Tác giả: Publilius Syrus

Nơi nào có sự đoàn kết, nơi đó có chiến thắng.
Where there is unity there is always victory.

Tác giả:
Từ khóa:

Thực hành là người thầy tốt nhất.
Practice is the best of all instructors.

Tác giả:
Từ khóa:

Làm hai thứ một lúc cũng có nghĩa không làm gì cả.
To do two things at once is to do neither.

Tác giả:
Từ khóa:

Hãy sống qua mỗi ngày như thể đó là ngày cuối cùng ta sống.
Every day should be passed as if it were to be our last.

Tác giả:
Từ khóa:

Chúng ta sinh ra là hoàng tử, và quá trình văn minh biến chúng ta thành ếch.
We are born princes and the civilizing process makes us frogs.

Tác giả:
Từ khóa:

Nhiều người nhận được lời khuyên, ít người được lợi từ nó.
Many receive advice, few profit by it.

Tác giả:
Từ khóa:

Nhận được đặc ân từ Vận may thì dễ hơn giữ nó.
Fortunam citius reperias quam retineas.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Người dung thứ cho cái ác làm tổn thương cái thiện.
He who spares the bad injures the good.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Kẻ hèn nhát gọi mình là thận trọng, người bủn xỉn gọi mình là tằn tiện.
Timidus se vocat cautum, parcum sordidus.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Chấp nhận ơn huệ là rao bán tự do.
Beneficium accipere, libertatem est vendere.

Tác giả:
Từ khóa:

Thà có ít còn hơn không có gì cả.
It is better to have a little than nothing.

Tác giả:
Từ khóa:

Sự táo bạo làm tăng can đảm; do dự làm tăng sợ hãi.
Audacity augments courage; hesitation, fear.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Liều thuốc cho sự sai trái là quên chúng đi.
Injuriarum remedium est oblivio.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Còn lại gì nếu danh dự mất?
What is left when honor is lost?

Tác giả:
Từ khóa:

Từ sai lầm của người khác, người khôn ngoan tự sửa chữa sai lầm của chính mình.
From the errors of others, a wise man corrects his own.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Đừng làm gì mình sẽ thấy hối tiếc.
Cave ne quidquam incipias, quod post poeniteat.

Tác giả:
Từ khóa:

Niềm an ủi với những người bất hạnh là có kẻ cùng khổ như mình.
It is a consolation to the wretched to have companions in misery.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Điều thu được từ cái ác chẳng khác nào điều mất.
Lucrum malum aequale dispendio.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Đừng bao giờ tìm niềm vui trong bất hạnh của người khác.
Never find your delight in another’s misfortune.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Trong tranh cãi gay gắt, sự thật bị đánh mất.
Nimium altercando veritas amittitur.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Đừng bao giờ hứa nhiều hơn bạn có thể thực hiện.
Never promise more than you can perform.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Vì động cơ tốt, làm sai cũng là đức hạnh.
Honesta turpitudo est pro causa bona.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Không thể làm gì vừa nhanh vừa thận trọng.
Nothing can be done at once hastily and prudently.

Tác giả:
Từ khóa:

Người không dễ gặp nguy hiểm là người ngay cả lúc an toàn cũng vẫn luôn luôn thận trọng.
One is not exposed to danger who, even when in safety is always on their guard.

Tác giả:
Từ khóa: ,