Tác giả: Sophocles

Tình trạng lý tưởng, tôi thừa nhận chính là con người theo bản năng đã đúng; Nhưng vì tất cả chúng ta đều có thể sẽ lạc đường, điều hợp lý là học hỏi từ người có thể truyền dạy.
The ideal condition would be, I admit, that men should be right by instinct; But since we are all likely to go astray, the reasonable thing is to learn from those who can teach.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Ân huệ không được người nhận mong muốn sẽ chẳng được biết ơn.
Unwanted favours gain no gratitude.

Tác giả:
Từ khóa:

Hãy nhớ rằng không ai sống được cuộc đời không có nỗi đau và gian khổ.
You must remember that no one lives a life free from pain and suffering.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Bạn chỉ là một con người nhỏ nhoi trên trái đất nhưng với một người, bạn có thể là cả thế giới. Chỉ có một từ có thể giải phóng chúng ta khỏi nỗi đau khôn cùng: đó là tình yêu.

Tác giả:

Người biết cách thể hiện và chấp nhận lòng tốt sẽ là người bạn quý giá hơn mọi tài sản nào khác.
One who knows how to show and to accept kindness will be a friend better than any possession.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Tuổi già và dòng chảy thời gian dạy ta mọi thứ.
Old age and the passage of time teach all things.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Quyết định chóng vánh là quyết định không an toàn.
Quick decisions are unsafe decisions.

Tác giả:
Từ khóa:

Cho dù thân thể tôi bị xiềng xích, tư tưởng của tôi vẫn tự do.
If my body is enslaved, still my mind is free.

Tác giả:
Từ khóa:

Vứt bỏ một người bạn trung thực cũng giống như vứt bỏ chính cuộc đời mình.
To throw away an honest friend is, as it were, to throw your life away.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Chỉ thời gian mới chứng tỏ người chính trực; nhưng chỉ cần một ngày để biết được ai là kẻ xấu.
Time alone reveals the just man; but you might discern a bad man in a single day.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Ai cũng phạm phải sai lầm, nhưng người tốt chịu quay đầu khi biết hướng mình đi là sai lầm, và sửa chữa điều sai trái. Tội lỗi duy nhất là sự kiêu hãnh.
All men make mistakes, but a good man yields when he knows his course is wrong, and repairs the evil. The only crime is pride.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Không phải mọi thứ đều nên bóc mẽ; rất nhiều thứ tốt hơn cứ nằm nguyên ẩn giấu.
Not all things are to be discovered; many are better concealed.

Tác giả:
Từ khóa:

Có những thời điểm mà ngay cả công lý cũng đem lại điều tai hại.
There is a time when even justice brings harm.

Tác giả:
Từ khóa:

Còn vết thương nào sâu hơn có một người bạn không thật lòng?
What greater wound is there than a false friend?

Tác giả:
Từ khóa: ,

Thật vô nghĩa khi khóc tiếc sữa đã đổ. Sao lại buồn bã vì điều đã xảy ra và không thể đảo ngược được nữa?
There is no sense in crying over spilt milk. Why bewail what is done and cannot be recalled?

Tác giả:
Từ khóa:

Không kẻ thù nào tệ hơn lời khuyên tồi.
No enemy is worse than bad advice.

Tác giả:
Từ khóa:

Nói nhiều là một chuyện, nói đúng thời điểm lại là chuyện khác.
Much speech is one thing, well-timed speech is another.

Tác giả:
Từ khóa:

Số phận có quyền năng kinh khủng. Bạn không thể trốn thoát nó bằng sự giàu sang hay đấu tranh. Không thành trì nào ngăn được nó bên ngoài, không con tàu nào chạy trốn được nó.
Fate has terrible power. You cannot escape it by wealth or war. No fort will keep it out, no ships outrun it.

Tác giả:
Từ khóa:

Người hấp tấp kết luận có thể sẽ sai lầm.
Those who jump to conclusions may go wrong.

Tác giả:
Từ khóa:

Không nhân chứng nào kinh khủng hơn, và không kẻ lên án nào hùng mạnh hơn lương tâm bên trong ta.
There is no witness so terrible and no accuser so powerful as conscience which dwells within us.

Tác giả:
Từ khóa:

Vận mệnh không đứng ở bên người hèn nhát.
Fortune is not on the side of the faint-hearted.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Không có thành công mà không có vất vả.
There is no success without hardship.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Always desire to learn something useful.

Tác giả:

May rủi không giúp ai không tự giúp mình.
Chance never helps those who do not help themselves.

Tác giả:
Từ khóa: