Tác giả: Napoleon Hill

Khi nghi ngờ không biết nên nói hay giữ im lặng, người sáng suốt chọn lấy lợi ích của sự nghi ngờ, và giữ im lặng.
Wise men, when in doubt whether to speak or to keep quiet, give themselves the benefit of the doubt, and remain silent.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Hoàn toàn đúng là bạn có thể thành công tốt nhất và nhanh nhất bằng cách giúp người khác thành công.
It is literally true that you can succeed best and quickest by helping others to succeed.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Nếu bạn không học hỏi trong khi đang kiếm tiền, bạn tự lừa mình mất đi phần tốt hơn trong thu nhập.
If you are not learning while you’re earning, you are cheating yourself out of the better portion of your compensation.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Khi bạn thất bại, hãy chấp nhận nó như một dấu hiệu cho thấy các kế hoạch của bạn không hoàn chỉnh, hãy xây dựng lại chúng, và lại một lần nữa giương buồm đi về hướng mục tiêu.
When defeat comes, accept it as a signal that your plans are not sound, rebuild those plans, and set sail once more toward your coveted goal.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Khao khát là điểm bắt đầu của mọi thành tựu, không phải hy vọng, không phải mong muốn, mà là nỗi khát khao sâu sắc không ngừng rung động đến mức làm mờ đi mọi thứ.
Desire is the starting point of all achievement, not a hope, not a wish, but a keen pulsating desire which transcends everything.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Sự trì hoãn là thói quen xấu để lại cho tới ngày kia điều đáng lẽ ra nên được làm vào ngày hôm kia.
Procrastination is the bad habit of putting of until the day after tomorrow what should have been done the day before yesterday.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Trí tưởng tượng chính là nhà xưởng nơi tất cả kế hoạch của con người được hình thành.
The imagination is literally the workshop wherein are fashioned all plans created by man.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Không ai có thể thành công trong ngành nghề mà mình không yêu thích.
No man can succeed in a line of endeavor which he does not like.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

The strongest oak tree of the forest is not the one that is protected from the storm and hidden from the sun. It’s the one that stands in the open where it is compelled to struggle for its existence against the winds and rains and the scorching sun.
Cây sồi vững chãi nhất của khu rừng không phải là cây được bảo vệ khỏi cơn bão và giấu mình tránh ánh nắng mặt trời. Đó chính là cái cây mọc ở khu đất trống, ở đó nó buộc phải đấu tranh cho sự sinh tồn của mình chống chọi với gió mưa và mặt trời rát bỏng.

0
Tác giả:

Người làm nhiều hơn những gì mình được trả công rồi sẽ được trả công nhiều hơn những gì mình làm.
The man who does more than he is paid for will soon be paid for more than he does.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Khát vọng được củng cố bởi niềm tin sẽ không biết đến từ bất khả thi.
Desire backed by faith knows no such word as impossible.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Kỷ luật tự thân bắt đầu bằng việc làm chủ những suy nghĩ của mình. Nếu bạn không kiểm soát điều mình nghĩ, bạn sẽ không thể kiểm soát điều mình làm.
Self-disciplined begins with the mastery of your thoughts. If you don’t control what you think, you can’t control what you do. Simply, self-discipline enables you to think first and act afterward.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Không ai suy nghĩ minh mẫn lại sẽ phán xét người khác bằng điều mà kẻ địch của anh ta nói về anh ta.
No accurate thinker will judge another person by that which the other person’s enemies say about him.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Bất cứ ai chiến thắng trong bất cứ lĩnh vực nào phải sẵn lòng cắt bỏ mọi nguồn rút lui. Chỉ khi làm như vậy, bạn mới có thể đảm bảo duy trì trạng thái tâm tình được gọi là khát khao chiến thắng mãnh liệt – thứ tối cần thiết để thành công.
Every person who wins in any undertaking must be willing to cut all sources of retreat. Only by doing so can one be sure of maintaining that state of mind known as a burning desire to win – essential to success.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Chỉ con người mới có sức mạnh biến suy nghĩ trở thành hiện thực vật chất; chỉ con người mới có thể mơ, và biến giấc mơ của mình thành hiện thực.
Man, alone, has the power to transform his thoughts into physical reality; man, alone, can dream and make his dreams come true.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Những giới hạn duy nhất của ta là những giới hạn mà ta dựng lên trong tâm trí mình.
Our only limitations are those we set up in our own minds.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Hãy giữ một bức ảnh của bản thân trước con mắt tâm hồn đủ lâu và đủ chắc chắn, và bạn sẽ bị nó cuốn hút.
Hold a picture of yourself long and steadily enough in your mind’s eye, and you will be drawn toward it.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Chúng ta bắt đầu thấy tầm quan trọng của việc lựa chọn môi trường một cách cực kỳ cẩn thận, bởi vì môi trường là mảnh đất nuôi dưỡng tinh thần, nơi cung cấp nguồn dinh dưỡng cho tâm trí chúng ta.
We begin to see, therefore, the importance of selecting our environment with the greatest of care, because environment is the mental feeding ground out of which the food that goes into our minds is extracted.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Hãy viết xuống kế hoạch của mình. Thời điểm bạn làm xong điều này, bạn chắc chắn đã trao cho ước muốn mơ hồ một hình thái cụ thể.
Reduce your plan to writing. The moment you complete this, you will have definitely given concrete form to the intangible desire.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Không gì có thể thay thế được sự bền bỉ. Người biến sự bền bỉ thành khẩu lệnh của mình phát hiện ra “Lão Già Thất Bại” cuối cùng sẽ trở nên mệt mỏi, và bỏ đi. Thất bại không thể ứng phó sự bền bỉ.
There is no substitute for persistence. The person who makes persistence his watch-word, discovers that “Old Man Failure” finally becomes tired, and makes his departure. Failure cannot cope with persistence.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Happiness is found in doing, not merely possessing.

0
Tác giả:

Người không chịu ngừng đấu tranh luôn luôn có thể chiến thắng.
Victory is always possible for the person who refuses to stop fighting.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Bạn phải cho đi trước khi nhận được.
You give before you get.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Việc bỏ bê không mở rộng tầm nhìn đã khiến một số người cứ mãi làm một việc suốt cả cuộc đời.
Neglecting to broaden their view has kept some people doing one thing all their lives.

0
Tác giả:
Từ khóa: