Tác giả: Voltaire

Những gì sách dạy chúng ta cũng giống như lửa. Chúng ta lấy nó từ nhà hàng xóm, thắp nó trong nhà ta, đem nó truyền cho người khác, và nó trở thành tài sản của tất cả mọi người.
The instruction we find in books is like fire. We fetch it from our neighbours, kindle it at home, communicate it to others, and it becomes the property of all.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Không rắc rối nào đứng vững được trước cuộc tấn công của suy nghĩ kiên trì.
No problem can withstand the assault of sustained thinking.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Con người sinh ra tự do, nhưng ở bất cứ đâu cũng bị thấy trong xiềng xích.
Man is born free, but is everywhere seen bound by chains.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Tán thưởng là một điều tuyệt vời. Nó khiến những gì hay ho ở người khác cũng thuộc về chúng ta.
Appreciation is a wonderful thing: It makes what is excellent in others belong to us as well.

Tác giả:
Từ khóa:

Bí mật để biến thành một kẻ buồn chán… là cái gì cũng kể.
The secret of being a bore… is to tell everything.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Những bạo chúa khôn khéo không bao giờ bị trừng phạt.
Clever tyrants are never punished.

Tác giả:
Từ khóa:

Có thể đánh giá tính cách của đàn ông thông qua sự mạo hiểm dấn thân của họ.
On peut juger du caractère des hommes par leurs entreprises.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Tận cùng của sự bất công sẽ tạo ra độc lập.
Injustice in the end produces independence.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Lịch sử chỉ có thể được viết tốt ở một đất nước tự do.
History can be well written only in a free country.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Tình cờ là một từ vô nghĩa; không gì có thể tồn tại mà không có nguyên nhân.
Chance is a word void of sense; nothing can exist without a cause.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Nước mắt là ngôn ngữ câm lặng của đau buồn.

Tác giả:

Sắc đẹp làm vui mắt, sự dịu hiền thu hút lòng người.

Tác giả:

God gave us the gift of life; it is up to us to give ourselves the gift of living well.
Thượng đế cho chúng ta món quà cuộc sống; chính chúng ta phải cho mình món quà là sống nó.

Tác giả:

Ai chỉ đúng đắn, đó là người khắt khe; ai chỉ sáng suốt, đó là người buồn rầu.
He is a hard man who is only just, and a sad one who is only wise.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Không ai hiểu chân lý của tôn giáo hơn những người đã mất đi quyền năng của lý trí.
The truths of religion are never so well understood as by those who have lost the power of reason.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Con người ghét những kẻ anh ta cho là hám lợi chỉ vì anh ta không thể đạt được gì từ hắn.
Men hate the individual whom they call avaricious only because nothing can be gained from him.

Tác giả:
Từ khóa:

Đế quốc La Mã Thần thánh không thần thánh, chẳng La Mã, cũng chẳng phải là đế quốc.
The Holy Roman Empire was neither holy, nor Roman, nor an empire.

Tác giả:
Từ khóa:

Chính quyền cần tới cả người chăn cừu lẫn đồ tể.
Governments need to have both shepherds and butchers.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Giống loài khốn khổ của chúng ta được hình thành theo cách mà những kẻ đi trên đường mòn luôn ném đá vào những người tìm ra con đường mới.
Our wretched species is so made that those who walk on the well-trodden path always throw stones at those who are showing a new road.

Tác giả:
Từ khóa:

Tình yêu là một thứ vải mà trí tưởng tượng đã thêu hoa.

Tác giả:

Chúng ta ít khi nào tự hào khi chỉ có một mình.
We are rarely proud when we are alone.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Tôi thà phục tùng một con hổ lớn, mạnh hơn tôi nhiều, hơn là hai trăm con chuột cùng giống nòi.
I would rather obey a fine lion, much stronger than myself, than two hundred rats of my own species.

Tác giả:
Từ khóa:

Chúng ta hãy đọc và hãy nhảy múa – hai niềm vui không bao giờ làm hại thế giới này.
Let us read and let us dance — two amusements that will never do any harm to the world.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Bất kì người nào cũng có lỗi vì đã không làm những điều tốt.
Every man is guilty of all the good he didn’t do.

Tác giả:
Từ khóa: