Tác giả: Johann Wolfgang von Goethe

Người sinh ra với năng khiếu đáng nên sử dụng sẽ tìm thấy hạnh phúc lớn nhất khi sử dụng nó.
The person born with a talent they are meant to use will find their greatest happiness in using it.

Cứ nhảy đi và cái lưới sẽ xuất hiện.
Leap and the net will appear.

Tác giả:
Từ khóa:

Chúng ta chỉ biết chính xác khi biết ít; sự nghi ngờ tăng lên cùng với kiến thức.
We know accurately only when we know little; doubt grows with knowledge.

Gỗ cháy vì nó có vật chất đúng bên trong; và người ta nổi danh nhờ có đúng chất bên trong.
Wood burns because it has the proper stuff in it; and a man becomes famous because he has the proper stuff in him.

Tác giả:
Từ khóa:

Chúng ta là ác quỷ của chính mình; chính chúng ta đã xua đuổi mình ra khỏi miền cực lạc.
We are our own devils; we drive ourselves out of our Edens.

Tác giả:
Từ khóa:

Lương tri là đặc điểm riêng của nhân loại.
Common sense is the genius of humanity.

Tác giả:
Từ khóa:

“Vậy anh là ai?”
“Tôi là một phần của thứ quyền năng vĩnh viễn cầu cái ác và vĩnh viễn theo cái thiện.”
“Who are you then?”
“I am part of that power which eternally wills evil and eternally works good. “

Tác giả:
Từ khóa:

Một cuộc đời vô dụng là một cái chết đến sớm.
A useless life is an early death.

Chí khí, trong những điều lớn lao và nhỏ nhặt, có nghĩa là làm đến tận cùng những gì bạn cảm thấy mình có thể làm.
Character, in great and little things, means carrying through what you feel able to do.

Tác giả:
Từ khóa:

Sẽ chẳng ai nói gì nhiều trong xã hội nếu họ biết mình thường hay hiểu nhầm nhau đến thế nào.
No one would talk much in society if they knew how often they misunderstood others.

Tác giả:
Từ khóa:

Đời tôi có còn là gì nếu tôi không còn hữu ích cho người khác.
What is my life if I am no longer useful to others.

Tác giả:
Từ khóa:

Tài năng phát triển trong cô độc, tính cách phát triển giữa dòng đời.
Talent develops in solitude, character develops in the stream of life.

Đêm là nửa kia của cuộc đời, và là nửa tốt đẹp hơn.
Night is the other half of life, and the better half.

Tác giả:
Từ khóa:

Tôi có thể nói với anh, anh bạn trung thực, về điều để tin: hãy tin vào cuộc sống; nó dạy hay hơn sách vở hay nhà diễn thuyết.
I can tell you, honest friend, what to believe: believe life; it teaches better that book or orator.

Người đủ sáng suốt để thừa nhận giới hạn của mình tiến gần nhất tới sự hoàn hảo.
The man with insight enough to admit his limitations comes nearest to perfection.

Chúng ta không phải tới thăm nhà thương điên để tìm những tâm trí hỗn loạn; hành tinh của chúng ta là viện tâm thần của vũ trụ.
We do not have to visit a madhouse to find disordered minds; our planet is the mental institution of the universe.

Tác giả:
Từ khóa:

Kẻ hèn nhát chỉ dám đe dọa khi mình an toàn.
The coward only threatens when he is safe.

Nếu bạn chưa từng vừa ăn vừa khóc, bạn còn chưa nếm trải vị đời.
If you’ve never eaten while crying you don’t know what life tastes like.

Tác giả:
Từ khóa:

Điều lớn lao nhất trên thế gian này không phải là nơi ta đứng mà là hướng ta đi.
The greatest thing in this world is not so much where we stand as in what direction we are moving.

Ai cũng muốn trở thành ai đó, nhưng chẳng ai muốn tiến bộ…
Everybody wants to be somebody,but nobody wants to grow…

Tác giả:
Từ khóa:

Tâm hồn biết nhìn cái đẹp đôi khi phải bước một mình.
The soul that sees beauty may sometimes walk alone.

Gieo hạt không khó như gặp hái.
Sowing is not as difficult as reaping.

Tác giả:
Từ khóa:

Không ai bị nô dịch đến vô vọng hơn những người tin tưởng mù quáng rằng mình tự do.
None are more hopelessly enslaved than those who falsely believe they are free.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Không gì tồi tệ hơn sự ngu xuẩn hung hăng.
There is nothing worse than aggressive stupidity.

Tác giả:
Từ khóa: