Chuyên mục: Danh ngôn Tiếng anh

The longer I live, the more I read, the more patiently I think, and the more anxiously I inquire, the less I seem to know…Do justly. Love mercy. Walk humbly. This is enough.
Tôi càng sống lâu, đọc nhiều, kiên nhẫn hơn và lo lắng tìm hiểu nhiều hơn, tôi dường như càng biết ít đi… Hãy biết vừa phải. Có lòng khoan dung. Sống nhún nhường. Như thế là đủ.

Tác giả:

The object of a new year is not that we should have a new year. It is that we should have a new soul.

Mục tiêu của năm mới không phải là chúng ta cần có một năm mới. Cái chính là ta phải có một tâm hồn mới.

Tác giả:

When I was a young man I observed 9 out of 10 things I did were failures. I didn’t want to be a failure so I did 10 times more work.
Khi tôi còn trẻ, tôi chú ý thấy 9 trong 10 việc tôi làm là thất bại. Tôi không muốn bị thất bại nên tôi đã làm việc nhiều hơn gấp 10 lần.

Tác giả:

We are born crying, live complaining, and die disappointed.
Chúng ta sinh ra đã khóc, sống để phàn nàn và chết trong thất vọng.

Tác giả:

Friendships multiply joys and divide griefs.
Tình bạn nhân lên niềm vui và chia bớt đau buồn.

Tác giả:

Hai lợi thế tôi có khi sinh ra là được sinh ra với sự sáng suốt và được sinh ra trong nghèo khổ.

Tác giả:

I always thought loving someone was the greatest feeling, but I realized that loving a friend is even better, we lose people we love but we never lose true friends.
Tôi luôn nghĩ rằng yêu một người là tình cảm lớn lao nhất, nhưng tôi nhận ra rằng yêu một người bạn còn tuyệt vời hơn, ta mất người ta yêu nhưng không bao giờ mất những người bạn chân thật.

Tác giả:

Love is like fine sand. Grasp it and it will quickly slip through your fingers. Cup it gently and it will fill the voids of your soul – as sand seeks to fill the spaces in your hands.
Tình yêu giống như cát mịn. Nắm chặt nó, sẽ trôi tuột qua khẽ tay. Hãy dịu dàng khum tay đón lấy nó, nó sẽ lấp đầy những khoảng trống trong tâm hồn bạn – tựa như cát mịn lấp kín những khoảng trống trong đôi bàn tay bạn.

Tác giả:

Wishing to be friends is quick work, but friendship is a slow – ripening fruit.
Mong trở thành bạn của nhau thì rất nhanh nhưng tình bạn là một loại quả chín chậm.

Tác giả:

When you feel alone, just look at the spaces between your fingers, remember that in those spaces you can see my fingers locked with yours forever.
Khi em cảm thấy cô đơn, cứ nhìn vào khoảng trống giữa những ngón tay em, và hãy nhớ rằng ở giữa những khoảng trống đó, là ngón tay anh đang chặt ngón tay em, mãi mãi.

Tác giả:

Happiness is not a goal; it is a by-product.
Hạnh phúc không phải đích đến; nó là phụ phẩm.

Tác giả:

Love is when you feel like getting lost in her heart… forever!
Yêu là khi ta cảm thấy lạc lối trong tim nàng… mãi mãi.

Tác giả:

The doors of opportunity are marked push and pull.
Những cánh cửa cơ hội được đánh dấu đẩy và kéo.

Tác giả:

We grow great by dreams. All big men are dreamers. They see things in the soft haze of a spring day or in the red fire of a long winter’s evening. Some of us let these great dreams die, but other nourish and protect them; nurse them through bad days till they bring them to the sunshine and light which comes always to those who sincerely hope that their dreams will come true.
Chúng ta trở nên lớn lao bởi những ước mơ. Tất cả các vĩ nhân đều là những người hay mơ mộng. Họ nhìn thấy sự việc trong làn sương mờ của một ngày mùa xuân hoặc trong ánh lửa hồng của một đêm dài mùa đông. Một số người trong chúng ta để những ước mơ tuyệt vời này chết đi, nhưng những người khác lại nuôi dưỡng và bảo vệ chúng; chăm sóc chúng qua những ngày xấu trời cho đến khi chúng mang lại cho họ ánh thái dương và ánh sáng, đó là điều luôn đến với những người hy vọng chân thành rằng những ước mơ của họ sẽ trở thành hiện thực.

Tác giả:

It’s how you deal with failure that determines how you achieve success.
Chính cách bạn xử trí thất bại quyết định cách bạn đạt được thành công.

Tác giả:

There can be no friendship where is no freedom. Friendship loves a free air, and will not be fenced up in straight and narrow enclosures.
Không thể có tình bạn ở một nơi không có tự do. Tình bạn yêu khí trời thoáng đãng và sẽ không bị nhốt trong những vòng rào chật hẹp.

Tác giả:

No man is happy who does not think himself so.
Không ai hạnh phúc nếu không nghĩ mình hạnh phúc.

Tác giả:

If nothing lasts forever, can I be your nothing?
Nếu không có gì tồn tại mãi mãi, thì tôi có thể trở thành ” không có gì của em” được không?

Tác giả:

A fresh mind keeps the body fresh. Take in the ideas of the day, drain off those of yesterday. As to the morrow, time enough to consider it when it becomes today.
Tinh thần khỏe khoắn giữ cho cơ thể khỏe khoắn. Hãy nhận lấy những tư tưởng của ngày hôm nay và giải phóng những tư tưởng của ngày hôm qua. Với ngày mai, hãy dành cho nó đủ thời gian để cân nhắc khi nó trở thành ngày hôm nay.

Tác giả:

The winner says, “Let me do it for you”.
The loser says, “That is not my job”.
Người thắng cuộc nói: “Để tôi làm việc đó cho bạn”. Kẻ thua cuộc nói: “Đó không phải là việc của tôi”.

Tác giả:

Odd how much it hurts when a friend moves away- and leaves behind only silence.
Đau đớn biết bao khi một người bạn ra đi – và chỉ để lại sau lưng sự im lặng.

Tác giả:

Man becomes man only by his intelligence, but he is man only by his heart.
Con người chỉ trở thành người nhờ trí thông minh, nhưng chỉ nhờ trái tim con người mới là người.

Tác giả:

There is more pleasure in loving than in being beloved.
Yêu thương mang lại nhiều lạc thú hơn là được yêu.

Tác giả:

There is only one success – to be able to spend your life in your own way.

Chỉ có một sự thành công – có thể sử dụng cuộc đời theo cách của chính bạn.

Tác giả: