Tác giả: Voltaire

Nỗi sợ đi theo sau tội ác, đó là sự trừng phạt.
Fear follows crime and is its punishment.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Sắc đẹp làm vui mắt, sự dịu hiền thu hút lòng người.

Tác giả:

Rất khó để giải phóng những kẻ ngu xuẩn ra khỏi thứ xiềng xích mà họ tôn thờ.
It is difficult to free fools from the chains they revere.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Chính kiến là thứ gây ra nhiều thiệt hại cho trái đất nho nhỏ này hơn bất cứ dịch bệnh hay thảm họa nào.
Opinion has caused more trouble on this little earth than plagues or earthquakes.

Tác giả:
Từ khóa:

Đức tin là tin tưởng khi lòng tin đã nằm ngoài khả năng của lý trí.
Faith consists in believing when it is beyond the power of reason to believe.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Chúng ta hãy đọc và hãy nhảy múa – hai niềm vui không bao giờ làm hại thế giới này.

Tác giả:

Lịch sử không là gì hơn ngoài màn kịch của tội lỗi và bất hạnh.
History is nothing more than a tableau of crimes and misfortunes.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Tôi vô cùng yêu thích sự thật, nhưng không thích lắm việc chết vì đạo.
I am very fond of truth, but not at all of martyrdom.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Ai phụng sự Tổ quốc mình tốt không cần tới tổ tiên.
Whoever serves his country well has no need of ancestors.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Ai ngờ vực tức là làm cho kẻ khác phản bội mình.

Tác giả:

Mỗi người đều có tội với tất cả những điều tốt mình không làm.
Every man is guilty of all the good he did not do.

Tác giả:
Từ khóa:

Hãy yêu mến những người đi tìm sự thật, nhưng hãy thận trọng với những người đã tìm thấy nó.
Cherish those who seek the truth but beware of those who find it.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Con người ghét những kẻ anh ta cho là hám lợi chỉ vì anh ta không thể đạt được gì từ hắn.
Men hate the individual whom they call avaricious only because nothing can be gained from him.

Tác giả:
Từ khóa:

Nhìn chung, trong nghệ thuật trị vì có việc lấy của một lớp người càng nhiều tiền càng tốt để cho một lớp người khác.
In general, the art of government consists of taking as much money as possible from one class of citizens to give to another.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Thật đáng tiếc rằng để trở thành một người yêu nước tốt, anh phải trở thành kẻ thù của tất cả phần còn lại của nhân loại.
It is lamentable, that to be a good patriot one must become the enemy of the rest of mankind.

Tác giả:
Từ khóa:

Lịch sử chỉ có thể được viết tốt ở một đất nước tự do.
History can be well written only in a free country.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Những tư tưởng lớn thường gặp nhau.
Les beaux esprits se rencontrent.

Tác giả:
Từ khóa:

Không ai hiểu chân lý của tôn giáo hơn những người đã mất đi quyền năng của lý trí.
The truths of religion are never so well understood as by those who have lost the power of reason.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Càng hiểu biết, con người càng tự do.
Plus les hommes seront éclairés, et plus ils seront libres.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Nào, nào, con người tốt đẹp, đây không phải là lúc để gây thù chuốc oán. (Voltaire khi hấp hối đã trả lời một tu sĩ khi được yêu cầu không theo quỷ Sa tăng.)
Now, now my good man, this is no time to be making enemies. (Voltaire on his deathbed in response to a priest asking him that he renounce Satan.)

Tác giả:
Từ khóa:

Loài người luôn luôn điên rồ, và ai nghĩ mình có thể chữa khỏi điều đó cho nhân loại là kẻ điền rồ nhất.
Men will always be mad, and those who think they can cure them are the maddest of all.

Tác giả:
Từ khóa:

Tất cả những kẻ sát nhân đều bị trừng phạt trừ phi chúng giết người với số lượng lớn và dưới tiếng kèn trômpet.
All murderers are punished unless they kill in large numbers and to the sound of trumpets.

Tác giả:
Từ khóa:

Không chính kiến nào đáng để bạn đi đốt nhà hàng xóm.
No opinion is worth burning your neighbor for.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Với những kẻ độc ác, mọi thứ đều là cái cớ.
To the wicked, everything serves as pretext.

Tác giả:
Từ khóa: ,