Kho tàng Danh ngôn

Danh ngôn ngẫu nhiên

Hòa bình là điều mà con người ai cũng muốn, và hòa bình có thể đến với nhân loại thông qua trẻ nhỏ.
Peace is what every human being is craving for, and it can be brought about by humanity through the child.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Không gì thể hiện tính cách của một người rõ hơn điều anh ta cười nhạo.
Nothing shows a man’s character more than what he laughs at.

Tác giả:
Từ khóa:

Mọi tư tưởng vĩ đại điều được xuất phát từ trái tim.

Tác giả:

Khi con trưởng thành, hãy luôn nói sự thật, đừng làm hại người khác, và đừng nghĩ mình là người quan trọng nhất trên thế gian.
As you grow up, always tell the truth, do no harm to others, and don’t think you are the most important being on earth.

Tác giả:
Từ khóa: ,

To be happy, we must not be too concerned with others.
Để hạnh phúc, chúng ta không được để tâm quá nhiều đến người khác.

Tác giả: