Tác giả: Jean Jacques Rousseau

Đọc, cô độc và biếng nhác, một cuộc đời êm ái và tĩnh tại, làm tình với phụ nữ và người trẻ tuổi, có những con đường nguy hiểm cho một thanh niên, và chúng luôn luôn dẫn anh ta vào nguy hiểm.
Reading, solitude, idleness, a soft and sedentary life, intercourse with women and young people, these are perilous paths for a young man, and these lead him constantly into danger.

0

Tiều là hạt giống của tiền, và đồng ghi nê đầu tiên đôi khi khó kiếm hơn một triệu đồng thứ hai.
Money is the seed of money, and the first guinea is sometimes more difficult to acquire than the second million.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Ðối với đàn bà, im lặng là đồ trang sức đẹp nhất.

0
Tác giả:

Danh vọng chỉ là hơi thở của con người, và nó thường độc hại.
Fame is but the breath of people, and that often unwholesome.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Đừng bao giờ phán xét, và bạn sẽ không phán xét nhầm.
Do not judge, and you will never be mistaken.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Dù sự khiêm tốn là đương nhiên đối với người lớn, nó không phải là đương nhiên đối với trẻ con. Khiêm tốn chỉ bắt đầu với nhận thức về Cái ác.
Although modesty is natural to man, it is not natural to children. Modesty only begins with the knowledge of evil.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Vũ lực không cấu thành lẽ phải… sự phục tùng chỉ có được nhờ sức mạnh chính đáng.
Force does not constitute right… obedience is due only to legitimate powers.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Cơ thể yếu đuối khiến tinh thần trở nên yếu ớt.
A feeble body weakens the mind.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Lấy mất của nhà triết gia sự vui sướng vì mình được lắng nghe và ham muốn kiến thức của anh ta giảm xuống.
Take from the philosopher the pleasure of being heard and his desire for knowledge ceases.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Sống không chỉ là thở; nó là hành động, là sử dụng những cơ quan, cảm giác, tài năng của mình – tất cả mọi thành phần sẽ cho ta cảm giác tồn tại.
To live is not merely to breathe; it is to act; it is to make use of our organs, senses, faculties – of all those parts of ourselves which give us the feeling of existence.

0

Người tầm thường không tin vào các cá nhân vĩ đại.
Base souls have no faith in great individuals.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Đức hạnh là cuộc chiến, và để sống trong nó, chúng ta luôn phải chiến đấu với bản thân mình.
Virtue is a state of war, and to live in it we have always to combat with ourselves.

0

Người mạnh nhất không bao giờ đủ mạnh để luôn là người kiểm soát, trừ phi anh ta biết sức mạnh thành quyền lợi và phục tùng thành nghĩa vụ.
The strongest is never strong enough to be always the master, unless he transforms strength into right, and obedience into duty.

0

Đừng bao giờ vượt qua quyền của mình, và rồi chúng sẽ trở nên vô hạn.
Never exceed your rights, and they will soon become unlimited.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Ai cũng có quyền mạo hiểm sinh mạng của mình để giữ gìn nó. Đã bao giờ có ai nói rằng người nhảy ra ngoài cửa sổ để trốn hỏa hoạn mắc tội tự tử chưa?
Every man has a right to risk his own life for the preservation of it. Has it ever been said that a man who throws himself out the window to escape from a fire is guilty of suicide?

0
Tác giả:
Từ khóa:

Để số đông cai trị là trái với tự nhiên, vì số đông hiếm khi có thể có tổ chức và thống nhất trong hành động cụ thể, và số ít có thể.
It is unnatural for a majority to rule, for a majority can seldom be organized and united for specific action, and a minority can.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Cái ác ghê gớm nhất bắt nguồn từ chính chúng ta.
Our greatest evils flow from ourselves.

0

Cho dù tài năng bẩm sinh của một người có cao đến đâu, ta không thể học tất cả nghệ thuật viết cùng một lúc.
However great a man’s natural talent may be, the act of writing cannot be learned all at once.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Sự im lặng tột cùng dẫn tới nỗi buồn. Đây là hình ảnh của cái chết.
Absolute silence leads to sadness. It is the image of death.

0

Tôi có thể không giỏi hơn người, nhưng ít nhất tôi khác biệt.
I may not be better than other people, but at least I’m different.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Tính gàn dở của các nhà triết gia mọi thời đại là phủ nhận điều tồn tại và giải thích điều không tồn tại.
It is a mania shared by philosophers of all ages to deny what exists and to explain what does not exist.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Bước đầu tiên hướng tới cái ác là che phủ hành động trong trắng trong bí ẩn, và ai thích che dấu cái gì không sớm thì cũng sẽ có lý do để che dấu nó.
The first step towards vice is to shroud innocent actions in mystery, and whoever likes to conceal something sooner or later has reason to conceal it.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Bạn có thể tìm thấy sự thông thái nào vĩ đại hơn lòng tốt?
What wisdom can you find that is greater than kindness?

0

Tự do phục tùng luật lệ mà một người tự thiết lập cho chính mình.
Liberty is obedience to the law which one has laid down for oneself.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,