Chuyên mục: Danh ngôn Phẩm chất

Người nào tô điểm thêm vẻ quan trọng cho công việc tầm thường, người đó sẽ là kẻ tầm thường trong những việc quan trọng.

Tác giả:

Nếu sự khiêm nhường của bạn khiến mọi người để ý thì hẳn có chút đó chẳng bình thường.

Tác giả:

Knowledge in the head and virtue in the heart, time devoted to study or business, instead of show and pleasure, are the way to be useful and consequently happy.
Tri thức trong đầu và đạo đức trong tim, thời gian cống hiến để nghiên cứu và lao động thay vì hình thức và lạc thú, đó là cách để trở nên hữu dụng, và nhờ vậy, có được hạnh phúc.

Tác giả:

Đối với kẻ biết nghe chỉ cần nói nửa lời.

Tác giả:

Không thể sống dễ chịu nếu không sống hợp lý, có đạo đức và đúng đắn, ngược lại; không thể sống hợp lý, có đạo đức và đúng đắn mà lại không dễ chịu.

Tác giả:

We could never learn to be brave and patient, if there were only joy in the world.

Chúng ta không bao giờ có thể học được sự can đảm và kiên nhẫn nếu chỉ có niềm vui trên thế gian này.

Tác giả:

Đôi tai là lối vào của trái tim.

Tác giả:

Khuyên răn thay cho giận dữ, mỉm cười thay cho khinh bỉ.

Tác giả:

Khi thì mọi sự vô phương cứu chữa thì chính là lúc lòng kiên nhẫn cần được dùng đến.

Tác giả:

Nói không suy nghĩ giống như bắn mà không nhắm.

Người con gái bình thường hiểu được đàn ông hơn những người phụ nữ xinh đẹp.

Tác giả:

Ethics is nothing else than reverence for life.
Đạo đức không gì hơn là lòng tôn kính cuộc sống.

Tác giả:

Phong độ thanh thoát và dung mạo xinh đẹp là thứ tiến cử hiệu quả nhất.

Tác giả:

Con người dùng lời nói để xoay chuyển càn khôn.

Tác giả:

Biết sai còn tệ hơn không biết.

Tác giả:

Mặt trời nhìn đẹp nhất khi mọc ở phía đông và lặn ở phía tây; tính nết con người nhìn rõ nhất khi còn bé và giờ phút hấp hối.

Tác giả:

Thiên tài và đức hạnh giống như viên kim cương: đẹp nhất là lồng trong chiếc khung giản dị

Tác giả:

Muốn yên vui, nên tha thứ.

Tác giả:

One of the most striking differences between a cat and a lie is that a cat has only nine lives.

Một trong những sự khác biệt nổi bật nhất giữa mèo và lời nói dối là mèo chỉ có chín mạng thôi.

Tác giả:

Các chú thương binh tàn nhưng không phế!

Đừng cố gò gẫm để hình thành nhân cách, điều đó cũng giống như cố bắt nụ hồng xanh nở hoa vậy. Bạn hãy sống sao cho tốt nhất, và nhân cách của bạn tự nó sẽ hình thành.

Tác giả:

Nếu anh ta luôn nói lời đáng tin, một lần nói sai người khác cũng tha thứ; nếu anh ta luôn thích bịa đặt, dù nói thật cũng bị người khác cho là dối trá.

Tác giả:

Làm người nên tự lập lấy thân, tự trọng, không nên giẫm lên gót người khác, nói theo miệng người.

Tác giả:

[7 điều chú ý khi nhìn nhận một người]
1. Nhìn vào bạn bè của anh ta, xem họ là những người như thế nào?
2. Nhìn vào cách anh ta tiêu tiền, tiêu tiền vào những việc gì?
3. Nhìn vào cách anh ta nói chuyện, để ý tâm tình lẫn cách nhìn nhận mọi sự việc.
4. Nhìn vào sở thích và đam mê của anh ta.
5. Để ý xem anh ta có tôn trọng người khác hay không?
6. Nhìn vào thái độ đối với chuyện nhỏ nhặt bình thường của anh ta.
7. Nhìn vào chuẩn mực đạo đức và sự thành thật của con người anh ta.