Tác giả: Voltaire

Con đường an toàn nhất là không làm gì trái với lương tâm. Với bí mật này, chúng ta có thể hưởng thụ cuộc sống và không sợ chết.
The safest course is to do nothing against one’s conscience. With this secret, we can enjoy life and have no fear from death.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Nhìn chung, trong nghệ thuật trị vì có việc lấy của một lớp người càng nhiều tiền càng tốt để cho một lớp người khác.
In general, the art of government consists of taking as much money as possible from one class of citizens to give to another.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Nước mắt là ngôn ngữ câm lặng của đau buồn.
Tears are the silent language of grief.

0

Có thể đánh giá tính cách của đàn ông thông qua sự mạo hiểm dấn thân của họ.
On peut juger du caractère des hommes par leurs entreprises.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Bí mật để biến thành một kẻ buồn chán… là cái gì cũng kể.
The secret of being a bore… is to tell everything.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Mỗi người đều có tội với tất cả những điều tốt mình không làm.
Every man is guilty of all the good he did not do.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Love is a canvas furnished by nature and embroidered by imagination.

0
Tác giả:

Sự cường điệu là thứ luôn đi đôi với sự vĩ đại.
Exaggeration, the inseparable companion of greatness.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Tất cả lý trí của đàn ông không đáng giá bằng một cảm xúc của phụ nữ.
All the reasonings of men are not worth one sentiment of women.

0
Tác giả:
Từ khóa: , , ,

Tình cờ là một từ vô nghĩa; không gì có thể tồn tại mà không có nguyên nhân.
Chance is a word void of sense; nothing can exist without a cause.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Tất cả mọi người đều có quyền bình đẳng với tự do, tài sản của mình và sự bảo vệ của pháp luật.
All men have equal rights to liberty, to their property, and to the protection of the laws.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Con người bình đẳng; không phải sự sinh ra mà là đức hạnh mới tạo nên sự khác biệt.
Men are equal; it is not birth but virtue that makes the difference.

0

Dư luận là con thú dữ tợn; anh phải hoặc xích nó lại hoặc bỏ chạy khỏi nó.
The public is a ferocious beast; one must either chain it or flee from it.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Chúng ta hãy đọc và hãy nhảy múa – hai niềm vui không bao giờ làm hại thế giới này.
Let us read and let us dance — two amusements that will never do any harm to the world.

0
Tác giả:
Từ khóa: , ,

Chúng ta hãy đọc và hãy nhảy múa – hai niềm vui không bao giờ làm hại thế giới này.

0
Tác giả:

Ngôn từ được sử dụng để che dấu suy nghĩ.
One great use of words is to hide our thoughts.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Ai chỉ đúng đắn, đó là người khắt khe; ai chỉ sáng suốt, đó là người buồn rầu.
He is a hard man who is only just, and a sad one who is only wise.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Xung đột là cơn bệnh trầm trọng của nhân loại; và lòng vị tha là liều thuốc duy nhất.
Discord is the great ill of mankind; and tolerance is the only remedy for it.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Anh ta nghĩ anh ta thông thái, ôi trời ạ! một tên ngốc!
He who thinks himself wise, O heavens! is a great fool.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Nước mắt là ngôn ngữ câm lặng của đau buồn.

0
Tác giả:

Tận cùng của sự bất công sẽ tạo ra độc lập.
Injustice in the end produces independence.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Bất cứ ai tìm cách phá hủy dục vọng thay vì kiểm soát chúng đều đang cố đóng vai thiên thần.
Anyone who seeks to destroy the passions instead of controlling them is trying to play the angel.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Đánh giá một người qua những câu hỏi của anh ta chứ không phải là những câu trả lời.
Judge a man by his questions rather than by his answers.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Cuộc sống phủ đầy gai, và tôi không biết phương thuốc nào hơn ngoài đi thật nhanh qua chúng. Ta càng quanh quẩn trong sự bất hạnh của chính mình càng lâu thì sức mạnh hãm hại của nó càng lớn.

0
Tác giả: