Tác giả: Henry David Thoreau

Nếu bạn đã xây dựng những lâu đài ở trên mây, tác phẩm của bạn không nhất thiết sẽ mất đi; đó là nơi chúng nên ở. Giờ hãy đặt nền tảng bên dưới chúng.
If you have built castles in the air, your work need not be lost; that is where they should be. Now put foundations under them.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Giàu có chính là khả năng hết mình trải nghiệm cuộc đời.
Wealth is the ability to fully experience life.

0

Do not hire a man who does your work for money, but him who does it for love of it.

0
Tác giả:

Nếu bạn cần thuyết phục một người rằng anh ta sai, hãy làm đúng. Con người tin vào những gì mắt thấy.
If you would convince a man that he does wrong, do right. Men will believe what they see.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Thà rằng cứ để đầu óc trên mây và biết mình đang ở đâu… còn hơn hít thở bầu không khí rõ ràng hơn phía dưới và cứ ngỡ mình đang ở thiên đường.
It is better to have your head in the clouds, and know where you are… than to breathe the clearer atmosphere below them, and think that you are in paradise.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Đừng để mình bận tâm quá nhiều với việc đạt được những thứ mới, dù là quần áo hay bạn bè… Bán quần áo đi và giữ lại tư tưởng.
Do not trouble yourself much to get new things, whether clothes or friends… Sell your clothes and keep your thoughts.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Hãy theo đuổi con đường mà bạn có thể đi với tình yêu và lòng tôn kính, dù nó có hẹp và quanh co đến mức nào.
Pursue some path, however narrow and crooked, in which you can walk with love and reverence.

0

Sự thật và hoa hồng đều có gai.
Truths and roses have thorns about them.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

There is no value in life except what you choose to place upon it and no happiness in any place except what you bring to it yourself.

0
Tác giả:

The price of anything is the amount of life you exchange for it.

0
Tác giả:

Phản kháng là nền tảng thực sự của tự do. Những kẻ dễ bảo hẳn phải là nô lệ.
Disobedience is the true foundation of liberty. The obedient must be slaves.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Đừng bao giờ quay đầu lại trừ phi bạn định đi theo đường đó.
Never look back unless you are planning to go that way.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Tôi có ba chiếc ghế trong nhà mình; cái thứ nhất cho sự cô độc, cái thứ hai cho tình bạn, cái thứ ba cho xã hội.
I had three chairs in my house; one for solitude, two for friendship, three for society.

0

Chúng ta sẽ thấy được rất ít nếu chúng ta phải hiểu điều ta thấy.
We shall see but a little way if we require to understand what we see.

0
Tác giả:
Từ khóa:

True friendship can afford true knowledge. It does not depend on darkness and ignorance.
Tình bạn thực sự có thể mang lại tri thức thực sự. Nó không phụ thuộc vào bóng tối hay sự ngu dốt.

0
Tác giả:

Không ai già hơn những người đã sống cạn bầu nhiệt huyết.
None are so old as those who have outlived enthusiasm.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Không có giá trị nào trong cuộc sống trừ những gì bạn chọn đặt lên nó, và không có hạnh phúc ở bất cứ đâu trừ điều bạn mang đến cho bản thân mình.
There is no value in life except what you choose to place upon it and no happiness in any place except what you bring to it yourself.

0

Con người đã trở thành công cụ cho công cụ của chính mình.
Men have become the tools of their tools.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Dường như đã thành quy luật rằng bạn không thể thông cảm cho cả con người và thiên nhiên.
It appears to be a law that you cannot have a deep sympathy with both man and nature.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Tất cả những hiểu biết vĩ đại của thế giới này đều từng bị hắt hủi coi là dị giáo.
All this worldly wisdom was once the unamiable heresy of some wise man.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Thuần hóa hổ không phải là một phần của nền văn hóa thực sự, cũng như dạy cừu dữ tợn.
It is not part of a true culture to tame tigers, any more than it is to make sheep ferocious.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Sau nét đỏ mặt đầu tiên của tội lỗi là sự thờ ơ.
After the first blush of sin comes its indifference.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Quan trọng không phải là bạn nhìn gì mà là bạn thấy gì.
It’s not what you look at that matters, it’s what you see.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Có những khoảng khắc khi mà mọi lo lắng và mất mát đã qua lắng xuống trong sự thảnh thơi và yên bình vô biên của thiên nhiên.
There are moments when all anxiety and stated toil are becalmed in the infinite leisure and repose of nature.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,