Chuyên mục: Tổng hợp

Hãy có trách nhiệm với cuộc đời mình. Hãy biết rằng chính bạn là người sẽ đưa bạn tới nơi bạn muốn đến chứ không phải ai khác.
Accept responsibility for your life. Know that it is you who will get you where you want to go, no one else.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Thà hiểu rõ một ít còn hơn hiểu nhầm nhiều.
It is better to understand little than to misunderstand a lot.

Tác giả:
Từ khóa:

Những từ này thể hiện nhu cầu bên trong của trẻ nhỏ; ‘Hãy giúp con tự làm điều này’.
These words reveal the child’s inner needs; ‘Help me to do it alone’.

Tác giả:
Từ khóa:

Many people know so little about what is beyond their short range of experience. They look within themselves – and find nothing! Therefore they conclude that there is nothing outside themselves either.
Nhiều người không biết nhiều hơn những gì nằm ngoài tầm trải nghiệm nhỏ bé của mình. Họ nhìn vào trong mình – và chẳng tìm thấy gì cả! Vì thế họ kết luận rằng cũng chẳng có gì ở bên ngoài họ.

Tác giả:

Đừng bao giờ nhìn lên trước nơi có nghi ngờ, hay nhìn lại sau nơi có hối tiếc. Hãy nhìn vào nội tâm và đừng hỏi bên ngoài có gì bạn muốn hay không, mà hỏi bên trong có gì mà bạn còn chưa mở ra hay không.
Neither look forward where there is doubt nor backward where there is regret. Look inward and ask not if there is anything outside you want, but whether there is anything inside that you have not yet unpacked.

Tác giả:
Từ khóa:

Người tầm thường mà nắm quyền lực phi thường mới là mối nguy hiểm chính cho nhân loại chứ không phải là kẻ ác ôn hay tàn bạo.
The ordinary man with extraordinary power is the chief danger for mankind – not the fiend or the sadist.

Tác giả:
Từ khóa:

Anh không thể buộc giày đúng trừ phi anh chú tâm vào buộc nó.
A man cannot make a pair of shoes rightly unless he do it in a devout manner.

Tác giả:
Từ khóa:

Bạn phải khám phá ra bản thân, điều bạn làm, và tin tưởng vào nó.
You’ve got to discover you, what you do, and trust it.

Tác giả:
Từ khóa:

Cà phê khiến ta mạnh mẽ, nghiêm nghị và thông thái.
Coffee makes us severe, and grave and philosophical.

Tác giả:
Từ khóa:

Nơi duy nhất mà cơ hội không thể tìm thấy là trong một người bảo thủ.
The only place opportunity cannot be found is in a closed-minded person.

Tác giả:
Từ khóa:

Mục đích trong đời là đi tìm sự cân bằng trong điều vốn không ổn định.
The point in life is to find equilibrium in what is inherently unstable.

Tác giả:
Từ khóa:

Khi đàn cừu nổi giận, chúng còn nguy hiểm hơn chó sói.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Tôi là một phần của tất cả những gì tôi đã gặp.
I am a part of all that I have met.

Tác giả:
Từ khóa:

Kẻ tính hay hồ nghi, chớ cùng lo toan việc lớn.

Tác giả:
Từ khóa:

Mọi chính quyền, mọi đất nước, đều có quyền sử dụng vũ lực khi cần thiết.
Every government, every country, has the right to exercise force when necessary.

Tác giả:
Từ khóa:

Lao động sản sinh ra ý tưởng.
Labor gives birth to ideas.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Nhưng trong thực thể đơn giản, ảnh hưởng của một đơn tử lên một đơn tử khác chỉ là lý tưởng.
But in simple substances the influence of one monad over another is ideal only.

Tác giả:
Từ khóa:

Sự cô độc cũng tốt, nhưng bạn cần ai đó nói với bạn rằng sự cô độc cũng tốt.
Solitude is fine, but you need someone to tell you that solitude is fine.

Tác giả:
Từ khóa:

Vấp váp vào thời điểm đúng còn tốt hơn tài tình vào nhầm thời điểm.
A blunder at the right moment is better than cleverness at the wrong time.

Tác giả:
Từ khóa:

Hãy luôn nhớ rằng bạn tuyệt đối độc nhất vô nhị. Cũng giống như bất cứ ai khác.
Always remember that you are absolutely unique. Just like everyone else.

Tác giả:
Từ khóa:

Bạn không thể hy vọng xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn mà không cải thiện mỗi cá nhân. Để làm được điều đó, mỗi chúng ta phải nỗ lực vì sự tiến bộ của bản thân, và cùng lúc ấy, chia sẻ trách nhiệm chung của toàn nhân loại, nghĩa vụ đặc biệt của ta đến trợ giúp những người mà ta nghĩ mình sẽ có ích nhất với họ.
You cannot hope to build a better world without improving the individuals. To that end each of us must work for his own improvement, and at the same time share a general responsibility for all humanity, our particular duty being to aid those to whom we think we can be most useful.

Những thành tựu vĩ đại không được gặt hái bằng sức mạnh mà bằng sự kiên trì.
Great works are performed not by strength, but by perseverance.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Giác ngộ chẳng có gì khó hiểu. Chỉ lột vỏ chuối ra bỏ vào miệng là bạn sẽ biết ngay hương vị của nó. Bạn phải thực hành để tự mình chứng ngộ, và bạn cần phải kiên trì. Nếu thành đạo dễ dàng thì mọi người đã làm rồi. Tôi bắt đầu vào chùa từ lúc tám tuổi và trở thành nhà sư đã hơn bốn mươi năm; còn bạn thì chỉ muốn hành thiền một hai đêm thôi để đi thẳng đến niết bàn. Đâu phải chỉ cần ngồi xuống là tức khắc giác ngộ. Không phải chỉ cần một người nào đó gõ vào đầu bạn một cái là bạn thành đạo ngay.
Enlightenment isn’t difhard to understand. Just take a banana and put it into your mouth, then you will know what it tastes like. You have to practice to experience realization, and you have to preserve. If it were so easy to become enlightened, everyone would be doing it. I started going to the temple when I was eight years old, and I have been a monk for over forty years. But you want to meditate for a night or two and go straight to nibbana. You don’t just sit down and – zip! – there you are, you know. You can’t get someone to blow on your head and make you enlightened either.

Tác giả:
Từ khóa:

Có thu nhập bất biến thì tốt hơn là chỉ được yêu quý.
It is better to have a permanent income than to be fascinating.

Tác giả:
Từ khóa: