Tác giả: Henry David Thoreau

Đừng bao giờ quay đầu lại trừ phi bạn định đi theo đường đó.
Never look back unless you are planning to go that way.

Tác giả:
Từ khóa:

Phạm vi rộng của lạc thú cũng đẹp trong cuộc sống con người như ở trong sách. Dục tốc bất đạt, trong cuộc sống cũng như trong nghề quản gia. Hãy giữ lấy thời gian, quan sát những giờ phút của vũ trụ thay vì của ô tô.
A broad margin of leisure is as beautiful in a man’s life as in a book. Haste makes waste, no less in life than in housekeeping. Keep the time, observe the hours of the universe, not of the cars.

Tác giả:
Từ khóa:

Điều gì nằm lại sau chúng ta và điều gì đang chờ chúng ta phía trước chỉ là những chuyện nhỏ nhặt nếu so sánh với điều sống trong bản thân ta.
What lies behind us and what lies ahead of us are tiny matters compared to what lives within us.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Hãy theo đuổi con đường mà bạn có thể đi với tình yêu và lòng tôn kính, dù nó có hẹp và quanh co đến mức nào.
Pursue some path, however narrow and crooked, in which you can walk with love and reverence.

The heart is forever inexperienced.
Trái tim mãi mãi thiếu trải nghiệm.

Tác giả:

The price of anything is the amount of life you exchange for it.

Tác giả:

Do not lose hold of your dreams or asprirations. For if you do, you may still exist but you have ceased to live.
Đừng để tuột mất ước mơ hay khát vọng của bạn. Vì nếu điều đó xảy ra, bạn có thể vẫn tồn tại nhưng bạn đã ngừng sống mất rồi.

Tác giả:

Không ai già hơn những người đã sống cạn bầu nhiệt huyết.
None are so old as those who have outlived enthusiasm.

Tác giả:
Từ khóa:

Không có giá trị nào trong cuộc sống trừ những gì bạn chọn đặt lên nó, và không có hạnh phúc ở bất cứ đâu trừ điều bạn mang đến cho bản thân mình.
There is no value in life except what you choose to place upon it and no happiness in any place except what you bring to it yourself.

Quan trọng không phải là bạn nhìn gì mà là bạn thấy gì.
It’s not what you look at that matters, it’s what you see.

Tác giả:
Từ khóa:

Chúng ta sẽ thấy được rất ít nếu chúng ta phải hiểu điều ta thấy.
We shall see but a little way if we require to understand what we see.

Tác giả:
Từ khóa:

Từ bỏ thành kiến không bao giờ quá muộn.
It is never too late to give up our prejudices.

Tác giả:
Từ khóa:

Dường như đã thành quy luật rằng bạn không thể thông cảm cho cả con người và thiên nhiên.
It appears to be a law that you cannot have a deep sympathy with both man and nature.

Tác giả:
Từ khóa:

Thà rằng cứ để đầu óc trên mây và biết mình đang ở đâu… còn hơn hít thở bầu không khí rõ ràng hơn phía dưới và cứ ngỡ mình đang ở thiên đường.
It is better to have your head in the clouds, and know where you are… than to breathe the clearer atmosphere below them, and think that you are in paradise.

Tác giả:
Từ khóa: ,

To affect the quality of the day, that is the highest of arts.

Tác giả:

Phần lớn lạc thú và nhiều những thứ được gọi là tiện nghi của cuộc sống không chỉ không thể thiếu mà còn là trở ngại tích cực cho bước tiến của nhân loại.
Most of the luxuries and many of the so-called comforts of life are not only not indispensable, but positive hindrances to the elevation of mankind.

The most I can do for my friend is simply be his friend.
Điều nhiều nhất tôi có thể làm được cho bạn mình là đơn thuần làm một người bạn.

Tác giả:

Phản kháng là nền tảng thực sự của tự do. Những kẻ dễ bảo hẳn phải là nô lệ.
Disobedience is the true foundation of liberty. The obedient must be slaves.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Tôi chưa bao giờ tìm thấy người bạn đồng hành nào tốt hơn sự cô độc.
I never found a companion that was so companionable as solitude.

Tác giả:
Từ khóa:

Sau nét đỏ mặt đầu tiên của tội lỗi là sự thờ ơ.
After the first blush of sin comes its indifference.

Tác giả:
Từ khóa: ,

There is no value in life except what you choose to place upon it and no happiness in any place except what you bring to it yourself.

Tác giả:

Chỉ khi chúng ta quên hết những gì mình đã học thì chúng ta mới bắt đầu hiểu biết.
It is only when we forget all our learning that we begin to know.

Tác giả:
Từ khóa:

Giàu có chính là khả năng hết mình trải nghiệm cuộc đời.
Wealth is the ability to fully experience life.

Con người giàu có tỷ lệ thuận với những gì mình có thể buông tay.
A man is rich in proportion to the number of things he can afford to let alone.

Tác giả:
Từ khóa: