Tác giả: Ralph Waldo Emerson

Happy is the hearing man; unhappy the speaking man.
Người hạnh phúc là người lắng nghe; kẻ bất hạnh là kẻ thổ lộ.

Tác giả:

Những tư tưởng tốt nhất của chúng ta đến từ người khác.
Our best thoughts come from others.

Trước khi chúng ta đạt được quyền năng to lớn, chúng ta phải đạt được sự khôn ngoan để dùng tốt nó.
Before we acquire great power we must acquire wisdom to use it well.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Với mọi thứ bạn để lỡ, bạn thu được điều gì đó khác, và với mọi thứ bạn thu được, bạn đánh mất điều gì đó khác.
For everything you have missed, you have gained something else, and for everything you gain, you lose something else.

Tác giả:
Từ khóa:

Mỗi phút bạn giận dữ, bạn từ bỏ sáu mươi giây thanh thản tâm hồn.
For every minute you remain angry, you give up sixty seconds of peace of mind.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Sắc đẹp mà không có sự lịch thiệp cũng như lưỡi câu không gắn mồi câu.
Beauty without grace is the hook without the bait.

Sự phát triển của một người có thể thấy được trong bản đồng ca không ngớt của bạn bè người đó.
A man’s growth is seen in the successive choirs of his friends.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Tài sản đầu tiên là sức khỏe.
The first wealth is health.

Tác giả:
Từ khóa:

It is not length of life, but depth of life.
Quan trọng không phải là sống lâu như thế nào, mà là sống sâu như thế nào.

Tác giả:

Our greatest glory is not in never failing, but in rising up every time we fail.
Sự vẻ vang lớn nhất của chúng ta không phải nằm ở chỗ chưa bao giờ bị thất bại mà nằm ở chỗ vươn lên mỗi khi thất bại.

Tác giả:

Vị anh hùng nào rồi cuối cùng cũng khiến ta chán ngấy.
Every hero becomes a bore at last.

Tác giả:
Từ khóa:

The only way to have a friend is to be one.
Cách duy nhất để có một người bạn là chính mình phải là một người bạn.

Tác giả:

Hãy đánh giá bản tính tự nhiên của bạn bởi những gì bạn làm trong giấc mơ.
Judge of your natural character by what you do in your dreams.

Nguyên nhân và hệ quả là hai mặt của một vấn đề.
Cause and effect are two sides of one fact.

Những trái tim lớn lao bền bỉ phát ra lực bí mật không ngừng thu hút những sự kiện lớn lao.
Great hearts steadily send forth the secret forces that incessantly draw great events.

Tác giả:
Từ khóa:

Ý tưởng phải được tạo thành qua khối óc và bàn tay của những người tốt và can đảm, không thì nó cũng chẳng hơn là những giấc mơ.
Ideas must work through the brains and the arms of good and brave men, or they are no better than dreams.

Tác giả:
Từ khóa:

A man’s growth is seen in the successive choirs of his friends.

Tác giả:

With the past, I have nothing to do; nor with the future. I live now.
Tôi chẳng có gì để làm với quá khứ; với tương lai cũng vậy. Tôi sống trong hiện tại.

Tác giả:

Thiên nhiên và sách thuộc về những đôi mắt đã thấy chúng.
Nature and books belong to the eyes that see them.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Friendship, like the immortality of the soul, is too good to be believed.
Tình bạn, cũng giống như sự bất tử của linh hồn, quá tốt đẹp để tin được.

Tác giả:

Người hạnh phúc là người lắng nghe; kẻ bất hạnh là kẻ thổ lộ.
Happy is the hearing man; unhappy the speaking man.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Hãy nắm bắt nhịp bước của tự nhiên: bí mật của nàng là sự kiên nhẫn.
Adopt the pace of nature: her secret is patience.

Tác giả:
Từ khóa:

Hòa bình không thể đạt được qua bạo lực, nó chỉ có thể đạt được qua sự thông hiểu.
Peace cannot be achieved through violence, it can only be attained through understanding.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Yêu cái đẹp là thưởng thức. Tạo ra cái đẹp là nghệ thuật.
Love of beauty is taste. The creation of beauty is art.