Tác giả: Johann Wolfgang von Goethe

Nếu bạn muốn hiểu tư duy của ai đó, hãy lắng nghe lời nói của anh ta.
If you wish to know the mind of a man, listen to his words.

Tận hưởng khi có thể, và chịu đựng khi bắt buộc.
Enjoy when you can, and endure when you must.

Những người có tư duy nghiêm túc và sâu sắc không phải lúc nào cũng chung quan điểm với dư luận.
Deeply earnest and thoughtful people stand on shaky footing with the public.

Tác giả:
Từ khóa:

Không phải làm điều ta thích làm, mà thích điều ta đang làm, mới khiến cuộc đời hạnh phúc.
It is not doing the thing we like to do, but liking the thing we have to do, that makes life blessed.

Cái đẹp được chào đón ở bất cứ đâu.
Beauty is everywhere a welcome guest.

Tác giả:
Từ khóa:

Thế giới mới trống rỗng làm sao nếu người ta chỉ nghĩ tới núi, sông và thành thị; nhưng biết ai đó nghĩ và cảm nhận với ta, và ai đó, bất chấp xa xôi cách trở, gần gũi với ta về mặt tinh thần, khiến trái đất đối với ta trở thành miền đất có người sinh sống.
The world is so empty if one thinks only of mountains, rivers & cities; but to know someone who thinks & feels with us, & who, though distant, is close to us in spirit, this makes the earth for us an inhabited garden.

Tác giả:
Từ khóa:

Qua tìm kiếm và vấp váp mà chúng ta học hỏi.
By seeking and blundering we learn.

Người ta chỉ nghe thấy điều mình hiểu.
A person hears only what they understand.

Ai cũng muốn trở thành ai đó, nhưng chẳng ai muốn tiến bộ…
Everybody wants to be somebody,but nobody wants to grow…

Tác giả:
Từ khóa:

Người hạnh phúc nhất, dù vua chúa hay nông dân, là người tìm thấy sự bình yên dưới mái ấm.
He is happiest, be he king or peasant, who finds peace in his home.

Nếu bạn chưa từng vừa ăn vừa khóc, bạn còn chưa nếm trải vị đời.
If you’ve never eaten while crying you don’t know what life tastes like.

Tác giả:
Từ khóa:

Ít người có trí tưởng tượng cho hiện thực.
Few people have the imagination for reality.

Tất cả những tư tưởng thực sự thông thái đã được nghĩ cả ngàn lần; nhưng để biến chúng thực sự thuộc về ta, ta phải thực sự suy ngẫm về chúng, cho tới khi chúng bắt rễ vào trải nghiệm của bản thân ta.
All truly wise thoughts have been thought already thousands of times; but to make them truly ours, we must think them over again honestly, until they take root in our personal experience.

Love does not dominate; it cultivates.

Trong thế giới lý tưởng, mọi thứ phụ thuộc vào nhiệt huyết… trong thế giới thực tế, tất cả đều dựa vào sự bền bỉ.
In the realm of ideas everything depends on enthusiasm… in the real world all rests on perseverance.

Đêm là nửa kia của cuộc đời, và là nửa tốt đẹp hơn.
Night is the other half of life, and the better half.

Tác giả:
Từ khóa:

Cứ nhảy đi và cái lưới sẽ xuất hiện.
Leap and the net will appear.

Tác giả:
Từ khóa:

Không gì tồi tệ hơn sự ngu xuẩn hung hăng.
There is nothing worse than aggressive stupidity.

Tác giả:
Từ khóa:

Kẻ ngu dốt hỏi những câu hỏi mà người thông thái đã trả lời cả ngàn năm trước.
Ignorant men raise questions that wise men answered a thousand years ago.

Chí khí, trong những điều lớn lao và nhỏ nhặt, có nghĩa là làm đến tận cùng những gì bạn cảm thấy mình có thể làm.
Character, in great and little things, means carrying through what you feel able to do.

Tác giả:
Từ khóa:

Chỉ có hai di sản vững bền mà ta có thể mong trao lại cho con cái. Một là gốc rễ, một là đôi cánh.
There are only two lasting bequests we can hope to give our children. One of these is roots, the other, wings.

Tác giả:
Từ khóa:

Những ý tưởng táo bạo giống như các quân cờ tiến về phía trước. Quân cờ có thể bị ăn, nhưng chúng có thể giúp bạn chiến thắng.
Daring ideas are like chessmen moved forward. They may be beaten, but they may start a winning game.

Tôi có trái tim, có tâm hồn cao thượng, những thứ khiến tôi dường như có giá trị hơn bản thân tôi, bởi vì tôi là tất cả những gì tôi có thể trở thành.
I have possessed that heart, that noble soul, in whose presence I seemed to be more than I really was, because I was all that I could be.

Chỉ qua niềm vui và đau khổ mà con người thấu hiểu bản thân và vận mệnh của mình. Người ta học được cần phải làm gì và cần phải tránh gì.
Only by joy and sorrow does a person know anything about themselves and their destiny. They learn what to do and what to avoid.