Chuyên mục: Danh ngôn Sống chết

Đức Phật dạy Ngài Ananda quán sát sự vô thường, quán tưởng cái chết trong từng hơi thở. Chúng ta phải hiểu sự chết. Chúng ta chết để được sống. Câu nầy có nghĩa gì? Chết là chấm dứt mọi hoài nghi, mọi vấn đề và sống ngay trong hiện tại. Không phải ngày mai chúng ta mới chết, chúng ta phải chết ngay bây giờ. Bạn có thể làm được điều này không? Nếu làm được, thì chẳng còn vấn đề gì nữa và bình yên tĩnh lặng sẽ đến với bạn.
The Buddha told his disciple Ananda to see impermanence, to see death with every breath. We must know death; we must die in order to live. What does this mean? To die is to come to the end of all our doubts, all our questions, and just be here with the present reality. You can never die tomorrow; you must die now. Can you do it? If you can do it, you will know the peace of no more questions.

0

Cái chết chẳng qua cũng là một sự đùa cợt sau cùng của sự sống.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Người ta không thể sống được nhờ cái đẹp, nhưng có thể chết vì cái đẹp.

0
Tác giả:
Từ khóa:

There is only one meaning of life: the act of living itself.
Cuộc đời chỉ có một ý nghĩa: đó chính là sống.

0
Tác giả:

Hãy làm cho sự sống tỏa sáng như hoa mùa hè, cái chết đẹp như lá mùa thu.

0
Tác giả:

Nếu bạn sinh ra nghèo hèn, đó không phải là lỗi của bạn. Nhưng nếu bạn chết trong nghèo hèn, đó là lỗi của bạn.
If you are born poor its not your mistake. But if you die poor its your mistake.

2
Tác giả:
Từ khóa:

Mọi điều xảy ra trước khi ta chết đều có ý nghĩa.
Everything that happens before death is what counts.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Cái chết phổ biến hơn sự sống; ai cũng chết nhưng không phải ai cũng sống.
Death is more universal than life; everyone dies but not everyone lives.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Sống mà nhục, không bằng chết mà vinh.
生以辱, 不如死以榮。Sinh dĩ nhục, bất như tử dĩ vinh.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Chỉ những người không sợ chết là đáng sống.
Only those are fit to live who are not afraid to die.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Sự oán ghét giống như tự uống thuốc độc, rồi hy vọng nó sẽ giết chết kẻ thù.
Resentment is like drinking poison and then hoping it will kill your enemies.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Cả đời người là một lần du lịch đến cái chết.

0
Tác giả:

Bệnh tật thường bắt đầu thứ bình đẳng mà cái chết sẽ hoàn thành.
Disease generally begins that equality which death completes.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Chúng ta không có cơ hội làm quá nhiều điều, và mỗi thứ chúng ta làm đều phải thật sự tuyệt vời. Bởi vì đây là cuộc đời của chúng ta. Cuộc đời ngắn ngủi lắm, và rồi bạn chết, bạn biết chứ? Và chúng ta đều được lựa chọn để làm điều này với cuộc đời mình. Vì vậy điều ta làm nên thật tốt. Nên đáng giá.
We don’t get a chance to do that many things, and every one should be really excellent. Because this is our life. Life is brief, and then you die, you know? And we’ve all chosen to do this with our lives. So it better be damn good. It better be worth it.

0

Chưa ai chết đuối trong mồ hôi của chính mình.
Nobody ever drowned in his own sweat.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Quan tòa trừng phạt kẻ vi phạm pháp luật giống như ngôi nhà đang cháy gây thương tổn cho người bên trong. Một người có thể bị thiêu chết trong nhà khi đang đi cướp, hay khi đang cứu bạn. Cũng tương tự, từ góc nhìn của đạo đức, công việc của quan tòa là thiện hay ác phụ thuộc vào việc những luật lệ mà anh ta thực thi là thiện hay ác.
The judge punishes lawbreakers as a burning house injures its occupants. A person may be burned to death while robbing a home or saving a friend. Similarly, from a moral point of view, the judge’s work is good or evil, depending on whether the laws he enforces are good or evil.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Tôi yêu người có thể cười trong nghịch cảnh, có thể tìm sức mạnh trong sự khốn cùng và trở nên can đảm nhờ suy nghĩ. Những tâm hồn nhỏ bé có thể chùn bước, nhưng người có trái tim kiên định và được sự đồng thuận của luơng tâm sẽ theo đuổi những nguyên tắc của mình cho đến chết.
I love the man that can smile in trouble, that can gather strength from distress, and grow brave by reflection. ‘Tis the business of little minds to shrink, but he whose heart is firm, and whose conscience approves his conduct, will pursue his principles unto death.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Nhiều người đang sống đáng phải chết. Và một số người đã chết đáng được sống. Anh có thể trao điều đó cho họ không? Vậy đừng quá vội vã phán xét ai phải chết. Bởi ngay cả người sáng suốt nhất cũng không thể thấy hết mọi mặt.
Many that live deserve death. And some that die deserve life. Can you give it to them? Then do not be too eager to deal out death in judgement. For even the very wise cannot see all ends.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Không ai quay trở lại từ thế giới bên kia để kể chuyện về cuộc hành trình của mình.

0
Tác giả:

Khi danh nhân đang sống mọi người đều ganh ghét họ; khi danh nhân chết đi, mọi người đều khen ngợi họ.

0
Tác giả:

Lòng tin mù quáng cố gắng giữ chân lý an toàn trong tay với lực siết sẽ giết chết chân lý.
Bigotry tries to keep truth safe in its hand with a grip that kills it.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Người ta ca ngợi sự lương thiện, nhưng nó hay bị chết đói.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Trong cái chết, nhiều trở thành một; trong cuộc sống; một trở thành nhiều.
In death the many become one; in life the one become many.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Chính là bản tính tự nhiên khi ta đắm mình vào ảo ảnh của hy vọng. Chúng ta dễ nhắm mắt lại trước mỹ nhân ngư, cho đến khi bị nàng quyến rũ đi vào cõi chết.
It is natural to indulge in the illusions of hope. We are apt to shut our eyes to that siren until she allures us to our death.

0
Tác giả:
Từ khóa: , ,