Kho tàng Danh ngôn

Danh ngôn ngẫu nhiên

What good is money if it can’t buy happiness?
Tiền thì có nghĩa lý gì nếu nó không thể mua hạnh phúc?

Tác giả:

Lời thề trong giông bão bị lãng quên lúc bình yên.
Vows made in storms are forgotten in calm.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Khi chúng ta lên kế hoạch cho hậu thế, chúng ta phải nhớ rằng đức hạnh không có tính di truyền.
When we are planning for posterity, we ought to remember that virtue is not hereditary.

Tác giả:
Từ khóa:

Không cần nhiều sức mạnh để thực hiện, nhưng cần nhiều sức mạnh để quyết định phải làm gì.
It does not take much strength to do things, but it requires great strength to decide on what to do.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Con người cầu nguyện, và đầu tiên, anh ta tưởng cầu nguyện là lên tiếng. Nhưng anh ta càng ngày càng khẽ khàng cho tới khi cuối cùng anh ta nhận ra cầu nguyện là lắng nghe.
A man prayed, and at first he thought that prayer was talking. But he became more and more quiet until in the end he realized prayer is listening.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Follow your dreams, work hard, practice and persevere. Make sure you eat a variety of foods, get plenty of exercise and maintain a healthy lifestyle.

Tác giả:

Bạn không thể hiểu mình qua những điều mà người khác mong muốn ở bạn, mà chỉ có thể bằng cách tự hỏi bạn trông đợi gì ở bản thân mình, bằng cách tự khám phá theo khả năng của bạn.

Tác giả:

Chức năng của trí nhớ không chỉ là để bảo tồn, mà còn để ném đi. Nếu bạn ghi nhớ mọi thứ trong cả cuộc đời, bạn sẽ bệnh tật.
The function of memory is not only to preserve, but also to throw away. If you remembered everything from your entire life, you would be sick.

Tác giả:
Từ khóa:

Dũng cảm và lòng tin tất thắng thường kết thúc trận đấu bằng thắng lợi.

Tác giả:

Nếu chúng ta nghe theo lý trí, ta sẽ không bao giờ có được tình yêu. Ta sẽ không bao giờ có được tình bạn. Ta sẽ không bao giờ khởi nghiệp bởi vì ta hoài nghi: “Nó sẽ không thành công.” Hay “Cô ấy sẽ làm mình tổn thương.” Hay “Mình đã có vài mối tình thất bại, vậy nên…” Những điều đó là vô nghĩa. Bạn sẽ bỏ lỡ cuộc đời. Lúc nào bạn cũng phải nhảy xuống vách núi và dựng lên cánh chim cho mình trên đường rơi xuống.
If we listened to our intellect we’d never have a love affair. We’d never have a friendship. We’d never go in business because we’d be cynical: “It’s gonna go wrong.” Or “She’s going to hurt me.” Or,”I’ve had a couple of bad love affairs, so therefore . . .” Well, that’s nonsense. You’re going to miss life. You’ve got to jump off the cliff all the time and build your wings on the way down.

Tôi Muốn Húc

Đó là một chú Dê con với một đôi sừng bé tẹo tèo teo nhưng lại hay cà khịa. Chú chẳng biết làm gì nên cứ hay di cà khịa […]


Không có quảng cáo nào thành công vĩnh viễn.
There is no such thing as a permanent advertising success.

Tác giả:
Từ khóa:

Vấn đề với việc chờ đến ngày mai là khi cuối cùng ngày mai đến, nó được gọi là hôm nay.
The problem with waiting until tomorrow is that when it finally arrives, it is called today.

Tác giả:
Từ khóa:

There are three types of friends: those like food, without which you can’t live; those like medicine, which you need occasionally; and those like an illness, which you never want.
Trên đời này có ba loại bạn: có bạn giống như thức ăn, thiếu nó ta không thể sống; có bạn giống như thuốc men, đôi khi ta có thể cần đến; và có bạn giống như bệnh tật, ta không bao giờ muốn dính vào.

Tác giả:

Người thầy là người rút ra nhiều nhất từ bài giảng, và người thầy thực sự cũng là một người trò.
The teacher is the one who gets the most out of the lessons, and the true teacher is the learner.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Về lâu dài, mọi Chính quyền đều là biểu tượng chính xác cho Nhân dân của mình, với đầy đủ những mặt trí tuệ và ngu dốt; chúng ta phải nói, Nhân dân nào Chính quyền đấy.
In the long-run every Government is the exact symbol of its People, with their wisdom and unwisdom; we have to say, Like People like Government.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Người lạc quan luôn nhìn thấy cơ hội trong mọi hiểm nguy, còn kẻ bi quan luôn nhìn thấy hiểm nguy trong mọi cơ hội.
The optimist sees opportunity in every danger; the pessimist sees danger in every opportunity.

Tôi là ai trên thế gian này? A, đó là một câu đố lớn.
Who in the world am I? Ah, that’s the great puzzle.

Sống không phải là ký sinh trùng của thế gian, sống để mưu đồ một công cuộc hữu ích gì cho đồng bào tổ quốc.

Tác giả:
Từ khóa:

Khi chúng ta trẻ tuổi sẽ luôn cảm thấy không cam lòng, muốn thử sức mình, nếu không bị làm cho thương tích đầy mình thì hẳn sẽ không quay đầu lại.

Tác giả:
Từ khóa:

Vĩ nhân chẳng bao giờ quá chú trọng tới cách ăn mặc.
Great men are seldom over-scrupulous in the arrangement of their attire.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Được yêu là một điểm mạnh. Yêu người là một điểm yếu.
To be loved is a strength. To love is a weakness.

Tác giả:
Từ khóa: ,

I couldn’t wait for success, so I went ahead without it.

Tác giả:

Tôi không những chỉ là một người chuộc hòa bình mà còn là một người chuộc hòa bình máu chiến. Tôi sẵn sàng chiến đấu vì hòa bình. Không gì có thể kết thúc chiến tranh nếu bản thân con người không từ chối tham gia chiến tranh.
I am not only a pacifist but a militant pacifist. I am willing to fight for peace. Nothing will end war unless the people themselves refuse to go to war.