Từ khóa: Ngu xuẩn

Ai cũng có thể phạm sai lầm, nhưng chỉ kẻ ngu mới khăng khăng giữ sai lầm.
Any man can make mistakes, but only an idiot persists in his error.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Thà không mở miệng và để người ta nghĩ bạn là kẻ ngu ngốc còn hơn là mở miệng và xóa hết mọi sự nghi ngờ.
It is better to keep your mouth closed and let people think you are a fool than to open it and remove all doubt.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Không gì tồi tệ hơn sự ngu xuẩn hung hăng.
There is nothing worse than aggressive stupidity.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Đi nhiều khiến kẻ khôn càng khôn hơn, kẻ khờ càng khờ tệ hại.
Travel makes a wise man better, and a fool worse.

0
Tác giả:
Từ khóa: , ,

Sự ngu xuẩn không thể được chữa trị. Sự ngu xuẩn là tội tử hình chung duy nhất; hình phạt là cái chết. Không thể kháng án, và bản án được tự động thi hành, không hề khoan thứ.
Stupidity cannot be cured. Stupidity is the only universal capital crime; the sentence is death. There is no appeal, and execution is carried out automatically and without pity.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Tri thức làm ta khiêm tốn, ngu si làm ta kiêu ngạo.

1

Người sáng suốt lên tiếng khi họ có điều cần nói, kẻ khờ lên tiếng bởi vì họ phải nói gì đó.
Wise men speak when they have something to say, fools speak because they have to say something.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Phẩm chất đặc biệt của kẻ ngu xuẩn là chỉ nhìn thấy khuyết điểm của người khác mà quên đi của bản thân.
It is the peculiar quality of a fool to perceive the faults of others and to forget his own.

0

Hắn có thể trông như một thằng ngu và nói như một thằng ngu, nhưng đừng để điều đó lừa bạn. Hắn thực sự là thằng ngu đấy.
He may look like an idiot and talk like an idiot but don’t let that fool you. He really is an idiot.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Nếu tôi định làm thằng ngu thì tôi sẽ làm thằng ngu vì chính tôi tự nguyện.
If I decide to be an idiot, then I’ll be an idiot on my own accord.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Có lằn ranh mỏng giữa can đảm và ngu xuẩn. Thật tiếc nó không phải hàng rào.
There’s a fine line between courage and foolishness. Too bad its not a fence.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Những giờ ngu ngốc có thể dùng đồng hồ để đếm; nhưng những giờ sáng suốt, không chiếc đồng hồ nào đo được.
The hours of folly are measured by the clock; but of wisdom, no clock can measure.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Trước Chúa chúng ta đều thông thái và ngu xuẩn như nhau.
Before God we are all equally wise – and equally foolish.

0

Người khôn học từ sai lầm của người khác, kẻ ngu xuẩn mới muốn tự phạm sai lầm.
The wise learn from the mistakes of others, it’s the fool that wants to make their own mistakes.

0
Tác giả:
Từ khóa: , ,

Bất cứ khi nào có người làm chuyện hoàn toàn cực kỳ ngu xuẩn, nó thường luôn là vì những động cơ cao cả nhất.
Whenever a man does a thoroughly stupid thing, it is always from the noblest motives.

1
Tác giả:
Từ khóa: ,

Ngày mai là ngày người lười biếng làm việc và kẻ ngu ngốc thay đổi.
Tomorrow is the day when idlers work, and fools reform.

0

Quyền lực không tha hóa con người; tuy nhiên những kẻ ngu xuẩn, nếu lên được vị trí quyền lực, làm tha hóa quyền lực.
Power does not corrupt men; fools, however, if they get into a position of power, corrupt power.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Kẻ ngu ngốc không thấy cùng một cái cây với người sáng suốt.
A fool sees not the same tree that a wise man sees.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Khi kẻ ngu xuẩn làm điều gì đó khiến mình xấu hổ, anh ta luôn tuyên bố rằng đó là nghĩa vụ của anh ta.
When a stupid man is doing something he is ashamed of, he always declares that it is his duty.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Chỉ có hai điều là vô hạn: vũ trụ và sự ngu xuẩn của con người, và tôi không chắc lắm về điều đầu tiên.
Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I’m not sure about the former.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Bản chất của con người là nghĩ sáng suốt và hành động lố bịch.
It is human nature to think wisely and act in an absurd fashion.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Không gì nguy hiểm hơn bạn bè ngu dốt; tôi thà có kẻ thù khôn.
Nothing is as dangerous as an ignorant friend; a wise enemy is to be preferred.

0

Những chế độ độc tài ấp ủ sự phản kháng, nuôi dưỡng sự nô dịch, nuôi dưỡng sự tàn nhẫn; ghê tởm hơn là chúng nuôi dưỡng sự ngu dốt.
Dictatorships foster oppression, dictatorships foster servitude, dictatorships foster cruelty; more abominable is the fact that they foster idiocy.

0

Để thành công trong cuộc sống, bạn cần hai thứ: sự ngu dốt và lòng tự tin.
To succeed in life, you need two things: ignorance and confidence.

0