Từ khóa: Phản bội

Trên đời, có hai kẻ thường bội tín: một là kẻ có uy thế tuyệt đối, hai là kẻ cùng quẫn.

Dễ tha thứ cho kẻ thù hơn cho bạn.
It is easier to forgive an enemy than to forgive a friend.

Tác giả:
Từ khóa:

Phản bội bạn bè, và bạn thường sẽ thấy mình đã hủy hoại chính mình.
Betray a friend, and you’ll often find you have ruined yourself.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Thật buồn cười là đôi khi người bạn sẵn sàng đỡ đạn thay lại chính là người bóp cò súng.
It’s funny how sometimes the people you’d take a bullet for, are the ones behind the trigger.

Tác giả:
Từ khóa:

Để có sự phản bội, đầu tiên phải có sự tin tưởng.
For there to be betrayal, there would have to have been trust first.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Một quốc gia có thể chịu đựng được những thành viên ngu xuẩn, và thậm chí cả những kẻ tham vọng. Nhưng nó không thể chịu nổi sự phản bội từ bên trong. Kẻ thù trước cổng ít ghê gớm hơn, bởi hắn đường hoàng giương cờ và ta biết hắn. Nhưng kẻ phản bội tự do di chuyển giữa những người đằng sau cánh cổng, tiếng thì thầm quỷ quyệt của hắn xì xầm trong các ngõ hẻm, vang lên ngay trong những hội trường chính phủ.
A nation can survive its fools, and even the ambitious. But it cannot survive treason from within. An enemy at the gates is less formidable, for he is known and carries his banner openly. But the traitor moves amongst those within the gate freely, his sly whispers rustling through all the alleys, heard in the very halls of government itself.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Những người không hiểu giá trị của lòng trung thành không bao giờ có thể nhận thức được cái giá của sự phản bội.
Those who don’t know the value of loyalty can never appreciate the cost of betrayal.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Sự phản bội còn mạnh hơn bạo lực. Và chỉ có sự phản bội mới làm ta xa lìa nhau. Còn bạo lực thường không có một đời sống lâu dài.

Tác giả:
Từ khóa:

Đâm vào cơ thể, và cơ thể sẽ lành, nhưng làm con tim bị thương và vết thương sẽ tồn tại cả đời.
Stab the body and it heals, but injure the heart and the wound lasts a lifetime.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Nếu cả thế giới phản bội anh, thì em sẽ vì anh mà phản bội lại cả thế giới này.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Ai cũng bị phản bội ít nhất một lần trong đời. Đó là điều thống nhất ở chúng ta. Vấn đề là đừng để nó hủy diệt niềm tin của ta vào con người. Đừng để sự phản bội ấy lấy mất của ta điều đó.
Everyone suffers at least one bad betrayal in their lifetime. It’s what unites us. The trick is not to let it destroy your trust in others when that happens. Don’t let them take that from you.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Điều đáng buồn nhất về sự phản bội là nó chẳng bao giờ đến từ kẻ thù.
The saddest thing about betrayal is that it never comes from your enemies.

Tác giả:
Từ khóa:

Khi kẻ ác độc muốn trở thành kẻ thù của bạn, hắn luôn luôn bắt đầu bằng cách trở thành bạn bè.
When a sinister person means to be your enemy, they always start by trying to become your friend.

Bạn muốn tin rằng trong đời có mối quan hệ mà sự phản bội không thể chạm tới. Một mối quan hệ không thể bị ảnh hưởng bởi loại tổn thương đó. Và không có đâu.
You want to believe that there’s one relationship in life that’s beyond betrayal. A relationship that’s beyond that kind of hurt. And there isn’t.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Người ta nói về kẻ phản bội đất nước, bạn bè, người yêu. Đầu tiên phải có kết nối đạo đức trước. Tất cả những gì mà người ta có thể phản bộ là lương tâm của chính mình.
They talk of a man betraying his country, his friends, his sweetheart. There must be a moral bond first. All a man can betray is his conscience.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Có những lúc mà im lặng là phản bội.
There comes a time when silence is betrayal.

Tác giả:
Từ khóa: ,