Kho tàng Danh ngôn

Danh ngôn ngẫu nhiên

Thế gian này xưa nay không có sự việc hoàn mỹ, giống như trăng tròn trăng khuyết, hoa nở hoa tàn, tụ tan ly hợp.

Tác giả:
Từ khóa:

Mỗi người đều có thanh xuân, mỗi thanh xuân đều có câu chuyện, mỗi câu chuyện đều có nuối tiếc, mỗi nuối tiếc đều có hồi ức đẹp đẽ vô tận.

Tác giả:

Nếu binh lính của ta bắt đầu nghĩ, chẳng ai sẽ còn ở lại quân đội.
If my soldiers were to begin to think, not one of them would remain in the army.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Đừng lo mình không có chức vị, chỉ lo mình không đủ tài để nhận lấy chức vị.

Tác giả:

Nếu tất cả mọi thứ trên thế giới đều là sự hiểu nhầm thì sao, nếu tiếng cười thực ra là nước mắt thì sao?
What if everything in the world were a misunderstanding, what if laughter were really tears?