Kho tàng Danh ngôn

Danh ngôn ngẫu nhiên

Tình yêu là hành vi cao cả nhất của tâm hồn và là kiệt tác của con người.

Tác giả:

Người ta sẽ mãi mãi luôn tìm ra điều sai ở bạn.
People are forever finding something wrong with you.

Tác giả:
Từ khóa:

Hãy biết mọi thứ đều có thời.

Tác giả:

Rơi lệ không có nghĩa là khóc. Mà khóc cũng không nhất thiết phải rơi lệ.

Tác giả:

Rất nhiều người chẳng bao giờ chủ động bởi vì không ai ra lệnh cho họ làm thế.
A lot of people never use their initiative because no-one told them to.

Tác giả:
Từ khóa: