Chuyên mục: Danh ngôn Tiền bạc – Danh vọng

Khi đòi lại tiền đã cho vay, bạn thường khám phá ra rằng mình đã biến một người bạn tốt trở thành kẻ thù.

Tác giả:

Một cuộc sống sung sướng khi bắt đầu bằng tình yêu và được chấm dứt bằng tham vọng.

Tác giả:

Có hai thứ mà người ta mong muốn hơn là tình dục và tiền bạc… đó là sự công nhận và lời khen ngợi.
There are two things people want more than sex and money… recognition and praise.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Khi tiền bạc nói ra thì sự thật yên lặng

Tác giả:

Không gì an toàn vững chắc đến mức tiền bạc không thể cướp đi.
Nothing is so strongly fortified that it cannot be taken by money.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Tiền bạc có thể nhen nhóm, nhưng nó không thể tự mình cháy, và cháy rất lâu.
Money may kindle, but it cannot by itself, and for very long, burn.

Tác giả:
Từ khóa:

Tiền không quan trọng – Mà quan trọng là bạn kiếm được bao nhiêu tiền để coi tiền là không quan trọng.

Tác giả:

Điều nằm trong trái tim bạn quan trọng hơn số tiền nằm trong túi bạn

Tác giả:

Thanh danh là chuỗi ngọc có thể vỡ trong khoảnh khắc.

Tác giả:

Tính kiêu căng tự đại neo chắc trong trái tim con người đến nỗi một người lính, một thường dân đi theo quân đội, một người đầu bếp hay một người gác cổng cũng sẽ khoe khoang và muốn sự thán phục, và thậm chí ngay cả các triết gia cũng muốn nó; những người viết chống lại nó muốn có được danh vọng vì đã viết hay, những người đọc muốn có được danh vọng vì đã đọc, và có lẽ chính tôi người viết những dòng này cũng muốn điều đó.
Vanity is so firmly anchored in man’s heart that a soldier, a camp follower, a cook or a porter will boast and expect admirers, and even philosophers want them; those who write against them want to enjoy the prestige of having written well, those who read them want the prestige of having read them, and perhaps I who write this want the same thing.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Sự nghèo khổ sẽ nhẹ nhàng hơn nếu hai người yêu nhau tha thiết.

Tác giả:

Trời cho ta giàu sang sung sướng là chiều chuộng ta để cho ta dễ làm lành; trời bắt ta nghèo khổ lo buồn là mài giũa ta để cho ta kiên gan, bền chí.

Tác giả:

Lúc lớn khôn người đàn ông có ba cái nặng phải gánh vác là; danh vọng, đạo vợ chồng và con cái.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Nhiều người sai lầm khi nghĩ rằng tất cả thử thách trong đời sẽ biến mất nếu họ có đủ tiền. Không gì xa với sự thật hơn. Kiếm nhiều tiền hơn, về bản chất, hiếm khi có thể giải phóng con người. Cũng thật ngớ ngẩn khi nói với bản thân rằng tự do hơn về tài chính và nắm vững hơn về tài chính của mình sẽ không tạo ra nhiều cơ hội hơn để mở mang, chia sẻ, và tạo ra giá trị cho bản thân và người khác.
Many people make the mistake of thinking that all the challenges in their lives would dissipate if they just had enough money. Nothing could be further from the truth. Earning more money, in and of itself, rarely frees people. It’s equally ridiculous to tell yourself that greater financial freedom and mastery of your finances would not offer your greater opportunities to expand, share, and create value for yourself and others.

Người trẻ tuổi yêu vinh dự và chiến thắng hơn tiền bạc.
Youth loves honor and victory more than money.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Những đồng xu không rơi xuống từ thiên đường. Chúng phải được kiếm ở chốn phàm trần này.
Pennies do not come from heaven. They have to be earned here on earth.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Tất cả tiền bạc trên thế giới đều vô dụng đối với người tiêu tiền cũng nhanh như kiếm tiền, hay đối với đất nước của anh ta. Tất cả những gì anh ta để lại là các hóa đơn, và tiếng xấu của một kẻ ngu xuẩn.
All the money in the world is no use to a man or his country if he spends it as fast as he makes it. All he has left is his bills and the reputation for being a fool.

Tác giả:
Từ khóa:

Tiều là hạt giống của tiền, và đồng ghi nê đầu tiên đôi khi khó kiếm hơn một triệu đồng thứ hai.
Money is the seed of money, and the first guinea is sometimes more difficult to acquire than the second million.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Giàu phải nghĩ đến lúc nghèo, trẻ phải nghĩ đến lúc già.

Tác giả:

Tài năng do Chúa trời cho.
Hãy khiêm tốn.
Danh vọng do người khác cho.
Hãy biết ơn.
Tính tự phụ do tự ta cho.
Hãy cẩn thận.
Talent is god given.
Be humble.
Fame is man given.
Be Grateful.
Conceit is self given.
Be careful

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Tiền bạc là đầy tớ tốt nhưng là ông chủ xấu.

Tác giả:

Nhân nghĩa làm cao con người. Tiền tài danh vọng làm nhục con người.

Tác giả:

Người phụ nữ có thể tự tạo công việc cho mình là người phụ nữ sẽ có được danh vọng và vận mệnh.
The woman who can create her own job is the woman who will win fame and fortune.

Cảnh giàu sang giống như nhà trọ, chỉ người cẩn thận mới được ở lâu.

Tác giả: