Tác giả: Jim Rohn

Hạnh phúc không phải là thứ bạn trì hoãn cho tương lai; nó là thứ bạn thiết kế cho hiện tại.
Happiness is not something you postpone for the future; it is something you design for the present.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Vấn đề với việc chờ đến ngày mai là khi cuối cùng ngày mai đến, nó được gọi là hôm nay.
The problem with waiting until tomorrow is that when it finally arrives, it is called today.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Bạn là trung bình của năm người bạn bỏ nhiều thời gian nhất để ở bên cạnh.
You are the average of the five people you spend the most time with.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Nếu bạn không sẵn lòng mạo hiểm sự phi thường, bạn sẽ phải chấp nhận sự bình thường.
If you are not willing to risk the unusual, you will have to settle for the ordinary.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Nếu bạn không thể độc lập về tài chính vào lúc bạn bốn mươi hay năm mươi tuổi, điều đó không có nghĩa là bạn không gặp đúng thời ở vào đúng quốc gia. Nó chỉ đơn giản là bạn đã lập kế hoạch sai.
If you are not financially independent by the time you are forty or fifty, it doesn’t mean that you are living in the wrong country or at the wrong time. It simply means that you have the wrong plan.

0
Tác giả:
Từ khóa: , ,

Số ít có hành động là đối tượng ghen tị của số đông chỉ quan sát.
The few who do are the envy of the many who watch.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Bạn không thể thay đổi cái đích chỉ sau một đêm, nhưng bạn có thể thay đổi phương hướng chỉ sau một đêm.
You cannot change your destination overnight, but you can change your direction overnight.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Thách thức lớn nhất là trở thành tất cả những gì bạn có khả năng trở thành. Bạn sẽ không tin nổi việc mở rộng tối đa tiềm năng bản thân và vươn mình tới giới hạn thì có ý nghĩa như thế nào với tâm hồn con người
The big challenge is to become all that you have the possibility of becoming. You cannot believe what it does to the human spirit to maximize your human potential and stretch yourself to the limit.

0

Động lực tốt nhất là động lực tự thân. Anh nói, ‘Tôi ước giá mà có ai đến và thổi bùng tôi lên.’ Nếu không có ai đến thì sao? Bạn phải có kế hoạch tốt hơn cho cuộc đời mình.
The best motivation is self-motivation. The guy says, ‘I wish someone would come by and turn me on.’ What if they don’t show up? You’ve got to have a better plan for your life.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Nếu bạn không thích hoàn cảnh hiện tại, hãy thay đổi nó đi! Bạn đâu phải cái cây.
If you don’t like how things are, change it! You’re not a tree.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Chúng ta ai cũng đều phải chịu đựng một trong hai sự đau đớn: cái đau của kỷ luật hoặc cái đau của nỗi ân hận.
We must all suffer from one of two pains: the pain of discipline or the pain of regret.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Hãy đảm bảo rằng bề ngoài của bạn là sự phản ánh tốt nội hàm của bạn.
Make sure the outside of you is a good reflection of the inside of you.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Chính cách chúng ta cảm thấy về bản thân tạo ra phần thưởng lớn nhất trong mọi hoạt động. Không phải thứ ta nhận được khiến ta đáng giá, chính con người mà ta trở thành trong quá trình hành động mang lại giá trị cho cuộc sống của ta.
It is how we feel about ourselves that provides the greatest reward from any activity. It is not what we get that makes us valuable, it is what we become in the process of doing that brings value into our lives.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Bạn không thể nói điều mà bạn không biết. Bạn không thể chia sẻ điều mà bạn không cảm thấy. Bạn không thể thể hiện điều mà bạn không có. Và bạn không thể cho thứ mà bạn không sở hữu. Để cho đi và chia sẻ, và để điều đó hữu ích, đầu tiên bạn phải có nó. Giao tiếp tốt bắt đầu bằng sự chuẩn bị tốt.
You cannot speak that which you do not know. You cannot share that which you do not feel. You cannot translate that which you do not have. And you cannot give that which you do not possess. To give it and to share it, and for it to be effective, you first need to have it. Good communication starts with good preparation.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Một người quan tâm tới người khác, điều đó thể hiện giá trị lớn nhất của cuộc sống.
One person caring about another represents life’s greatest value.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Nếu hai hay ba người đồng ý một mục đích chung, không gì là không thể.
If two or three agree on a common purpose, nothing is impossible.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Either you run the day or the day runs you.

0
Tác giả:

Hãy để thời gian để tĩnh tâm. Đây là điều chúng ta không làm đủ trong thế giới bận rộn này của ta. Ta gấp gáp, gấp gáp, gấp gáp, và ta luôn lắng nghe âm thanh khắp xung quanh. Trái tim con người cần thời gian yên lặng, để nhìn sâu vào bên trong. Khi ta làm điều này, trái tim ta được tự do để cất cánh và bay lên trên đôi cánh làm từ giấc mơ chính ta! Hãy dành chút “thời gian mộng mơ” yên lặng trong tuần này. Không cùng ai khác. Không điện thoại di động. Không máy tính. Chỉ bạn mà thôi, với một tập giấy, một cái bút, và suy nghĩ của bạn.
Take time to be quiet. This is something that we don’t do enough in this busy world of ours. We rush, rush, rush, and we are constantly listening to noise all around us. The human heart was meant for times of quiet, to peer deep within. It is when we do this that our hearts are set free to soar and take flight on the wings of our own dreams! Schedule some quiet “dream time” this week. No other people. No cell phone. No computer. Just you, a pad, a pen, and your thoughts.

0
Tác giả:
Từ khóa: , ,

Hãy để người khác sống cuộc đời nhỏ bé, nhưng bạn thì không. Hãy để người khác tranh cãi về những điều nhỏ mọn, nhưng bạn thì không. Hãy để người khác than vãn về những đau đớn nhỏ bé, nhưng bạn thì không. Hãy để người khác đặt tương lai của mình vào tay ai đó khác, nhưng bạn thì không.
Let others lead small lives, but not you. Let others argue over small things, but not you. Let others cry over small hurts, but not you. Let others leave their future in someone else’s hands, but not you.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Bạn không thể thay đổi quyết định của mình chỉ sau một đêm, nhưng bạn có thể thay đổi định hướng của mình chỉ sau một đêm.
You cannot change your decision overnight, but you can change your direction overnight.

0

Mỗi người bước vào cuộc đời bạn hoặc mang đến sự đóng góp, hoặc mang đến sự tàn phá.
Each person entering our world brings either a contribution or destruction.

0
Tác giả:
Từ khóa:

‘Không’ đặt khoảng cách giữa bạn và ảnh hưởng xấu.
‘No’ puts distance between you and the wrong influence.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Những bức tường ta dựng lên quanh ta để ngăn nỗi buồn cũng ngăn cả niềm vui.
The walls we build around us to keep sadness out also keeps out the joy.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Chúng ta đều phải chịu đựng một trong hai nỗi đau: sự đau đớn của kỷ luật hay sự đau đớn của nỗi ân hận.
We must all suffer one of two things: the pain of discipline or the pain of regret.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,