Chuyên mục: Danh ngôn Giàu nghèo

Danh vọng và tài sản có thể rơi xuống từ bầu trời, và sự giàu sang có thể tự tìm đến chúng ta, nhưng ta phải tự đi tìm sự hiểu biết.
The clouds may drop down titles and estates, and wealth may seek us, but wisdom must be sought.

Càng giàu có thì càng có nhiều kẻ thù.

Tác giả:

Chúng ta giết chóc trong mỗi bước chân, không chỉ trong chiến tranh, bạo loạn và xử tử. Chúng ta giết chóc khi nhắm mắt lại trước sự nghèo đói, khổ đau và tủi thẹn. Cũng như vậy, tất cả sự bất kính đối với cuộc sống, tất cả nhẫn tâm, tất cả thờ ơ, tất cả khinh miệt đều chính là giết chóc.
We kill at every step, not only in wars, riots and executions. We kill when we close our eyes to poverty, suffering and shame. In the same way all disrespect for life, all hard-heartedness, all indifference, all contempt is nothing else than killing.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Sự giàu sang lớn nhất là sống thỏa mãn với chút ít.
The greatest wealth is to live content with little.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Nếu bạn còn muốn sáng tạo nghệ thuật thì bạn phải giữ cho đừng giàu quá. Cái bản chất của nghệ sĩ là có nghèo, có đau khổ mới đòi cho được sự đền bù và mới tạo được những tuyệt phẩm.

Tác giả:

Nhân cách cao hơn sự giàu có.

Tác giả:
Từ khóa:

Ngựa giống như hươu, thì giá nghìn vàng; hươu thật thì không bao giờ có giá ấy.

Tác giả:

Nếu bạn sinh ra nghèo hèn, đó không phải là lỗi của bạn. Nhưng nếu bạn chết trong nghèo hèn, đó là lỗi của bạn.
If you are born poor its not your mistake. But if you die poor its your mistake.

Tác giả:
Từ khóa:

Hạnh phúc cũng như sự giàu có, có những kí sinh trùng của nó.

Tác giả:

Có khá nhiều phương tiện để làm giàu nhưng có rất ít phương tiện để lương thiện.

Tác giả:

Của hồi môn của nhà giàu giống như chiếc giường đầy gai góc; không nằm xuống thì mệt mà nằm xuống thì đau.

Tác giả:

Người chỉ làm giàu là người bất nhân, người chỉ làm nhân là người không giàu.

Tác giả:
Từ khóa:

Mục đích duy nhất của việc trở nên giàu có là để cho tiền bạc đi.
The sole purpose of being rich is to give away money.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Chừng nào sự nghèo đói, sự bất công và sự bất bình đẳng trắng trợn còn tồn tại, không ai trong chúng ta có thể thực sự nghỉ ngơi.
As long as poverty, injustice and gross inequality persist in our world, none of us can truly rest.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Học hỏi cho thấy người phàm biết ít thế nào; Giàu sang nhiều cho thấy lời lẽ trống rỗng thế nào.
Much learning shows how little mortals know; much wealth, how little wordings enjoy.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Anh không sở hữu sự giàu sang; nó sở hữu anh.
He does not possess wealth; it possesses him.

Tác giả:
Từ khóa:

Sự đại phú tùy thuộc vận may, còn tiểu phú tùy thuộc sự cần mẫn.

Tác giả:

Người đói không màng nghe lẽ phải, chẳng quan tâm đến công lý, cũng chẳng rung động trước lời khẩn cầu.

Tác giả:

Sự giàu có không thuộc về người có nó mà thuộc về người biết hưởng thụ nó.
Wealth is not his that has it, but his that enjoys it.

Tác giả:
Từ khóa:

Khi người giàu ăn cắp, người ta bảo anh ta nhầm lẫn, khi người nghèo ăn cắp, người ta bảo anh ta ăn cắp.

Tác giả:

Người giàu ngã xuống, người ta bảo tai họa, người nghèo ngã xuống, người ta bảo gặp may.

Kẻ giàu muốn rượu ngon, kẻ nghèo muốn nhiều rượu.
The rich want good wine, the poor, plenty of wine.

Nếu anh tiếp tục cho thì anh tiếp tục có.

Ăn ở mà để đến hàng nghìn người chỉ mặt, thì không bệnh cũng phải chết.

Tác giả: