Từ khóa: Sự thật

Trong mọi việc phải tuân thủ ba nguyên tắc: sự thật, trung thực, hữu ích.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Sự thật chắc chắn là một nhánh của đạo đức, và là một nhánh rất quan trọng đối với xã hội.
Truth is certainly a branch of morality and a very important one to society.

0

Hãy chiến thắng sự giận dữ bằng bình thản;
Hãy chiến thắng sự ác độc bằng lòng tốt;
Hãy chiến thắng sự keo kiệt bằng cách cho đi,
Và kẻ dối trá bằng sự thật.
Conquer anger with non-anger;
Conquer wickedness with goodness;
Conquer stinginess with giving,
And a liar with truth.

0

Không có sự thật. Chỉ có cách nhìn.
There is no truth. There is only perception.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Hư cấu là lời nói dối mà qua đó chúng ta bộc lộ sự thật.
Fiction is the lie through which we tell the truth.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Trong tranh cãi gay gắt, sự thật bị đánh mất.
Nimium altercando veritas amittitur.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Sai lầm không trở thành chân lý vì lý lẽ của vô khối sự tuyên truyền, chân lý cũng không trở thành sai lầm vì không ai thấy nó.
An error does not become truth by reason of multiplied propagation, nor does truth become error because nobody sees it.

0
Tác giả:
Từ khóa: , ,

Tính chân thực trong mọi tác phẩm của trí tưởng tượng: điêu khắc, hội họa và tiểu thuyết đều hoàn toàn chỉ nằm trong tưởng tượng; người nghệ sĩ không bao giờ tìm cách miêu tả sự thật hiển nhiên mà miêu tả hình ảnh sự thật được lý tưởng hóa.
The real truthfulness of all works of imagination, sculpture, painting, and written fiction, is so purely in the imagination, that the artist never seeks to represent positive truth, but the idealized image of a truth.

0

Sự thật, cho dù xấu xí tới mức nào, luôn luôn đáng tò mò và đẹp đẽ với những kẻ đang theo đuổi nó.
The truth, however ugly in itself, is always curious and beautiful to seekers after it.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Tôi vô cùng yêu thích sự thật, nhưng không thích lắm việc chết vì đạo.
I am very fond of truth, but not at all of martyrdom.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Chúng ta biết sự thật không chỉ qua lý trí, mà còn qua con tim.
We know the truth not only by the reason, but by the heart.

0
Tác giả:
Từ khóa: , ,

Khi nghi ngờ hãy nói sự thật.
When in doubt tell the truth.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Sự im lặng tồi tệ hơn; mọi sự thật bị giữ im lặng đều trở thành độc dược.
Silence is worse; all truths that are kept silent become poisonous.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Tôi mạnh dạn theo đuổi tri thức, không bao giờ sợ hãi theo đuổi sự thật và lý trí tới bất cứ cái đích nào chúng dẫn đường.
I was bold in the pursuit of knowledge, never fearing to follow truth and reason to whatever results they led.

0
Tác giả:
Từ khóa: , ,

Nếu tất cả đàn ông đều nói thật, nước mắt phụ nữ sẽ tạo ra một cơn đại hồng thủy nữa.
If all men told the truth, the tears of the women would create another flood.

0

Nếu bạn muốn chọc tức hàng xóm, hãy nói sự thật về họ.
If you want to annoy your neighbors, tell the truth about them.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Không ngạc nhiên gì là sự thật lại lạ lùng hơn hư cấu. Hư cấu phải có tính hợp lý.
It’s no wonder that truth is stranger than fiction. Fiction has to make sense.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Sự thật hiếm khi thuần túy và chẳng bao giờ đơn giản.
The truth is rarely pure and never simple.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Trong thời kỳ dối trá, nói lên sự thật là một hành động mang tính cách mạng.
In a time of deceit telling the truth is a revolutionary act.

0

Sự thật và lẽ phải chẳng liên quan nhiều đến nhau lắm.
Facts and truth really don’t have much to do with each other.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Khắc ghi một sự thật lớn lao vào trí nhớ là đáng nể; khắc ghi nó vào đời mình là khôn ngoan.
Committing a great truth to memory is admirable; committing it to life is wisdom.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Nếu bạn thêm vào sự thật, bạn trừ khỏi nó.
If you add to the truth, you subtract from it.

0

Bất cứ ai được trao quyền lực sẽ lạm dụng nó nếu không có động lực là tình yêu sự thật và đức hạnh, cho dù kẻ đó là hoàng tử hay dân thường.
Anyone entrusted with power will abuse it if not also animated with the love of truth and virtue, no matter whether he be a prince, or one of the people.

0

Tôi hoàn toàn nhận ra rằng không sự giàu sang hay địa vị nào có thể trường tồn, trừ phi được xây dựng trên sự thật và sự công bằng, bởi vậy, tôi sẽ không tham gia vào giao dịch nào mà không có lợi cho tất cả các bên.
I fully realize that no wealth or position can long endure, unless built upon truth and justice, therefore, I will engage in no transaction which does not benefit all whom it affects.

0