Tác giả: Jean Jacques Rousseau

Khi tai ách xảy ra, hoặc bạn để nó đánh bại mình, hoặc bạn đánh bại nó.
When something an affliction happens to you, you either let it defeat you, or you defeat it.

Sự im lặng tột cùng dẫn tới nỗi buồn. Đây là hình ảnh của cái chết.
Absolute silence leads to sadness. It is the image of death.

Happiness: a good bank account, a good cook, and a good digestion.
Hạnh phúc: tài khoản ngân hàng tốt, người đầu bếp tốt và khả năng tiêu hóa tốt.

Tác giả:

Tôi thà làm người đầy chuyện ngược đời hơn làm người đầy thành kiến.
I would rather be a man of paradoxes than a man of prejudices.

Tác giả:
Từ khóa:

Tiều là hạt giống của tiền, và đồng ghi nê đầu tiên đôi khi khó kiếm hơn một triệu đồng thứ hai.
Money is the seed of money, and the first guinea is sometimes more difficult to acquire than the second million.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Tôi chỉ thấy rõ ràng những gì tôi nhớ.
I only see clearly what I remember.

Tác giả:
Từ khóa:

Thế giới hiện thực có giới hạn; thế giới tưởng tượng là vô hạn.
The world of reality has its limits; the world of imagination is boundless.

Cái ác ghê gớm nhất bắt nguồn từ chính chúng ta.
Our greatest evils flow from ourselves.

Danh vọng chỉ là hơi thở của con người, và nó thường độc hại.
Fame is but the breath of people, and that often unwholesome.

Tác giả:
Từ khóa:

Tuổi thơ là giấc ngủ của lý trí.
Childhood is the sleep of reason.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Sự biết ơn là một nghĩa vụ phải được trả, nhưng không ai có quyền hy vọng đạt được.
Gratitude is a duty which ought to be paid, but which none have a right to expect.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Ðối với đàn bà, im lặng là đồ trang sức đẹp nhất.

Tác giả:

Chọn con đường đối lập với lối mòn và bạn gần như sẽ luôn làm tốt.
Take the course opposite to custom and you will almost always do well.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Khi một người chết đi, anh ta nắm trong tay chỉ những gì mình đã cho đi khi còn sống.
When a man dies he clutches in his hands only that which he has given away during his lifetime.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Tôi có thể không giỏi hơn người, nhưng ít nhất tôi khác biệt.
I may not be better than other people, but at least I’m different.

Tác giả:
Từ khóa:

Anh quên mất rằng trái thuộc về tất cả mọi người và đất không thuộc về ai.
You forget that the fruits belong to all and that the land belongs to no one.

Tác giả:
Từ khóa:

Người biết ít thường nói nhiều, trong khi người biết nhiều thường nói ít.
People who know little are usually great talkers, while men who know much say little.

Hãy nhìn con mèo khi nó bước vào phòng lần đầu tiên. Nó tìm kiếm và ngửi khắp nơi, không phút giây nào nó yên lặng, nó không tin tưởng điều gì cho tới khi nó đã kiểm tra và quen với mọi thứ.
Watch a cat when it enters a room for the first time. It searches and smells about, it is not quiet for a moment, it trusts nothing until it has examined and made acquaintance with everything.

Tác giả:
Từ khóa:

Sống không chỉ là thở; nó là hành động, là sử dụng những cơ quan, cảm giác, tài năng của mình – tất cả mọi thành phần sẽ cho ta cảm giác tồn tại.
To live is not merely to breathe; it is to act; it is to make use of our organs, senses, faculties – of all those parts of ourselves which give us the feeling of existence.

Cho dù tài năng bẩm sinh của một người có cao đến đâu, ta không thể học tất cả nghệ thuật viết cùng một lúc.
However great a man’s natural talent may be, the act of writing cannot be learned all at once.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Lấy mất của nhà triết gia sự vui sướng vì mình được lắng nghe và ham muốn kiến thức của anh ta giảm xuống.
Take from the philosopher the pleasure of being heard and his desire for knowledge ceases.

Tác giả:
Từ khóa:

Sự kiên nhẫn đắng chát, nhưng quả của nó lại ngọt.
Patience is bitter, but its fruit is sweet.

Tác giả:
Từ khóa:

Đừng bao giờ vượt qua quyền của mình, và rồi chúng sẽ trở nên vô hạn.
Never exceed your rights, and they will soon become unlimited.

Tác giả:
Từ khóa:

Chịu đựng là điều đầu tiên trẻ nhỏ cần học, và cũng là thứ nó sẽ cần biết nhất.
To endure is the first thing that a child ought to learn, and that which he will have the most need to know.