Chuyên mục: Danh ngôn Giàu nghèo

Sự giàu sang lớn nhất là sống thỏa mãn với chút ít.
The greatest wealth is to live content with little.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Nếu bạn sinh ra nghèo hèn, đó không phải là lỗi của bạn. Nhưng nếu bạn chết trong nghèo hèn, đó là lỗi của bạn.
If you are born poor its not your mistake. But if you die poor its your mistake.

2
Tác giả:
Từ khóa:

Người giàu thường biết lắng nghe.
부자들은 귀가 크다.

0

Danh vọng và tài sản có thể rơi xuống từ bầu trời, và sự giàu sang có thể tự tìm đến chúng ta, nhưng ta phải tự đi tìm sự hiểu biết.
The clouds may drop down titles and estates, and wealth may seek us, but wisdom must be sought.

0

Món quà tinh thần khác với món quà vật chất ở chỗ càng cho đi thì bạn càng lại giàu có.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Nếu bạn vẫn nghèo ở tuổi 35, bạn đáng như thế!
If you’re still poor at 35, you deserve it!

0
Tác giả:
Từ khóa:

Một cuộc sống trong nhung lụa làm cả những tâm hồn mạnh mẽ nhất cũng trở nên phù phiếm.
A life of pleasure makes even the strongest mind frivolous at last.

0

Nghèo khó không phải điều đáng xấu hổ, nhưng xấu hổ vì nó thì đáng đấy.
Having been poor is no shame, but being ashamed of it, is.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Vay mượn cũng chẳng tốt hơn ăn mày là bao.

0
Tác giả:

Tôi tin rằng khoảng một nửa những gì khác biệt giữa doanh nhân thành đạt và không thành đạt là sự kiên trì tuyệt đối

0
Tác giả:
Từ khóa:

Thước đo của sự giàu có không phải là ở những thứ ta đang sở hữu, mà là những thứ ta có nhưng không thể mua được bằng tiền.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Ai giàu ba họ, ai khó ba đời.

0
Tác giả:

Thật dễ để nói có người giàu và người nghèo, và vì vậy cần phải làm gì đó. Nhưng trong lịch sử luôn luôn có người giàu và người nghèo. Nếu người nghèo không nghèo như thế, ta vẫn gọi họ là người nghèo. Ý tôi là, bất cứ ai có ít hơn đều có thể được gọi là người nghèo. Ta luôn có 10% có ít nhất và 10% có nhiều nhất.
It is easy to say that there are the rich and the poor, and so something should be done. But in history, there are always the rich and the poor. If the poor were not as poor, we would still call them the poor. I mean, whoever has less can be called the poor. You will always have the 10% that have less and the 10% that have the most.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Chắc chắn trên thế gian này không có đủ đàn ông giàu có cho phụ nữ đẹp sánh đôi.
There are certainly not so many men of large fortune in the world, as there are pretty women to deserve them.

0
Tác giả:
Từ khóa: , ,

Người đói không màng nghe lẽ phải, chẳng quan tâm đến công lý, cũng chẳng rung động trước lời khẩn cầu.

0
Tác giả:

Mỗi chúng ta rồi đều sẽ có một ngày được phán xét vì chuẩn mực của cuộc đời ta, không phải mức sống của ta; bởi mức độ chúng ta cho đi – không phải vì mức độ giàu sang; bởi lòng tốt giản đơn – không phải bởi sự vĩ đại bề ngoài.
Each of us will one day be judged by our standard of life – not by our standard of living; by our measure of giving – not by our measure of wealth; by our simple goodness – not by our seeming greatness.

0

Mỗi người đều giàu có hay nghèo khổ phụ thuộc vào tỷ lệ giữa ước vọng và sự thỏa mãn của anh ta.
Every man is rich or poor according to the proportion between his desires and his enjoyments.

0

Khởi đầu bao giờ cũng là sự thiếu thốn chứ không phải là những ngày no đủ.

0
Tác giả:

Sự đại phú tùy thuộc vận may, còn tiểu phú tùy thuộc sự cần mẫn.

0
Tác giả:

Thỏa mãn với điều ta có là sự giàu có lớn nhất và vững bền nhất.
To be content with what we possess is the greatest and most secure of riches.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Friendship is a treasured gift, and every time I talk with you I feel as if I’m getting richer and richer.
Tình bạn là món quà trân bảo, và mỗi khi tôi nói chuyện với bạn, tôi cảm thấy mình đã trở nên giàu có hơn.

0
Tác giả:

Xuất thân và sự giàu sang kết hợp cùng nhau đã thắng thế đạo đức và tài năng trong mọi thời đại.
Birth and wealth together have prevailed over virtue and talent in all ages.

0
Tác giả:
Từ khóa: , ,

Bất hạnh làm nên con người, giàu sang tạo nên quái vật.
Adversity makes men, and prosperity makes monsters.

0
Tác giả:
Từ khóa: , ,

Bạn không thể thành công chỉ dựa vào mình. Rất khó để tìm thấy một ẩn sĩ giàu có.
You cannot succeed by yourself. It’s hard to find a rich hermit.

0
Tác giả:
Từ khóa: