Từ khóa: Bản thân

Đừng bao giờ nghe theo kỳ vọng của người khác. Bạn nên sống cuộc đời của chính mình, và sống theo kỳ vọng của chính mình.
Never listen to other people’s expectations. You should live your life and live up to your own expectation.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Tôi tin rằng tôi không chịu trách nhiệm cho ý nghĩa hay sự vô nghĩa của đời, nhưng tôi phải chịu trách nhiệm với điều tôi làm cho cuộc đời tôi.
I believe that I am not responsible for the meaningfulness or meaninglessness of life, but that I am responsible for what I do with the life I’ve got.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Ngay bây giờ bạn đã có trong mình mọi thứ bạn cần để đối phó với bất kỳ điều gì mà thế giới ném vào bạn.
You have within you right now, everything you need to deal with whatever the world can throw at you.

0

Tôi đã luôn viết chỉ cho bản thân mình – để làm rõ với mình, để hiểu bên trong nội tâm chuyện gì đang thực sự xảy ra.
I have always written only for myself – to clarify things, to clarify things with myself, to understand in an inner way what is actually happening.

0
Tác giả:
Từ khóa: , ,

Hình thức tuyệt vọng thường thấy nhất là không được làm chính bản thân mình.
The most common form of despair is not being who you are.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Chúng ta đều có thể tìm được người dẫn đường tốt hơn bất cứ ai trong bản thân mình, nếu chúng ta chịu nghe theo nó.
We have all a better guide in ourselves, if we would attend to it, than any other person can be.

0

Chính hướng buồm quyết định hướng ta đi, chứ không phải hướng gió.
It is the set of the sails, not the direction of the wind that determines which way we will go.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Tại sao bạn lại keo kiệt với bản thân? Tại sao bạn lại chần chừ? Bạn tiết kiệm vì cái gì – vì một lúc nào đó khác? Không có lúc nào đó khác. Chỉ có hiện tại. Ngay lúc này.
Why are you stingy with yourselves? Why are you holding back? What are you saving for – for another time? There are no other times. There is only now. Right now.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Tự giúp bản thân là sự giúp đỡ tốt nhất.
Self-help is the best help.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Chúa trời quyết định điều bạn phải đi qua. Bạn quyết định cách mình đi qua nó.
God will take care of what you go through. You take care of how you go through it.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Tôi muốn thay đổi thế giới. Nhưng tôi phát hiện ra điều duy nhất bạn có thể chắc chắn làm thay đổi là chính bản thân mình.
I wanted to change the world. But I have found that the only thing one can be sure of changing is oneself.

0

Tôi là bản thân tôi; xấu xí hay đẹp đẽ là tùy vào ai là người nhận định.
I am, as I am; whether hideous, or handsome, depends upon who is made judge.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Những đam mê của chúng ta nói lên chính bản thân ta.
Our passions are ourselves.

0
Tác giả:
Từ khóa: , ,

Chúng ta không bao giờ bất mãn với người khác hơn khi chúng ta bất mãn với chính bản thân.
We are never more discontented with others than when we are discontented with ourselves.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Hãy làm điều không ai khác có thể làm cho bạn. Bỏ qua mọi điều khác.
Do what nobody else can do for you. Omit to do anything else.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Chính cách chúng ta cảm thấy về bản thân tạo ra phần thưởng lớn nhất trong mọi hoạt động. Không phải thứ ta nhận được khiến ta đáng giá, chính con người mà ta trở thành trong quá trình hành động mang lại giá trị cho cuộc sống của ta.
It is how we feel about ourselves that provides the greatest reward from any activity. It is not what we get that makes us valuable, it is what we become in the process of doing that brings value into our lives.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Quan trọng là tôi hiểu bản thân mình: quan trọng là đi tìm sự thật đúng với tôi, tìm lý tưởng mà vì nó tôi có thể sống và chết. Đó là điều mà giờ đây quan trọng nhất đối với tôi.
The thing is to understand myself: the thing is to find a truth which is true for me, to find the idea for which I can live and die. That is what I now recognize as the most important thing.

0

Học cách nhìn thoáng một số việc, đó mới chính là cách tự bảo vệ bản thân.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Thành công và hạnh phúc nằm trong bạn. Quyết tâm hạnh phúc, và niềm vui sẽ đi cùng bạn để hình thành đạo quân bất khả chiến bại chống lại nghịch cảnh.
Your success and happiness lies in you. Resolve to keep happy, and your joy and you shall form an invincible host against difficulties.

0

Chỉ bên trong bạn mới tồn tại hiện thực mà bạn khao khát. Tôi không thể cho bạn thứ gì mà không có sẵn bên trong bản thân bạn. Tôi không thể mở cửa triển lãm tranh nào cho bạn ngoài chính tâm hồn bạn.
Only within yourself exists the other reality for which you long. I can give you nothing that has not already its being within yourself. I can throw open to you no picture gallery but your own soul.

0

Chúa giúp người biết tự giúp mình.
God helps those who help themselves.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Đừng tin những lời người khác nói, hãy tin vào cảm giác của chính mình.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Không ai có thể xây dựng cho bạn cây cầu mà bạn phải dùng để bước qua dòng chảy cuộc đời, không ai trừ chính bản thân bạn. Chắc chắn là có vô số con đường và cây cầu và bán thần có thể đưa bạn qua sông; nhưng chỉ khi bạn trả cái giá là chính bản thân; bạn sẽ đem cầm chính mình và thua cuộc. Trên thế gian này có một con đường duy nhất mà không ai khác có thể đi, trừ chính bạn: nó dẫn tới đâu? Đừng hỏi, cứ đi theo nó đi.
Nobody can build the bridge for you to walk across the river of life, no one but you yourself alone. There are, to be sure, countless paths and bridges and demi-gods which would carry you across this river; but only at the cost of yourself; you would pawn yourself and lose. There is in the world only one way, on which nobody can go, except you: where does it lead? Do not ask, go along with it.

0

Hành động là đóa hoa của tư duy; và niêm vui nỗi buồn là quả của nó; vậy nên con người thu hoạch từ sự chăm nom của chính mình thành quả ngọt ngào hay chua chát.
Act is the blossom of thought; and joy and suffering are its fruits; thus does a man garner in the sweet and biter fruitage of his own husbandry.

0