Trước 48 tuổi, người bi quan là người biết quá nhiều; nếu quá tuổi đó mà vẫn lạc quan, anh ta biết quá ít.
The man who is a pessimist before 48 knows too much; if he is an optimist after it, he knows too little.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Mọi cảm xúc nếu chân thật đều không chủ tâm.
Any emotion, if it is sincere, is involuntary.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Hiện thực có thể bị đánh bại nếu trí tưởng tượng đủ nhiều.
Reality can be beaten with enough imagination.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Nhưng ai sẽ cầu nguyện cho Satan? Trong suốt mười tám thế kỷ, ai là người có lòng nhân ái để cầu nguyện cho kẻ tội đồ cần nó nhất?
But who prays for Satan? Who, in eighteen centuries, has had the common humanity to pray for the one sinner that needed it most?

Tác giả:
Từ khóa: ,

Don’t go around saying the world owes you a living. The world owes you nothing. It was here first.
Đừng có đi loanh quanh mà nói rằng thế giới này nợ bạn cuộc sống. Thế giới chẳng nợ bạn điều cả. Nó ở đây từ trước rồi.

Tác giả:

Dáng vẻ đẹp đẽ và sức hấp dẫn vốn là hai thứ quan trọng, may mắn là không phải người con gái xinh đẹp nào cũng có sức hấp dẫn, thường những cô gái nhan sắc bình thường lại có chỗ yêu kiều

Tác giả:

There are basically two types of people. People who accomplish things, and people who claim to have accomplished things. The first group is less crowded.
Cơ bản là có hai loại người. Người làm nên chuyện và người tuyên bố mình làm nên chuyện. Nhóm đầu tiên ít đông hơn.

Tác giả:

Nền văn minh là phép tính nhân không giới hạn của những sự cần thiết không cần thiết.
Civilization is the limitless multiplication of unnecessary necessities.

Tác giả:
Từ khóa:

Hai mươi năm sau lúc này, bạn sẽ thấy thất vọng vì những điều mình không làm hơn vì những điều mình đã làm. Vậy nên hãy tháo nút dây. Hãy cho thuyền rời khỏi bến cảng an toàn. Hãy căng buồm đón gió. Tìm tòi. Ước mơ. Khám phá.
Twenty years from now you will be more disappointed by the things that you didn’t do than by the ones you did do. So throw off the bowlines. Sail away from the safe harbor. Catch the trade winds in your sails. Explore. Dream. Discover.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Thà là lời hứa không giữ được còn hơn là không có lời hứa nào.
Better a broken promise than none at all.

Tác giả:
Từ khóa:

Hãy lôi ý nghĩ rời khỏi những điều phiền muộn… bằng tai, bằng gót chân, hay bằng bất cứ cách nào mà bạn làm được.
Drag your thoughts away from your troubles… by the ears, by the heels, or any other way you can manage it.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Hãy mua đất, người ta không tạo ra nó nữa.
Buy land, they’re not making it anymore.

Tác giả:
Từ khóa:

Thứ mực viết lên lịch sử chẳng qua là định kiến hay thay đổi.
The very ink with which history is written is merely fluid prejudice.

Tác giả:
Từ khóa: ,

When we remember we are all mad, the mysteries disappear and life stands explained.

Tác giả:

Bạn tốt, sách hay và lương tâm ngái ngủ: đó là cuộc sống lí tưởng.
Good friends, good books and a sleepy conscience: this is the ideal life.

Tác giả:
Từ khóa:

Thà xứng đáng với vinh dự mà không có nó còn hơn là có nó mà không xứng đáng.
It is better to deserve honors and not have them than to have them and not deserve them.

Tác giả:
Từ khóa:

Có những lúc mà anh muốn treo cổ cả loài người và chấm dứt tấn trò hề.
There are times when one would like to hang the whole human race, and finish the farce.

Tác giả:
Từ khóa:

Hư cấu buộc phải bám vào những khả năng. Sự thật thì không.
Fiction is obliged to stick to possibilities. Truth isn’t.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Điều cấm đoán có sức mê hoặc đến nỗi khiến nó hấp dẫn không tả nổi.
There is a charm about the forbidden that makes it unspeakably desirable.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Mỗi con người là một vầng trăng với một tối không bao giờ để cho ai nhìn thấy.

Tác giả:

Ở bên trong, chúng ta đều giống nhau.
We are all alike, on the inside.

Tác giả:
Từ khóa: