Từ khóa: Bắt đầu

Bắt đầu thường đáng sợ, kết thúc thường buồn thương, nhưng điều ở giữa mới quan trọng. Vậy nên khi bạn đứng ở điểm khởi đầu, hãy cho hy vọng có cơ hội bay lên. Và nó sẽ làm như vậy.
Beginnings are scary, endings are usually sad, but it’s what’s in the middle that counts. So, when you find yourself at the beginning, just give hope a chance to float up. And it will.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Một cây to lớn lên từ hạt mầm nhỏ bé. Những điều lớn lao đôi khi cũng được xây dựng từ một khởi đầu khiêm tốn mà thôi.

Tác giả:
Từ khóa:

Người chuyển núi bắt đầu bằng việc dỡ những hòn đá nhỏ.
The man who removes a mountain begins by carrying away small stones.

Bi kịch của cuộc đời là nó kết thúc quá sớm, nhưng chúng ta lại chờ đợi quá lâu để bắt đầu sống.
The tragedy of life is not that it ends so soon, but that we wait so long to begin it.

Tác giả:
Từ khóa:

Có điều gì đáng buồn hơn công việc không được hoàn thành không? Có chứ, công việc chưa bao giờ được bắt đầu.
Can anything be sadder than work left unfinished? Yes, work never begun.

Người học trò luôn luôn bắt đầu bằng cách tìm ra khiếm khuyết, nhưng nhà học giả thấy ưu điểm trong mọi thứ.
The learner always begins by finding fault, but the scholar sees the positive merit in everything.

Tác giả:
Từ khóa: , , ,

Cho dù con gà trống không gáy thì một ngày mới vẫn cứ bắt đầu.

Tác giả:
Từ khóa:

Mỗi ngày mang theo nó lời hứa hẹn của một khởi đầu mới.
Every day brings with it the promise of a new beginning.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Để bắt đầu, hãy bắt đầu đi.
To begin, begin.

Tác giả:
Từ khóa:

Bạn có thể bắt đầu từ vị trí hiện tại của mình với thứ mình hiện đang có và đi tới bất cứ nơi đâu mình muốn đi.
You can start where you are with what you’ve got and go wherever it is you want to go.

Tác giả:
Từ khóa:

Bạn có thể tiếp tục kể những câu chuyện cũ về đời bạn hoặc bạn có thể bắt đầu sống một câu chuyện mới.
You can keep telling the same stories about your life or you can start living a new one.

Tác giả:
Từ khóa:

Động lực là thứ giúp bạn bắt đầu. Thói quen là thứ giúp bạn tiếp tục.
Motivation is what gets you started. Habit is what keeps you going.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Kết thúc là khởi đầu, và bạn vẫn tiếp tục.
The end is in the beginning and yet you go on.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Mọi thứ đều khó trước khi dễ.
Everything is hard before it is easy.

Tác giả:
Từ khóa:

Bạn bắt đầu ở đâu không quan trọng bằng việc bạn kết thúc ở đâu.
Where you start is not as important as where you finish.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Trong bóng râm mờ nhạt của tâm trí, chúng ta biết mình phải làm gì nhưng lại không thể bắt đầu.
In the dim background of mind we know what we ought to be doing but somehow we cannot start.

Tác giả:
Từ khóa:

Mọi bắt đầu mới đều đến từ kết thúc của một bắt đầu nào đó khác.
Every new beginning comes from some other beginning’s end.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Công việc không bao giờ được bắt đầu là công việc mất lâu nhất để kết thúc.
It’s the job that’s never started as takes longest to finish.

Tác giả:
Từ khóa:

Cái kết được chứa đựng trong sự khởi đầu.
The end was contained in the beginning.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Không có lớp học dạy đời cho những người mới bắt đầu; luôn luôn bạn sẽ buộc phải ứng phó với điều khó khăn nhất ngay lập tức.
There are no classes in life for beginners; right away you are always asked to deal with what is most difficult.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Mỗi điều tốt đẹp đều là những điều bắt tay vào khó nhất.
Each goodly thing is hardest to begin.

Tác giả:
Từ khóa:

Chúng ta không thể trở lại từ đầu, nhưng ta có thể bắt đầu bây giờ và tạo ra kết thúc mới.
We cannot start over, but we can begin now and make a new ending.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Chính thái độ của chúng ta khi bắt đầu một việc khó khăn sẽ ảnh hưởng lên kết quả thành công nhiều hơn bất cứ điều gì khác.
It is our attitude at the beginning of a difficult task which, more than anything else, will affect its successful outcome.

Mỗi sáng, hãy sẵn lòng làm người mới bắt đầu.
Be willing to be a beginner every single morning.

Tác giả:
Từ khóa: