Tác giả: Voltaire

Mê tín dị đoan đối với tôn giáo cũng giống như chiêm tinh học đối với thiên văn học, đứa con gái điên dại của bà mẹ thông minh. Những đứa con gái này đã thống trị thế giới quá lâu.
Superstition is to religion what astrology is to astronomy the mad daughter of a wise mother. These daughters have too long dominated the earth.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Định kiến là điều những thằng ngu sử dụng làm lý lẽ.
Prejudices are what fools use for reason.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Xã hội vì thế cũng cổ xưa như thế giới.
Society therefore is an ancient as the world.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Tôi chưa bao giờ cầu nguyện Chúa câu nào ngoài một câu rất ngắn: “Ôi thưa Cha, hãy biến kẻ thù của con thành nực cười.” Và Chúa thực hiện nguyện vọng đó.
I have never made but one prayer to God, a very short one: “O Lord make my enemies ridiculous.” And God granted it.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Chúng ta hãy đọc và hãy nhảy múa – hai niềm vui không bao giờ làm hại thế giới này.
Let us read and let us dance — two amusements that will never do any harm to the world.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Có những chân lý không dành cho tất cả mọi người, không dành cho tất cả mọi thời đại.
There are truths which are not for all men, nor for all times.

Tác giả:
Từ khóa:

Danh dự là viên kim cương mà đức hạnh đeo nơi tay.

Tác giả:

Cơ hội làm điều ác đến một trăm lần một ngày, và cơ hội làm điều thiện chỉ đến một lần trong một năm.
The opportunity for doing mischief is found a hundred times a day, and of doing good once in a year.

Tác giả:
Từ khóa:

Hãy yêu mến những người đi tìm sự thật, nhưng hãy thận trọng với những người đã tìm thấy nó.
Cherish those who seek the truth but beware of those who find it.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Càng hiểu biết, con người càng tự do.
Plus les hommes seront éclairés, et plus ils seront libres.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Hãy đứng thẳng, nêu lên quan điểm, nói sự thật cho tất cả mọi người; hãy can đảm, tuyên bố nó ở mọi nơi. Người ta chỉ sống khi dám làm điều đó.
Stand upright, speak thy thoughts, declare the truth thou hast, that all may share; be bold, proclaim it everywhere. They only live who dare.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Chúng ta đầy khiếm khuyết và sai lầm; hãy để chúng ta cùng tha thứ cho sự nực cười của nhau – đó là luật đầu tiên của tự nhiên.
We are all full of weakness and errors; let us mutually pardon each other our follies – it is the first law of nature.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Nghi ngờ không phải một trạng thái dễ chịu, nhưng tin chắc thì thật ngu xuẩn.
Doubt is not a pleasant condition, but certainty is absurd.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Tất cả mọi người đều có quyền bình đẳng với tự do, tài sản của mình và sự bảo vệ của pháp luật.
All men have equal rights to liberty, to their property, and to the protection of the laws.

Tác giả:
Từ khóa:

Nào, nào, con người tốt đẹp, đây không phải là lúc để gây thù chuốc oán. (Voltaire khi hấp hối đã trả lời một tu sĩ khi được yêu cầu không theo quỷ Sa tăng.)
Now, now my good man, this is no time to be making enemies. (Voltaire on his deathbed in response to a priest asking him that he renounce Satan.)

Tác giả:
Từ khóa:

Tôi thà phục tùng một con hổ lớn, mạnh hơn tôi nhiều, hơn là hai trăm con chuột cùng giống nòi.
I would rather obey a fine lion, much stronger than myself, than two hundred rats of my own species.

Tác giả:
Từ khóa:

Sự cường điệu là thứ luôn đi đôi với sự vĩ đại.
Exaggeration, the inseparable companion of greatness.

Tác giả:
Từ khóa:

Những bạo chúa khôn khéo không bao giờ bị trừng phạt.
Clever tyrants are never punished.

Tác giả:
Từ khóa:

Tự do tư tưởng là sức sống của linh hồn.
Liberty of thought is the life of the soul.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Chính kiến là thứ gây ra nhiều thiệt hại cho trái đất nho nhỏ này hơn bất cứ dịch bệnh hay thảm họa nào.
Opinion has caused more trouble on this little earth than plagues or earthquakes.

Tác giả:
Từ khóa:

Kẻ đa nghi mở đường cho sự phản bội.

Tác giả:

Đừng bao giờ tranh cãi ở bàn ăn, bởi người không đói luôn thắng thế.
Never argue at the dinner table, for the one who is not hungry always gets the best of the argument.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Nghệ thuật y khoa là việc làm bệnh nhân vui vẻ trong khi tự nhiên chữa bệnh.
The art of medicine consists of amusing the patient while nature cures the disease.

Tác giả:
Từ khóa:

Cầm bút là bước vào cuộc chiến.
To hold a pen is to be at war.

Tác giả:
Từ khóa: