Tác giả: Albert Camus

It is a kind of spiritual snobbery that makes people think they can be happy without money.
Chính là một dạng màu mè học đòi về tinh thần khiến người ta nghĩ rằng mình có thể thiếu tiền mà hạnh phúc.

Tác giả:

Điều vô lý là khái niệm thiết yếu và là sự thật đầu tiên.
The absurd is the essential concept and the first truth.

Tác giả:
Từ khóa:

Tôi không biết điều gì đang chờ đợi mình, hay điều gì sẽ xảy ra khi tất cả kết thúc. Ngay bây giờ tôi biết điều này: có người bệnh và họ cần được chữa trị.
I have no idea what’s awaiting me, or what will happen when this all ends. For the moment I know this: there are sick people and they need curing.

Tác giả:
Từ khóa:

Văn hóa: tiếng kêu của con người khi đối diện với số phận.
Culture: the cry of men in face of their destiny.

Tác giả:
Từ khóa:

Rất bình thường khi cho đi một phần nhỏ cuộc đời để không đánh mất nó toàn bộ.
It is normal to give away a little of one’s life in order not to lose it all.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Mùa thu là mùa xuân thứ hai khi mỗi chiếc lá là một đóa hoa.
Autumn is a second spring when every leaf is a flower.

Tác giả:
Từ khóa:

Sự lười nhác là chí tử đối với những kẻ tầm thường.
Idleness is fatal only to the mediocre.

Tác giả:
Từ khóa:

Don’t walk in front of me; I may not follow. Don’t walk behind me; I may not lead. Just walk beside me and be my friend.
Đừng đi trước tôi; tôi có thể sẽ không theo. Đừng đi sau tôi; tôi có thể sẽ không dẫn lối. Hãy đi bên cạnh và trở thành bạn của tôi.

Tác giả:

I know of only one duty, and that is to love.
Tôi chỉ biết một nghĩa vụ, và đó là yêu thương.

Tác giả:

Xã hội dựa vào sản xuất chỉ năng suất chứ không sáng tạo.
The society based on production is only productive, not creative.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Hòa bình là cuộc chiến duy nhất đáng tiến hành.
Peace is the only battle worth waging.

Tác giả:
Từ khóa:

Hỏi: Làm thế nào để không lãng phí thời gian?
Đáp: Bằng cách lúc nào cũng ý thức về điều đó.
Những điều có thể làm để lãng phí: Chờ đợi cả ngày bồn chồn trên ghế trong phòng đợi của nha sĩ; đứng trên ban công cả chiều Chủ nhật; nghe bài giảng bằng ngôn ngữ mình không hiểu; đi bằng đường tàu xa nhất và ít thuận tiện nhất, và dĩ nhiên đứng cả buổi xếp hàng trước quầy vé rạp hát và rồi không mua vé; và cứ như vậy…
Query: How contrive not to waste one’s time?
Answer: By being fully aware of it all the while.
Ways in which this can be done: By spending one’s days on an uneasy chair in a dentist’s waiting-room; by remaining on one’s balcony all of a Sunday afternoon; by listening to lectures in a language on doesn’t know; by traveling by the longest and least-convenient train routes, and of course standing all the way; by lining up at the box-office of theaters and then not buying a seat; and so forth.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Tôi nên tự sát, hay nên uống một cốc cà phê?
Should I kill myself, or have a cup of coffee?

Tác giả:
Từ khóa:

Những người hy sinh cho lý tưởng, anh bạn, phải chọn giữa bị lãng quên, bị nhạo báng hoặc bị lợi dụng. Còn để được hiểu ư – không bao giờ.
Martyrs, my friend, have to choose between being forgotten, mocked or used. As for being understood – never.

Tác giả:
Từ khóa:

Tôi có thể không chắc chắn lắm điều gì làm mình thấy hứng thú, nhưng tôi tuyệt đối chắc chắn điều gì làm mình không.
I may not have been sure about what really did interest me, but I was absolutely sure about what didn’t.

Tác giả:
Từ khóa:

Tôi không tin vào Chúa và tôi không phải người vô thần.
I do not believe in God and I am not an atheist.

Tác giả:
Từ khóa:

Tôi chỉ biết một nghĩa vụ, và đó là yêu thương.
I know of only one duty, and that is to love.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Bạn không thể tạo ra kinh nghiệm, bạn trải qua nó.
You can’t create experience, you undergo it.

Tác giả:
Từ khóa:

Đức hạnh không thể tách rời khỏi hiện thực mà không trở thành nguồn gốc của xấu xa.
Virtue cannot separate itself from reality without becoming a principle of evil.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Báo chí tự do, dĩ nhiên, có thể tốt cũng có thể xấu, nhưng hầu như chắc chắn nếu không có tự do, báo chí chỉ có thể là xấu.
A free press can, of course, be good or bad, but, most certainly without freedom, the press will never be anything but bad.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Bạn được tha thứ cho hạnh phúc và thành công của mình chỉ khi bạn sẵn sàng hào phóng chia sẻ chúng.
You are forgiven for your happiness and your successes only if you generously consent to share them.

You are forgiven for your happiness and your successes only if you generously consent to share them.
Bạn được tha thứ cho hạnh phúc và thành công của mình chỉ khi bạn sẵn sàng hào phóng chia sẻ chúng.

Tác giả:

Cái ác trên thế gian hầu như thường đến từ sự ngu muội, và ý tốt cũng có thể gây hại nhiều như ác ý nếu nó thiếu đi sự thấu hiểu.
The evil that is in the world almost always comes of ignorance, and good intentions may do as much harm as malevolence if they lack understanding.

Tác giả:
Từ khóa: ,

But what is happiness except the simple harmony between a man and the life he leads?

Tác giả: