Tác giả: Johann Wolfgang von Goethe

Love does not dominate; it cultivates.

Đời tôi có còn là gì nếu tôi không còn hữu ích cho người khác.
What is my life if I am no longer useful to others.

Tác giả:
Từ khóa:

Nếu bạn muốn hiểu tư duy của ai đó, hãy lắng nghe lời nói của anh ta.
If you wish to know the mind of a man, listen to his words.

Hướng dẫn làm được rất nhiều, nhưng khuyến khích làm được mọi thứ.
Instruction does much, but encouragement everything.

Tài năng phát triển trong cô độc, tính cách phát triển giữa dòng đời.
Talent develops in solitude, character develops in the stream of life.

Ít người có trí tưởng tượng cho hiện thực.
Few people have the imagination for reality.

Mọi tình huống – không, mọi khoảng khắc – đều có giá trị vô hạn; bởi nó đại diện cho trọn vẹn vĩnh hằng.
Every situation–nay, every moment–is of infinite worth; for it is the representative of a whole eternity.

Tác giả:
Từ khóa:

Hãy táo bạo lao vào cuộc sống rộn ràng, và nắm lấy nó ở nơi nào bạn muốn, nó luôn luôn thú vị.
Plunge boldly into the thick of life, and seize it where you will, it is always interesting.

Tác giả:
Từ khóa:

Tâm hồn biết nhìn cái đẹp đôi khi phải bước một mình.
The soul that sees beauty may sometimes walk alone.

Tận hưởng khi có thể, và chịu đựng khi bắt buộc.
Enjoy when you can, and endure when you must.

Những người suy nghĩ sâu sắc và chân thực có thái độ chống lại dư luận.
People who think honestly and deeply have a hostile attitude towards the public.

Love does not dominate; it cultivates.

Trong thế giới lý tưởng, mọi thứ phụ thuộc vào nhiệt huyết… trong thế giới thực tế, tất cả đều dựa vào sự bền bỉ.
In the realm of ideas everything depends on enthusiasm… in the real world all rests on perseverance.

Yêu thương và khát khao là đôi cánh đưa linh hồn bay tới những điều vĩ đại.
Love and desire are the spirit’s wings to great deeds.

Tất cả những tư tưởng thực sự thông thái đã được nghĩ cả ngàn lần; nhưng để biến chúng thực sự thuộc về ta, ta phải thực sự suy ngẫm về chúng, cho tới khi chúng bắt rễ vào trải nghiệm của bản thân ta.
All truly wise thoughts have been thought already thousands of times; but to make them truly ours, we must think them over again honestly, until they take root in our personal experience.

Cứ nhảy đi và cái lưới sẽ xuất hiện.
Leap and the net will appear.

Tác giả:
Từ khóa:

Một ngày kia tôi chói sáng dọc bầu trời,
Để lại phía sau vệt lửa;
Tôi rơi xuống đất, và tôi nằm đây –
Ai sẽ nâng tôi dậy?
– Sao băng
Once I blazed across the sky,
Leaving trails of flame;
I fell to earth, and here I lie –
Who’ll help me up again?
-A Shooting Star

Tác giả:
Từ khóa:

“Vậy anh là ai?”
“Tôi là một phần của thứ quyền năng vĩnh viễn cầu cái ác và vĩnh viễn theo cái thiện.”
“Who are you then?”
“I am part of that power which eternally wills evil and eternally works good. “

Tác giả:
Từ khóa:

Bất cứ điều gì bạn có thể làm hay mơ ước, hãy bắt tay thực hiện. Sự táo bạo chính là tài năng, sức mạnh và ma thuật

Chỉ có thể loại bỏ nghi ngờ bằng hành động.
Doubt can only be removed by action.

Người thông minh thấy mọi thứ đều đáng cười, người biết xét đoán chẳng thấy gì đáng cười.
The intelligent man finds everything laughable, the sensible man hardly anything.

Tác giả:
Từ khóa:

Mỗi ngày, ai cũng nên ít nhất nghe một bài hát, đọc một bài thơ, xem một bức tranh ảnh đẹp, và, nếu có thể, nói một vài lời lẽ phải.
One ought, every day at least, to hear a little song, read a good poem, see a fine picture, and, if it were possible, to speak a few reasonable words.

Tình yêu có thể làm được nhiều việc, nhưng bổn phận còn làm được nhiều hơn.
Love can do much, but duty more.

Chúng ta là ác quỷ của chính mình; chính chúng ta đã xua đuổi mình ra khỏi miền cực lạc.
We are our own devils; we drive ourselves out of our Edens.

Tác giả:
Từ khóa: