Tác giả: Mark Twain

Hiện thực có thể bị đánh bại nếu trí tưởng tượng đủ nhiều.
Reality can be beaten with enough imagination.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Mọi cảm xúc nếu chân thật đều không chủ tâm.
Any emotion, if it is sincere, is involuntary.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Thật thà là cách tốt nhất – khi có liên quan đến tiền nong.
Honesty is the best policy – when there is money in it.

0
Tác giả:
Từ khóa:

There are basically two types of people. People who accomplish things, and people who claim to have accomplished things. The first group is less crowded.
Cơ bản là có hai loại người. Người làm nên chuyện và người tuyên bố mình làm nên chuyện. Nhóm đầu tiên ít đông hơn.

0
Tác giả:

Đừng bao giờ để ai trở thành sự ưu tiên của bạn trong khi cho phép bạn trở thành lựa chọn của họ.
Never allow someone to be your priority while allowing yourself to be their option.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Thứ mực viết lên lịch sử chẳng qua là định kiến hay thay đổi.
The very ink with which history is written is merely fluid prejudice.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Bạn tốt, sách hay và lương tâm ngái ngủ: đó là cuộc sống lí tưởng.
Good friends, good books and a sleepy conscience: this is the ideal life.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Cứ cẩu thả trong cách ăn mặc nếu bạn muốn, nhưng hãy giữ một tâm hồn gọn gàng.
Be careless in your dress if you will, but keep a tidy soul.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Cái gì cũng có giới hạn – quặng sắt không thể giáo dục được thành vàng.
Everything has its limit – iron ore cannot be educated into gold.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Hãy sống như thế nào để ngay cả người đào mồ cũng phải thương tiếc lúc ta chết.

0
Tác giả:

Không ngạc nhiên gì là sự thật lại lạ lùng hơn hư cấu. Hư cấu phải có tính hợp lý.
It’s no wonder that truth is stranger than fiction. Fiction has to make sense.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Don’t go around saying the world owes you a living. The world owes you nothing. It was here first.
Đừng có đi loanh quanh mà nói rằng thế giới này nợ bạn cuộc sống. Thế giới chẳng nợ bạn điều cả. Nó ở đây từ trước rồi.

0
Tác giả:

Let us live so that when we come to die even the undertaker will be sorry.
Chúng ta hãy sống sao cho khi chết, ngay cả người làm tang lễ cũng thấy tiếc thương.

0
Tác giả:

Vấn đề không phải là kích cỡ của con chó trong cuộc chiến mà là kích cỡ của cuộc chiến trong con chó.
It’s not the size of the dog in the fight, it’s the size of the fight in the dog.

0
Tác giả:
Từ khóa: , ,

Hãy lôi ý nghĩ rời khỏi những điều phiền muộn… bằng tai, bằng gót chân, hay bằng bất cứ cách nào mà bạn làm được.
Drag your thoughts away from your troubles… by the ears, by the heels, or any other way you can manage it.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Dáng vẻ đẹp đẽ và sức hấp dẫn vốn là hai thứ quan trọng, may mắn là không phải người con gái xinh đẹp nào cũng có sức hấp dẫn, thường những cô gái nhan sắc bình thường lại có chỗ yêu kiều

0
Tác giả:

Sự thịnh vượng là người bảo vệ tốt nhất cho nguyên tắc.
Prosperity is the best protector of principle.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Hư cấu buộc phải bám vào những khả năng. Sự thật thì không.
Fiction is obliged to stick to possibilities. Truth isn’t.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Tại sao chúng ta lại vui mừng trước sự chào đời và thương tiếc ở lễ tang? Bởi vì chúng ta không phải là đương sự.
Why is it that we rejoice at a birth and grieve at a funeral? It is because we are not the person involved.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Hãy mua đất, người ta không tạo ra nó nữa.
Buy land, they’re not making it anymore.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Hãy làm điều đúng đắn. Nó sẽ làm hài lòng một số người và làm kinh ngạc những người còn lại.
Do the right thing. It will gratify some people and astonish the rest.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Luôn trung thành với Tổ quốc. Chỉ trung thành với chính quyền khi nó xứng đáng với điều đó.
Loyalty to the country always. Loyalty to the government when it deserves it.

0

When we remember we are all mad, the mysteries disappear and life stands explained.

0
Tác giả:

Trước 48 tuổi, người bi quan là người biết quá nhiều; nếu quá tuổi đó mà vẫn lạc quan, anh ta biết quá ít.
The man who is a pessimist before 48 knows too much; if he is an optimist after it, he knows too little.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,