Từ khóa: Phán xét

Đừng bao giờ phán xét hành động của một người chừng nào bạn còn chưa biết động cơ của anh ta.
Never judge a man’s actions until you know his motives.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Đừng đợi sự phán xét cuối cùng. Ngày nào nó cũng đến.
Do not wait for the last judgment. It comes every day.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Khi bạn thấy ai đó quyết định sai lầm và gặp rắc rối, có lẽ họ cần sự giúp đỡ và cảm thông của bạn chứ không phải là sự phán xét.
When you see someone making bad decisions and getting in trouble, they probably need your help and understanding, not your judgement.

0
Tác giả:
Từ khóa: , ,

Dưới tất cả những nụ cười, lời đùa giỡn, niềm hân hoan ấy là một con người hoàn toàn khác…
Under all those smiles, jokes and laughs is a whole different person…

0
Tác giả:
Từ khóa:

Trong tất cả những võ đoán phi lý của con người về con người, không gì vượt qua được những lời chỉ trích về thói quen của người nghèo đến từ những kẻ ở nhà đẹp, mặc đồ ấm, có ăn uống ngon lành.
Of all the preposterous assumptions of humanity over humanity, nothing exceeds most of the criticisms made on the habits of the poor by the well-housed, well-warmed, and well-fed.

0
Tác giả:
Từ khóa: , ,

Chừng nào bạn còn sống, hãy cẩn thận khi đánh giá người khác bằng vẻ bề ngoài.
Beware, so long as you live, of judging men by their outward appearance.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Con tự hào về bản thân mình tối nay đến thế sao, khiến con xúc phạm một người lạ mà con chẳng biết gì về hoàn cảnh của anh ta?
Are you proud of yourself tonight that you have insulted a total stranger whose circumstancpes you know nothing about?

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Tôi là tôi. Và tôi sẽ không hạ thấp thị hiếu của mình vì sự phán xét chung của con người.
I am I. And I won’t subordinate my taste to the unanimous judgment of mankind.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Phán xét người khác không định hình con người họ. Nó định hình con người bạn.
Judging a person does not define who they are. It defines who you are.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Đừng vội phán xét vì chúng ta chỉ biết ít ỏi về điều đã được làm, và chẳng biết gì về điều đã được kháng cự.
Be slow to judge for we know little of what has been done and nothing of what has been resisted.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Sự phóng đãng, tôi đã biết. Sự phóng đãng, tôi không thể phán xét.
Immorality, I know. Immortality, I cannot judge.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Không ai trên thế gian này hoàn hảo.
Nếu bạn ghét bỏ con người vì sai lầm của họ,
Bạn sẽ cô độc trên thế gian này.
Vậy nên hãy phán xét ít đi và yêu thương nhiều hơn.
Bạn có thể là lý do vì sao người ta
Lại tin vào tình yêu thương vô điều kiện…
No one in this world is perfect.
If you avoid people for their mistakes,
You will be alone in this world.
So judge less and love more.
You can be the reason why people
Believe in loving without conditions…

0

Không phải ai cũng tốt đẹp, nhưng luôn có điều gì đó tốt đẹp trong bất cứ ai. Đừng bao giờ vội vã phán xét người khác bởi vì vị thánh nào cũng có một quá khứ và kẻ tội đồ nào cũng có một tương lai.
Everyone may not be good, but there’s always something good in everyone. Never judge anyone shortly because every saint has a past and every sinner has a future.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Không ai suy nghĩ minh mẫn lại sẽ phán xét người khác bằng điều mà kẻ địch của anh ta nói về anh ta.
No accurate thinker will judge another person by that which the other person’s enemies say about him.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Tôi không quan tâm bạn nghĩ gì về tôi. Tôi chẳng nghĩ gì về bạn hết.
I don’t care what you think about me. I don’t think about you at all.

0
Tác giả:
Từ khóa: , ,

Trước khi phán xét một người, hãy đi một dặm bằng giày của anh ta. Sau đó, ai thèm quan tâm nữa?… Anh ta cách xa một dặm rồi, và đôi giày đã là của bạn!
Before you judge a man, walk a mile in his shoes. After that who cares?… He’s a mile away and you’ve got his shoes!

0
Tác giả:
Từ khóa:

Nếu những người khác không hiểu được hành vi của ta – thì sao nào? Việc họ đòi hỏi rằng ta chỉ được làm điều họ hiểu là một nỗ lực để sai khiến ta. Nếu điều này nghĩa là “phi xã hội” hay “vô lý” trong mắt họ, thì mặc kệ họ đi. Họ hầu như căm ghét tự do và lòng can đảm muốn làm chính mình của ta. Ta không nợ ai lời giải thích hay phân trần, chừng nào hành động của ta không làm tổn thương và không xâm phạm tới họ. Có bao nhiêu cuộc đời đã bị hủy hoại bởi đòi hỏi phải “giải thích” này, thứ ám chỉ rằng lời giải thích phải “được hiểu” hay nói cách khác, được thừa nhận. Cứ để hành động của bạn bị phán xét, và từ hành động, là ý định thực sự của bạn, nhưng hãy nhớ rằng con người tự do chỉ nợ lời giải thích đối với chính mình – với lý trí và lương tâm của mình – và số ít người có thể có lý do xác thực yêu cầu lời giải thích.
If other people do not understand our behavior – so what? Their request that we must only do what they understand is an attempt to dictate to us. If this is being “asocial” or “irrational” in their eyes, so be it. Mostly they resent our freedom and our courage to be ourselves. We owe nobody an explanation or an accounting, as long as our acts do not hurt or infringe on them. How many lives have been ruined by this need to “explain,” which usually implies that the explanation be “understood,” i.e. approved. Let your deeds be judged, and from your deeds, your real intentions, but know that a free person owes an explanation only to himself – to his reason and his conscience – and to the few who may have a justified claim for explanation.

0

Trước khi anh phán xét con đường tôi đi, xin hãy chú ý bùn trên giày của chính anh.
Before you judge the path I walk, please notice the mud on your own shoes.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Đừng bao giờ phán xét, và bạn sẽ không phán xét nhầm.
Do not judge, and you will never be mistaken.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Không thể yêu hay ghét cái gì trước khi hiểu thấu nó.
Nothing can be loved or hated unless it is first understood.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Là người viết, bạn không nên phán xét, mà nên thấu hiểu.
As a writer, you should not judge, you should understand.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Khi bạn phán xét người khác, bạn không định rõ họ, bạn định rõ chính mình.
When you judge others, you do not define them, you define yourself.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Anh càng phán xét nhiều thì anh càng yêu ít.
The more one judges, the less one loves.

1
Tác giả:
Từ khóa: ,

Có những điều lớn lao hơn trí tuệ của chúng ta, vượt qua công lý của chúng ta. Sự đúng và sai của điều này ta không thể nói được, và ta không có quyền phán xét.
There are things greater than our wisdom, beyond our justice. The right and wrong of this we cannot say, and it is not for us to judge.

0
Tác giả:
Từ khóa: