Tác giả: Marcus Tullius Cicero

Cái ác nào cũng dễ bóp nghẹt khi còn là mầm non, và khi nó lớn lên, nó trở nên hùng mạnh.
Every evil in the bud is easily crushed: as it grows older, it becomes stronger.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Càng nhiều luật lệ, càng ít công lý.
The more laws, the less justice.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Vết bẩn trong tâm trí không bao giờ có thể được nước rửa trôi hay được dòng chảy thời gian xóa nhòa.
A mental stain can neither be blotted out by the passage of time nor washed away by any waters.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Con người quyết định nhiều vấn đề vì lòng oán hận, tình yêu, dục vọng, giận dữ, nỗi buồn, niềm vui, hy vọng, sợ hãi, ảo tưởng và những cảm xúc nội tâm khác, hơn là vì hiện thực, chính quyền, các chuẩn mực pháp lý, án lệ, hay chế độ.
Men decide far more problems by hate, love, lust, rage, sorrow, joy, hope, fear, illusion or some other inward emotion, than by reality, authority, any legal standard, judicial precedent, or statute.

0

Tự nhiên cho ta tình bạn để hỗ trợ nhau trong đức hạnh, không phải đề đồng hành trong thói xấu xa.
Friendship was given by nature to be an assistant to virtue, not a companion in vice.

0

Luật của tình bạn nói rằng nên có sự cảm thông giữa hai bên, mỗi người bù vào điều đối phương thiếu, cố gắng làm đối phương có lợi, và luôn luôn sử dụng những ngôn từ thân thiện và chân tình.
The rule of friendship means there should be mutual sympathy between them, each supplying what the other lacks and trying to benefit the other, always using friendly and sincere words.

0

Thật khốn khổ cho một đất nước không có anh hùng, nhưng còn khốn khổ hơn cho một đất nước có anh hùng, nhưng không ghi nhớ và vinh danh họ.
Poor is the nation that has no heroes, but poorer still is the nation that having heroes, fails to remember and honor them.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Những thành tựu lớn lao đạt được không phải nhờ cơ bắp, tốc độ, hay sự lanh lẹ của cơ thể, mà nhờ suy ngẫm, tính cách, và phán đoán.
It is not by muscle, speed, or physical dexterity that great things are achieved, but by reflection, force of character, and judgment.

0

Không ai có thể cho bạn lời khuyên tốt hơn chính bản thân bạn, nếu bạn nghe theo bản thân, bạn sẽ không đi sai.
Nemo est qui tibi sapientius suadere possit te ipso: numquam labere, si te audies.

0

Luật lệ im lặng trong thời chiến.
Silent enim leges inter arma.

0

Ta đánh mất nhiều vì sự không quả quyết hơn là vì quyết định. Sự không quả quyết là kẻ ăn trộm cơ hội.
More is lost by indecision than wrong decision. Indecision is the thief of opportunity. It will steal you blind.

0

Lòng biết ơn không chỉ là đức hạnh cao quý nhất, mà còn là mẹ của mọi đức hạnh khác.
Gratitude is not only the greatest of virtues, but the parent of all the others.

0

Ngân sách quốc gia phải được cân bằng. Nợ công phải giảm; sự kiêu ngạo của chính quyền phải được tiết chế và kiểm soát. Các khoản phải trả cho chính phủ các quốc gia khác phải được giảm xuống. Nếu quốc gia không muốn vỡ nợ, người dân phải học cách làm việc, thay vì sống dựa vào trợ cấp xã hội.
The national budget must be balanced. The public debt must be reduced; the arrogance of the authorities must be moderated and controlled. Payments to foreign governments must be reduced. If the nation doesn’t want to go bankrupt, people must again learn to work, instead of living on public assistance.

0

Chúng ta không được cho cuộc sống dài lâu; vậy nên chúng ta hãy làm điều gì đó để chứng minh mình đã từng sống.
Long life is denied us; therefore let us do something to show that we have lived.

0

Không gì an toàn vững chắc đến mức tiền bạc không thể cướp đi.
Nothing is so strongly fortified that it cannot be taken by money.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Những thăng trầm của số phận thử thách độ đáng tin cậy của tình bạn.
The shifts of fortune test the reliability of friends.

0

Điều ta có, ta phải dùng; và điều ta làm, ta nên làm hết sức.
What one has, one ought to use; and whatever he does, he should do with all his might.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Tri thức đi lệch khỏi công lý có thể gọi là sự xảo quyệt hơn là trí tuệ.
Knowledge which is divorced from justice may be called cunning rather than wisdom.

0

Người sáng suốt đi theo lý trí, người bình thường đi theo kinh nghiệm, người ngu ngốc đi theo nhu cầu, và kẻ vũ phu đi theo bản năng.
The wise are instructed by reason, average minds by experience, the stupid by necessity and the brute by instinct.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Không gì khiến con người tiến gần thần linh hơn việc trao sức khỏe cho con người.
In nothing do men more nearly approach the gods, than in giving health to men.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Có thể chấp nhận được việc từ chối không bảo vệ ai đó, nhưng việc bảo vệ ai đó một cách lơ là không khác gì tội ác.
It might be pardonable to refuse to defend some men, but to defend them negligently is nothing short of criminal.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Ký ức là kho bạc và là người bảo vệ cho mọi thứ.
Memory is the treasury and guardian of all things.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Chúng ta sinh ra không phải chỉ cho bản thân ta.
Non nobis solum nati sumus.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Chúng ta nên cẩn thận để lòng nhân từ của mình không vượt qua những gì mình có.
We should be careful that our benevolence does not exceed our means.

0
Tác giả:
Từ khóa: