Tác giả: Marcus Tullius Cicero

Năng lực thiếu đi danh dự chỉ là vô dụng.
Ability without honor is useless.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Nơi nào có phẩm giá mà lại không có sự trung thực?
Where is there dignity unless there is honesty?

0

Luật lệ im lặng trong thời chiến.
Silent enim leges inter arma.

0

Nếu ta không xấu hổ vì điều ta nghĩ, ta không nên xấu hổ lên tiếng về nó.
If we are not ashamed to think it, we should not be ashamed to say it.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Đạt được tri thức là không đủ, còn cần phải sử dụng nó.
It is not enough to acquire wisdom, it is necessary to employ it.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Dốt nát về những chuyện xảy ra trước khi ta sinh chẳng khác nào luôn luôn mãi là đứa trẻ.
Nescire autem quid antequam natus sis acciderit, id est semper esse puerum.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Sách: Những người bạn đồng hành không bao giờ rời bỏ ta.
Books: our unfailing companions.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Điều sai trái về đạo đức không bao giờ có thể là lợi thế, thậm chí dù nó giúp ta thu được điều gì đó mà ta tin là lợi thế của ta. Bản thân việc tin rằng một hànhđạo động sai trái nào đó có thể tạo ra lợi thế đã là nguy hại.
What is morally wrong can never be advantageous, even when it enables you to make some gain that you believe to be to your advantage. The mere act of believing that some wrongful course of action constitutes an advantage is pernicious.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Luật lệ hà khắc thường là bất công lớn.
Strict law is often great injustice.

0

Người can đảm cũng luôn đầy tin tưởng.
A man of courage is also full of faith.

0

Luật của tình bạn nói rằng nên có sự cảm thông giữa hai bên, mỗi người bù vào điều đối phương thiếu, cố gắng làm đối phương có lợi, và luôn luôn sử dụng những ngôn từ thân thiện và chân tình.
The rule of friendship means there should be mutual sympathy between them, each supplying what the other lacks and trying to benefit the other, always using friendly and sincere words.

0

Hãy sống làm người can đảm; và nếu số phận đầy thù địch, hãy đối mặt những cú đánh của nó với trái tim can trường.
Live as brave men; and if fortune is adverse, front its blows with brave hearts.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Tri thức đi lệch khỏi công lý có thể gọi là sự xảo quyệt hơn là trí tuệ.
Knowledge which is divorced from justice may be called cunning rather than wisdom.

0

Tình bạn làm tăng hạnh phúc và làm dịu bất hạnh, bằng cách nhân đôi niềm vui và chia đôi đau buồn.
Friendship improves happiness and abates misery, by the doubling of our joy and the dividing of our grief.

1

Không có giai đoạn nào trong cuộc đời, dù trước công chúng hay là đời tư, lại không có các nghĩa vụ.
No phase of life, whether public or private, can be free from duty.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Vinh quang thực sự bắt rễ, và lan tỏa; mọi sự làm ra vẻ, giống như hoa, đều rơi xuống đất; cũng như mọi giả tạo đều không thể tồn tại dài lâu.
True glory takes root, and even spreads; all false pretences, like flowers, fall to the ground; nor can any counterfeit last long.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Người ta sẽ chẳng tìm được niềm vui trong việc phát hiện tất cả vẻ đẹp của vũ trụ, thậm chí của chính thiên đường, trừ phi anh ta có bạn tri kỷ để thổ lộ niềm vui ấy.
A man would have no pleasures in discovering all the beauties of the universe, even in heaven itself, unless he had a partner to whom he might communicate his joys.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Một cuộc đời hạnh phúc cần có sự bình yên tâm hồn.
A happy life consists in tranquility of mind.

0

Những thăng trầm của số phận thử thách độ đáng tin cậy của tình bạn.
The shifts of fortune test the reliability of friends.

0

Chúng ta bị luật pháp trói buộc, để chúng ta có thể tự do.
We are bound by the law, so that we may be free.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Chúng ta không được cho cuộc sống dài lâu; vậy nên chúng ta hãy làm điều gì đó để chứng minh mình đã từng sống.
Long life is denied us; therefore let us do something to show that we have lived.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Thật khốn khổ cho một đất nước không có anh hùng, nhưng còn khốn khổ hơn cho một đất nước có anh hùng, nhưng không ghi nhớ và vinh danh họ.
Poor is the nation that has no heroes, but poorer still is the nation that having heroes, fails to remember and honor them.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Đừng lắng nghe những người cho rằng ta nên giận dữ với kẻ thù, và tin rằng điều này là to lớn và đáng nể. Không gì đáng được ca ngợi, không gì minh chứng rõ rệt hơn cho một tâm hồn lớn lao và cao quý, hơn sự khoan dung sẵn lòng tha thứ.
Let us not listen to those who think we ought to be angry with our enemies, and who believe this to be great and manly. Nothing is so praiseworthy, nothing so clearly shows a great and noble soul, as clemency and readiness to forgive.

0

Ngân sách quốc gia phải được cân bằng. Nợ công phải giảm; sự kiêu ngạo của chính quyền phải được tiết chế và kiểm soát. Các khoản phải trả cho chính phủ các quốc gia khác phải được giảm xuống. Nếu quốc gia không muốn vỡ nợ, người dân phải học cách làm việc, thay vì sống dựa vào trợ cấp xã hội.
The national budget must be balanced. The public debt must be reduced; the arrogance of the authorities must be moderated and controlled. Payments to foreign governments must be reduced. If the nation doesn’t want to go bankrupt, people must again learn to work, instead of living on public assistance.

0