Tác giả: Thomas Fuller

Friendships multiply joys and divide griefs.
Tình bạn nhân lên niềm vui và chia bớt đau buồn.

Tác giả:

Sự trả thù cao quý nhất chính là tha thứ.
The noblest revenge is to forgive.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

One may miss the mark by aiming too high as too low.

Tác giả:

Khen đúng mức khó hơn là đổ lỗi.
It is more difficult to praise rightly than to blame.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Today is yesterday’s pupil.
Hôm nay là học trò của hôm qua.

Tác giả:

Sự độc ác là tên bạo chúa luôn đi cùng với nỗi sợ hãi.
Cruelty is a tyrant that’s always attended with fear.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Người ta không coi trọng sức khỏe cho tới khi đau yếu.
Health is not valued till sickness comes.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Một con cáo không nên là quan tòa ở phiên xử ngỗng.
A fox should not be on the jury at a goose’s trial.

Tác giả:
Từ khóa:

Khi trời đẹp hãy chuẩn bị cho thời tiết xấu.
In fair weather prepare for foul.

Lí lẽ của người nghèo thường không được nghe thấy.
Poor men’s reasons are not heard.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Chúng ta thường quên nhiều hơn nhớ.
We have all forgot more than we remember.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Điều gì cũng khó trước khi trở nên dễ dàng.
All things are difficult before they are easy.

Tác giả:
Từ khóa:

Lòng kiêu hãnh thấy sự nhún nhường đáng tôn kính, thường mượn áo choàng của nó.
Pride perceiving humility honorable, often borrows her cloak.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Kỹ năng, chứng không phải sức mạnh,điều khiển con tàu.
‘Tis skill, not strength, that governs a ship.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Một vài cuốn sách được lựa chọn kỹ lưỡng, và được dùng tốt sẽ đem lại nhiều lợi ích hơn bối rối trước thư viện Alexandrian.
A few books well chosen, and well made use of will be more profitable than a great confused Alexandrian library.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Người đi nhiều hiểu biết nhiều.
He that travels much knows much.

Tác giả:
Từ khóa: ,

The noblest revenge is to forgive.
Sự trả thù cao quý nhất chính là tha thứ.

Tác giả:

Chúng ta chẳng bao giờ biết được giá trị của nước cho tới khi giếng cạn khô.
We never know the worth of water till the well is dry.

Tác giả:
Từ khóa:

Thiên đường của kẻ khờ là địa ngục của người khôn!
A fool’s paradise is a wise man’s hell!

Tác giả:
Từ khóa: ,

Người không hy vọng điều tốt đẹp không sợ hãi điều xấu xa.
He that hopes no good fears no ill.

Tác giả:
Từ khóa:

There is more pleasure in loving than in being beloved.
Yêu thương mang lại nhiều lạc thú hơn là được yêu.

Tác giả:

Lời phân trần vụng về còn tệ hơn là không có.
Bad excuses are worse than none.

Tác giả:
Từ khóa:

Đừng để ý chí mình gầm lên khi năng lực của mình chỉ đủ sức thì thầm.
Don’t let your will roar when your power only whispers.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Đồ thừa trong hình thái ít thấy được hơn chính là ký ức. Được cất giữ trong tủ lạnh của trí óc và ngăn chạn của trái tim.
Leftovers in their less visible form are called memories. Stored in the refrigerator of the mind and the cupboard of the heart.

Tác giả:
Từ khóa: ,