Từ khóa: Bắt đầu

Có điều gì đáng buồn hơn công việc không được hoàn thành không? Có chứ, công việc chưa bao giờ được bắt đầu.
Can anything be sadder than work left unfinished? Yes, work never begun.

0

Bạn bắt đầu ở đâu không quan trọng bằng việc bạn kết thúc ở đâu.
Where you start is not as important as where you finish.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Ai cũng bắt đầu mạnh mẽ. Thành công đến với những người quyết tâm không lay chuyển sẽ ở lại đến cuối cùng.
Everyone starts strong. Success comes to those with unwavering commitment to be at the end.

0

Bí quyết của thành công là hãy bắt đầu. Bí quyết để bắt đầu là chia nhỏ các công việc nặng nề, phức tạp thành những việc nhỏ dễ quản lý hơn, rồi bắt đầu với việc thứ nhất.
The secret of getting ahead is getting started. The secret of getting started is breaking your complex overwhelming tasks into small manageable tasks, and then starting on the first one.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Trước khi bắt đầu, hãy lên kế hoạch cẩn thận.
Before beginning, plan carefully.

0

Người học trò luôn luôn bắt đầu bằng cách tìm ra khiếm khuyết, nhưng nhà học giả thấy ưu điểm trong mọi thứ.
The learner always begins by finding fault, but the scholar sees the positive merit in everything.

0
Tác giả:
Từ khóa: , , ,

Có những kết thúc tạo ra không gian cho khởi đầu mới. Hãy buông bỏ và đón nhận.
Some endings create space for new beginnings. Release and receive.

0
Tác giả:
Từ khóa: , ,

Thứ ta gọi là khởi đầu thường chính là kết thúc. Và kết thúc chính là khởi đầu. Kết thúc là nơi từ đó ta bắt đầu.
What we call the beginning is often the end. And to make an end is to make a beginning. The end is where we start from.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Không thể nghĩ đến chuyện kết thúc, bởi việc vươn tới những vì sao, cả nghĩa đen và nghĩa bóng, là chuyện của hàng thế hệ, nhưng cho dù một người có tiến bộ bao nhiêu, luôn luôn có sự phấn khích của điểm khởi đầu.
There can be no thought of finishing, for aiming at the stars, both literally and figuratively, is the work of generations, but no matter how much progress one makes there is always the thrill of just beginning.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Bạn có thể bắt đầu từ vị trí hiện tại của mình với thứ mình hiện đang có và đi tới bất cứ nơi đâu mình muốn đi.
You can start where you are with what you’ve got and go wherever it is you want to go.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Đừng sợ cuộc đời bạn sẽ chấm dứt; hãy sợ rằng nó sẽ không bao giờ bắt đầu.
Don’t be afraid your life will end; be afraid that it will never begin.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Không có lớp học dạy đời cho những người mới bắt đầu; luôn luôn bạn sẽ buộc phải ứng phó với điều khó khăn nhất ngay lập tức.
There are no classes in life for beginners; right away you are always asked to deal with what is most difficult.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Bạn không cần phải xác định rõ mọi thứ mới có thể bắt đầu bước về hướng đúng.
You don’t have to have it all figured out to take a step in the right direction.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Mỗi ngày mang theo nó lời hứa hẹn của một khởi đầu mới.
Every day brings with it the promise of a new beginning.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Tôi đã phải trải nghiệm không biết bao nhiêu sự ngu xuẩn, ác độc, sai lầm, buồn nôn, vỡ mộng và bi ai, chỉ để lại trở thành đứa trẻ và có bắt đầu mới. Tôi phải trải qua sự tuyệt vọng, tôi phải chìm xuống đáy sâu nhất của tinh thần, xuống những suy nghĩ về tự sát, để có thể trải nghiệm sự cao quý.
I have had to experience so much stupidity, so many vices, so much error, so much nausea, disillusionment and sorrow, just in order to become a child again and begin anew. I had to experience despair, I had to sink to the greatest mental depths, to thoughts of suicide, in order to experience grace.

0

Bởi những lời của năm ngoái thuộc về ngôn ngữ của năm ngoái
Và những lời của năm mới chờ đợi giọng nói khác.
Và kết thúc chính là bước khởi đầu.
For last year’s words belong to last year’s language
And next year’s words await another voice.
And to make an end is to make a beginning.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Mọi bắt đầu mới đều đến từ kết thúc của một bắt đầu nào đó khác.
Every new beginning comes from some other beginning’s end.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Để bắt đầu, hãy bắt đầu đi.
To begin, begin.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Mọi thứ đều khó trước khi dễ.
Everything is hard before it is easy.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Trong bóng râm mờ nhạt của tâm trí, chúng ta biết mình phải làm gì nhưng lại không thể bắt đầu.
In the dim background of mind we know what we ought to be doing but somehow we cannot start.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Động lực là thứ giúp bạn bắt đầu. Thói quen là thứ giúp bạn tiếp tục.
Motivation is what gets you started. Habit is what keeps you going.

0
Tác giả:
Từ khóa: , ,

Người chuyển núi bắt đầu bằng việc dỡ những hòn đá nhỏ.
The man who removes a mountain begins by carrying away small stones.

0

Bắt đầu thường đáng sợ, kết thúc thường buồn thương, nhưng điều ở giữa mới quan trọng. Vậy nên khi bạn đứng ở điểm khởi đầu, hãy cho hy vọng có cơ hội bay lên. Và nó sẽ làm như vậy.
Beginnings are scary, endings are usually sad, but it’s what’s in the middle that counts. So, when you find yourself at the beginning, just give hope a chance to float up. And it will.

0
Tác giả:
Từ khóa: , ,

Điều gì cũng khó trước khi trở nên dễ dàng.
All things are difficult before they are easy.

0
Tác giả:
Từ khóa: