Tác giả: Publilius Syrus

Trong tranh cãi gay gắt, sự thật bị đánh mất.
Nimium altercando veritas amittitur.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Đừng bao giờ tìm niềm vui trong bất hạnh của người khác.
Never find your delight in another’s misfortune.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Thà không biết còn hơn biết một nửa.
Better to be ignorant of a matter than half know it.

Tác giả:
Từ khóa:

Khi Vận may tâng bốc ta, nó làm thế để rồi sẽ phản bội.
Fortuna cum blanditur, captatum venit.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Con người chúng ta đều bình đẳng trước cái chết.
As men, we are all equal in the presence of death.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Chúng ta sinh ra là hoàng tử, và quá trình văn minh biến chúng ta thành ếch.
We are born princes and the civilizing process makes us frogs.

Tác giả:
Từ khóa:

Điều thu được từ cái ác chẳng khác nào điều mất.
Lucrum malum aequale dispendio.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Còn lại gì nếu danh dự mất?
What is left when honor is lost?

Tác giả:
Từ khóa:

Hãy dè chừng bạn bè như thể họ có lúc sẽ trở thành kẻ thù.
Treat your friend as if he might become an enemy.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Quan tòa bị kết án khi tội nhân được xóa tội.
Iudex damnatur ubi nocens absolvitur.

Sự đoàn kết đem sức mạnh cho những người hèn mọn.
Auxilia humilia firma consensus facit.

Tác giả:
Từ khóa:

Thà có ít còn hơn không có gì cả.
It is better to have a little than nothing.

Tác giả:
Từ khóa:

Nhận được đặc ân từ Vận may thì dễ hơn giữ nó.
Fortunam citius reperias quam retineas.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Nhiều người nhận được lời khuyên, ít người được lợi từ nó.
Many receive advice, few profit by it.

Tác giả:
Từ khóa:

Tôi thường hối tiếc vì những gì mình nói, chứ không bao giờ vì sự im lặng của mình.
I have often regretted my speech, never my silence.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Sức khỏe tốt và trí tuệ minh mẫn là hai điều hạnh phúc nhất của cuộc đời.
Good health and good sense are two of life’s greatest blessings.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Đừng làm gì mình sẽ thấy hối tiếc.
Cave ne quidquam incipias, quod post poeniteat.

Tác giả:
Từ khóa:

Một lương tâm tội lỗi không bao giờ cảm thấy yên tâm.
A guilty conscience never feels secure.

Tác giả:
Từ khóa:

Nếu muốn vươn lên đến đỉnh, hãy bắt đầu từ dưới đáy.
If you wish to reach the highest, begin at the lowest.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Thực hành là người thầy tốt nhất.
Practice is the best of all instructors.

Tác giả:
Từ khóa:

Đừng để ai căm ghét bạn một cách chính đáng.
Take care that no one hates you justly.

Tác giả:
Từ khóa:

Kẻ hèn nhát gọi mình là thận trọng, người bủn xỉn gọi mình là tằn tiện.
Timidus se vocat cautum, parcum sordidus.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Chấp nhận ơn huệ là rao bán tự do.
Beneficium accipere, libertatem est vendere.

Tác giả:
Từ khóa:

Không thể làm gì vừa nhanh vừa thận trọng.
Nothing can be done at once hastily and prudently.

Tác giả:
Từ khóa: