Tác giả: Albert Camus

Có những điều đáng để ta chết, nhưng không có gì xứng đáng để chém giết.
There are causes worth dying for, but none worth killing for.

Tác giả:
Từ khóa:

Thứ được coi là lý do để sống cũng là lý do tuyệt vời để chết.
What is called a reason for living is also an excellent reason for dying.

Tác giả:
Từ khóa:

Real generosity toward the future lies in giving all to the present.
Sự hào phóng thật sự đối với tương lai là việc đem cho tất cả trong hiện tại.

Tác giả:

Don’t walk behind me; I may not lead. Don’t walk in front of me; I may not follow. Just walk beside me and be my friend.

Tác giả:

Lợi ích của nhân dân luôn luôn là chứng cớ ngoại phạm của bạo chúa.
The welfare of the people in particular has always been the alibi of tyrants.

Tác giả:
Từ khóa: ,

But what is happiness except the simple harmony between a man and the life he leads?
Nhưng hạnh phúc còn là gì ngoài sự hài hòa giản đơn giữa một người và cuộc sống của anh ta?

Tác giả:

Don’t walk in front of me; I may not follow. Don’t walk behind me; I may not lead. Just walk beside me and be my friend.
Đừng đi trước tôi; tôi có thể sẽ không theo. Đừng đi sau tôi; tôi có thể sẽ không dẫn lối. Hãy đi bên cạnh và trở thành bạn của tôi.

Tác giả:

Tôi đã thấy đủ những người chết vì một lý tưởng. Tôi không tin vào chủ nghĩa anh hùng; tôi biết nó dễ dàng và tôi đã học được rằng nó có thể đẫm máu. Điều tôi mong muốn là sống và chết cho điều tôi yêu.
I’ve seen of enough of people who die for an idea. I don’t believe in heroism; I know it’s easy and I’ve learned it can be murderous. What interests me is living and dying for what one loves.

Tác giả:
Từ khóa:

Cái ác trên thế gian hầu như thường đến từ sự ngu muội, và ý tốt cũng có thể gây hại nhiều như ác ý nếu nó thiếu đi sự thấu hiểu.
The evil that is in the world almost always comes of ignorance, and good intentions may do as much harm as malevolence if they lack understanding.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Người ta vội vã phán xét người khác để tránh chính mình bị phán xét.
People hasten to judge in order not to be judged themselves.

Tác giả:
Từ khóa:

Rất bình thường khi cho đi một phần nhỏ cuộc đời để không đánh mất nó toàn bộ.
It is normal to give away a little of one’s life in order not to lose it all.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Tôi chỉ biết một nghĩa vụ, và đó là yêu thương.
I know of only one duty, and that is to love.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Sự hào phóng thật sự đối với tương lai là việc đem cho tất cả trong hiện tại.
Real generosity toward the future lies in giving all to the present.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Theo định nghĩa, chính phủ không có lương tâm. Đôi khi nó có chính sách, nhưng không gì hơn.
By definition, a government has no conscience. Sometimes it has a policy, but nothing more.

Tác giả:
Từ khóa:

Ruốt cuộc, mỗi tên sát nhân khi xuống tay đều mạo hiểm sẽ phải gặp cái chết kinh khủng nhất, trong khi những kẻ giết hắn chẳng mạo hiểm gì hơn ngoài sự thăng chức của mình.
After all, every murderer when he kills runs the risk of the most dreadful of deaths, whereas those who kill him risk nothing except promotion.

Tác giả:
Từ khóa:

Việc của người biết suy nghĩ là không đứng cùng phía với đao phủ.
It is the job of thinking people not to be on the side of the executioners.

Tác giả:
Từ khóa:

Mục đích của người viết văn là giữ cho nền văn minh không tự hủy diệt.
The purpose of a writer is to keep civilization from destroying itself.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Khi không có hy vọng, bổn phận của chúng ta là sáng tạo ra nó.
Where there is no hope, it is incumbent on us to invent it.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Khi linh hồn trải qua quá nhiều thống khổ, nó phát sinh lòng thích thú với sự bất hạnh.
When the soul suffers too much, it develops a taste for misfortune.

Tác giả:
Từ khóa:

Trong mọi trường hợp, khẳng định rằng một người phải bị loại bỏ hoàn toàn khỏi xã hội vì anh ta tuyệt đối xấu xa cũng tương đương nói rằng xã hội tuyệt đối tốt đẹp, và thời nay chẳng ai có đầu óc bình thường lại tin vào điều đó.
To assert in any case that a man must be absolutely cut off from society because he is absolutely evil amounts to saying that society is absolutely good, and no-one in his right mind will believe this today.

Tác giả:
Từ khóa: ,

To be happy, we must not be too concerned with others.
Để hạnh phúc, chúng ta không được để tâm quá nhiều đến người khác.

Tác giả:

Happiness and the absurd are two sons of the same earth. They are inseparable.
Hạnh phúc và sự phi lý là hai đứa con của cùng một mẹ đất. Chúng không thể tách rời.

Tác giả:

Tôi có thể không chắc chắn lắm điều gì làm mình thấy hứng thú, nhưng tôi tuyệt đối chắc chắn điều gì làm mình không.
I may not have been sure about what really did interest me, but I was absolutely sure about what didn’t.

Tác giả:
Từ khóa:

Đơn giản là tôi biết rằng bầu trời sẽ tồn tại lâu hơn tôi.
I know simply that the sky will last longer than I.

Tác giả:
Từ khóa: