Chuyên mục: Danh ngôn Tiếng anh

“Stay” is a charming word in a friend’s vocabulary.
“Ở lại” là một từ tuyệt diệu trong ngôn từ của tình bạn.

Tác giả:

No man is the whole of himself, his friends are the rest of him.
Không ai tự mình hoàn chỉnh, bạn bè là phần mà mình còn thiếu.

Tác giả:

Most people have vast potential. most can do extraordinary things if they take the risks. Yet most don’t, they sit in front of the TV and treat life as if it goes on forever.
Phần lớn mọi người đều có tiềm năng khổng lồ, phần lớn đều có thể làm những điều phi thường nếu họ dám liều lĩnh. Tuy nhiên phần lớn không làm như vậy, họ ngồi trước ti vi và đối xử với cuộc đời như thể nó cứ tiếp diễn mãi mãi.

Tác giả:

You cannot be friends upon any other terms than upon the terms of equality.
Bạn không thể trở thành bạn dựa trên bất kỳ điều kiện nào khác ngoài điều kiện bình đẳng.

Tác giả:

There is only one happiness in this life, to love and be loved.
Chỉ có một thứ hạnh phúc trên đời, yêu và được yêu.

Tác giả:

It’s what’s in yourself that makes you happy or unhappy.
Chính điều bên trong bản thân bạn khiến bạn hạnh phúc hay bất hạnh.

Tác giả:

So long as the memory of certain beloved friends lives in my heart, I shall say that life is good.

Chừng nào mà kỷ niệm về những người bạn thân thương vẫn sống trong tim tôi, tôi sẽ nói rằng đời tốt đẹp.

I may not be there yet, but I’m closer than I was yesterday.
Tôi có thể chưa đến được nơi đó, nhưng tôi đã đến gần hơn so với vị trí của tôi ngày hôm qua.

Tác giả:

If nothing lasts forever, can I be your nothing?
Nếu không có gì tồn tại mãi mãi, thì tôi có thể trở thành ” không có gì của em” được không?

Tác giả:

I am tomorrow, or some future day, what I establish today. I am today what I established yesterday or some previous day.
Tôi là ngày mai, hay ngày tương lai nào đó, cho những gì tôi thiết lập ngày hôm nay. Tôi là ngày hôm nay cho những gì tôi thiết lập ngày hôm qua hay ngày nào đó đã trôi qua.

Tác giả:

There is no instinct like that of the heart.
Chẳng có bản năng nào như bản năng của trái tim.

Tác giả:

Wear a smile and have friends; wear a scowl and have wrinkles.
Mỉm cười thì có bạn, nhăn mặt thì có nếp nhăn.

Tác giả:

One’s first love is always perfect until one meets one’s second love.

Tình yêu đầu của một người thì luôn tuyệt vời đến khi người ấy gặp tình yêu thứ hai của mình.

Tác giả:

When someone asks you a question that you don’t want to answer, smile and ask :” why do you want to know that”

Khi ai đó hỏi bạn một câu hỏi mà bạn không muốn trả lời thì hãy cười và nói:” tại sao bạn lại muốn biết điều đó”.

Tác giả:

What does not kill me certainly makes me stronger.
Những gì không giết được tôi chắc chắn làm cho tôi mạnh hơn.

Tác giả:

Yeah we all shine on, like the moon, and the stars, and the sun.
Phải, tất cả chúng ta đều tỏa sáng, như mặt trăng, như những vì sao, và như mặt trời.

Tác giả:

Friendship is like a garden. It is beautiful when it is watered and tended to with love and care of prayers, hugs, tears and cheers, but it will be withered up, dry up and die if left untouched.
Tình bạn giống như một khu vườn, chỉ đẹp khi được tưới nước và chăm sóc bằng tình yêu thương và sự quan tâm của những lời cầu nguyện, những cái ôm, những giọt nước mắt và niềm vui, nhưng nó sẽ héo úa, khô cằn và chết nếu không được ngó ngàng đến.

Tác giả:

It’s much better for our friends for ourselves if we drop our expectations and illusions, and accept them all just the way they are.
Thật tốt hơn cho bạn hữu và cho chính chúng ta, nếu ta bỏ hết các kỳ vọng và ảo tưởng và chấp nhận bạn hữu theo đúng con người của họ.

Tác giả:

You will find as you look back upon your life that the moments when you have truly lived are the moments when you have done things in the spirit of love.
Khi nhìn lại cuộc đời mình, bạn sẽ thấy rằng những khoảng khắc bạn thực sự sống là những lúc bạn làm điều gì đó hết lòng vì tình yêu.

Tác giả:

Love is a short word, easy to spell, difficult to define, impossible to live without.
Yêu là một từ ngắn ngủi, dễ đánh vần, khó định nghĩa, sống thiếu nó là không thể.

Tác giả:

Wishing to be friends is quick work, but friendship is a slow – ripening fruit.
Mong trở thành bạn của nhau thì rất nhanh nhưng tình bạn là một loại quả chín chậm.

Tác giả:

Friendship, like love, is destroyed by long absence, though it may be increased by short intermissions.
Tình bạn, cũng như tình yêu, bị sự thiếu vắng kéo dài phá hủy, dù nó có thể trở nên mạnh mẽ hơn nhờ những xa cách ngắn tạm thời.

Tác giả:

Wherever life takes me, no matter what path I take, even if I meet new people, bear in mind that you’ll never lose your place in my heart because there is only one girl in my life, and that’s you.
Dù cuộc sống đem tôi đến bất cứ nơi đâu, dù cho tôi bước đi trên con đường nào, ngay cả khi tôi gặp gỡ nhiều người, hãy luôn khắc ghi rằng em sẽ không bao giờ mất đi vị trí của em trong trái tim tôi, bởi cuộc đời tôi chỉ có một người con gái duy nhất mà thôi, chính là em đó.

Tác giả:

Friendship is like a tree… It is not MEASURED on how TALL it could be, but on how DEEP the ROOTS have GROWN.
Tình bạn giống như một cái cây…
Người ta không Đo xem nó Cao được bao nhiêu mà chỉ đo Rễ nó ăn Sâu đến đâu.

Tác giả: