Từ khóa: Kinh nghiệm

Kinh nghiệm là người thầy hà khắc. Nó bắt ta thi trước, và dạy dỗ sau.
Experience is a hard teacher. She gives the test first and the lessons afterwards.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Hãy trở thành miếng bọt biển hấp thu những thông tin sẽ trợ giúp bạn trên đường đời. Bạn không phải lãng phí năm tháng phạm vào những sai lầm mà người khác đã phạm phải trước đó.
Become a sponge for information that will help you on your way. You don’t have to waste years making the mistakes others have made before.

0

Bạn không thể để thất bại định hình mình. Bạn phải để thất bại dạy mình.
You can’t let your failures define you. You have to let your failures teach you.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Sai lầm thực sự duy nhất là sai lầm mà chúng ta không học được gì từ nó.
The only real mistake is the one from which we learn nothing.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Không có bí mật nào cho sự thành công. Thành công là kết quả của sự chuẩn bị kỹ càng, sự chăm chỉ và học hỏi từ thất bại.
There are no secrets to success. It is the result of preparation, hard work, and learning from failure.

0

Bạn không thể tạo ra kinh nghiệm, bạn trải qua nó.
You can’t create experience, you undergo it.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Nguồn tri thức duy nhất là kinh nghiệm.
The only source of knowledge is experience.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Tuổi già và dòng chảy thời gian dạy ta mọi thứ.
Old age and the passage of time teach all things.

0
Tác giả:
Từ khóa: , ,

Quá khứ là nơi tôi luôn ngoảnh lại chiêm nghiệm, rút ra bài học từ lỗi lầm để rồi không ngừng vun đắp cho mình tình yêu và sự trân trọng đối với tương lai.

0

Tôi học được từ sai lầm của mình. Đó là một cách rất đau đớn để học hỏi, nhưng như câu nói xưa, không có đau đớn, không có thu hoạch.
I learn from my mistakes. It’s a very painful way to learn, but without pain, the old saying is, there’s no gain.

0

Kinh nghiệm là thứ bạn không thể có mà không trả giá.
Experience is one thing you can’t get for nothing.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Mọi thứ đều có bài học răn dạy, nếu bạn tìm được nó.
Everything has a moral, if only you can find it.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Học từ sai lầm của bản thân là rất quan trọng, nhưng TỐT HƠN là học từ sai lầm của người khác, và TỐT NHẤT là học từ thành công của người khác. Điều đó đẩy nhanh thành công của chính bạn.
It’s important to learn from your mistakes, but it is BETTER to learn from other people’s mistakes, and it is BEST to learn from other people’s successes. It accelerates your own success.

0

Kinh nghiệm chỉ dạy cho những ai có thể dạy dỗ.
Experience teaches only the teachable.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Phán đoán tốt đến từ kinh nghiệm, và kinh nghiệm thì – chà, thứ đó đến từ phán đoán tồi.
Good judgment comes from experience, and experience – well, that comes from poor judgment.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Hãy bỏ thời gian thu thập quá khứ để bạn có thể học được từ kinh nghiệm và đầu tư chúng vào tương lai.
Take time to gather up the past so that you will be able to draw from your experience and invest them in the future.

0
Tác giả:
Từ khóa: , ,

Đón nhận những kinh nghiệm tiêu cực và nhìn chúng một cách tích cực, bạn sẽ học được rất nhiều điều từ những chuyện đã qua. Đừng để người khác mãi phán xét bạn chỉ dựa vào một lỗi lầm nào đó. Hãy để quá khứ lại phía sau lưng, nhưng đừng lãng quên nó.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Bản lĩnh là sức mạnh hợp nhất của kinh nghiệm, trí tuệ và đam mê trong guồng hành động.
Skill is the unified force of experience, intellect and passion in their operation.

0

Không gì lãng phí thời gian nếu bạn biết sử dụng kinh nghiệm đó.
Nothing is a waste of time if you use the experience wisely.

0

Kinh nghiệm là trường học tốt. Nhưng cái giá quá đắt.
Experience is a good school. But the fees are high.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Chúng ta học được qua kinh nghiệm rằng con người chẳng bao giờ học được gì từ kinh nghiệm.
We learn from experience that men never learn anything from experience.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Đừng đổ lỗi cho ai trong đời. Người tốt cho bạn hạnh phúc. Người xấu cho bạn kinh nghiệm. Người tồi tệ nhất cho bạn bài học. Và người tốt đẹp nhất cho bạn kỷ niệm.
Never blame anyone in your life. Good people give you happiness. Bad people give you experience. Worst people give you a lesson. And the best people give you memories.

0
Tác giả:
Từ khóa: , ,

Con người trưởng thành qua kinh nghiệm nếu họ đối diện với cuộc đời trung thực và can đảm. Đây là cách tính cách hình thành.
People grow through experience if they meet life honestly and courageously. This is how character is built.

0

Kinh nghiệm là biển chỉ đường tốt hơn lời nói của người khác.
Experience is a truer guide than the words of others.

0
Tác giả:
Từ khóa: