Tác giả: Thomas Carlyle

Sự bền bỉ là tính kiên nhẫn được tập trung.
Endurance is patience concentrated.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Không có áp lực, không có kim cương.
No pressure, no diamonds.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Mọi quan điểm ở thời khắc khởi đầu đều chỉ thuộc về thiểu số duy nhất một người.
Every new opinion, at its starting, is precisely in a minority of one.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Khi một cây sồi đổ, cả khu rừng vang vọng tiếng đổ của nó, nhưng hàng trăm hạt sồi được cơn gió thoảng qua lặng lẽ gieo.
When the oak is felled the whole forest echoes with it fall, but a hundred acorns are sown in silence by an unnoticed breeze.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Tính tự cao tự đại là nguồn gốc và lời tóm tắt của tất cả mọi sai lầm và khổ sở.
Egotism is the source and summary of all faults and miseries.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Chẳng có bằng chứng đáng buồn nào về sự nhỏ bé của một người xác thực hơn lòng ngờ vực của anh ta đối với những vĩ nhân.
No sadder proof can be given by a man of his own littleness than disbelief in great men.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Công dụng thật sự của thuốc súng là làm con người ai cũng cao.
The real use of gunpowder is to make all men tall.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Không gì xây dựng lòng tự trọng và sự tự tin tốt hơn thành tựu.
Nothing builds self-esteem and self-confidence like accomplishment.

0
Tác giả:
Từ khóa: , ,

Sự im lặng hùng biện hơn lời nói
Silence is more eloquent than words.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Đằng sau mọi lời nói có ý nghĩa đều có sự im lặng tốt đẹp hơn, Sự im lặng sâu sắc như Vĩnh hằng, lời nói nông cạn như Thời gian.
Under all speech that is good for anything there lies a silence that is better, Silence is deep as Eternity; speech is shallow as Time.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Con người là loài động vật biết sử dụng công cụ. Không có công cụ, anh ta chẳng là gì cả, với công cụ, anh ta là tất cả.
Man is a tool-using animal. Without tools he is nothing, with tools he is all.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Không một người nào đã từng cười hết mình và cười xả láng lại đồng thời là người xấu xa.

0
Tác giả:

Tôi không thích nói chuyện nhiều với những người luôn tán đồng với tôi. Đúng là đôi lúc cũng có thú vị khi nói chuyện với một tiếng vọng, nhưng điều đó sớm trở nên mệt
mỏi.
I don’t like to talk much with people who always agree with me. It is amusing to coquette with an echo for a little while, but one soon tires of it.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Sự khác biệt giữa Socrates và Giê-xu? Ý thức vĩ đại và vô thức vĩ đại vô cùng.
The difference between Socrates and Jesus? The great conscious and the immeasurably great unconscious.

0
Tác giả:
Từ khóa: , ,

Về lâu dài, mọi Chính quyền đều là biểu tượng chính xác cho Nhân dân của mình, với đầy đủ những mặt trí tuệ và ngu dốt; chúng ta phải nói, Nhân dân nào Chính quyền đấy.
In the long-run every Government is the exact symbol of its People, with their wisdom and unwisdom; we have to say, Like People like Government.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Chẳng ai trong chúng ta sẽ làm nên được điều gì lớn lao trừ phi ta lắng nghe tiếng thì thầm mà chỉ mình ta nghe thấy.
None of us will ever accomplish anything excellent or commanding except when he listens to this whisper which is heard by him alone.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Chẳng ai sống mà không xô đẩy và bị xô đẩy; trong mọi việc, anh ta đều phải chen lấn qua thế giới, tấn công và bị tấn công.
No man lives without jostling and being jostled; in all ways he has to elbow himself through the world, giving and receiving offence.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Người ta sống nhờ tin vào điều gì đó: không phải nhờ bàn luận và tranh cãi về quá nhiều thứ.
A man lives by believing something: not by debating and arguing about many things.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Cải cách không vui sướng mà đau đớn; không ai có thể thay đổi chính mình mà không trải qua đau khổ và vất vả, quốc gia lại càng không thể.
Reform is not pleasant, but grievous; no person can reform themselves without suffering and hard work, how much less a nation.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Người có sức khỏe, có hy vọng; và người có hy vọng, có tất cả mọi thứ.
He who has health, has hope; and he who has hope, has everything.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Khuyết điểm bám chặt vào con người, nếu người ta cứ đợi cho tới khi phủi được hết chúng đi, người ta sẽ quay mãi quanh trục quay của chính mình, chẳng đi tới đâu cả.
Imperfection clings to a person, and if they wait till they are brushed off entirely, they would spin for ever on their axis, advancing nowhere.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Đức tin là vô nghĩa trừ phi nó được chuyển thành hành động.
Conviction is worthless unless it is converted into conduct.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Con người làm được ít hơn những gì mình phải làm, trừ khi anh ta làm tất cả những gì mình có thể làm.
Men do less than they ought, unless they do all that they can.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Sự nghi ngờ, ở bất cứ dạng nào, có thể chấm dứt chỉ bằng hành động.
Doubt, of whatever kind, can be ended by action alone.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,