Tác giả: George Bernard Shaw

Một ông lão thổ dân da đỏ từng mô tả cuộc đấu tranh nội tâm trong mình như sau: Bên trong tôi có hai con chó. Một con chó xấu xa và ác độc. Một con chó tốt đẹp. Con chó xấu xa lúc nào cũng đánh nhau với con chó tốt đẹp. Khi được hỏi con chó nào thắng, ông nghiền ngẫm một lúc rồi trả lời, con chó tôi cho ăn nhiều nhất.
A Native American elder once described his own inner struggles in this manner: Inside of me there are two dogs. One of the dogs is mean and evil. The other dog is good. The mean dog fights the good dog all the time. When asked which dog wins, he reflected for a moment and replied, The one I feed the most.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Nếu bạn để đầu mình trống dù chỉ một góc nhỏ nhất, những quan điểm của người khác sẽ đổ tới từ mọi hướng.
If you leave the smallest corner of your head vacant for a moment, other people’s opinions will rush in from all quarters.

Tử vì đạo: Cách duy nhất một người không có khả năng trở nên nổi tiếng.
Martyrdom: The only way a man can become famous without ability.

Tác giả:
Từ khóa:

Use your health, even to the point of wearing it out. That is what it is for. Spend all you have before you die; do not outlive yourself.

Tác giả:

Hãy làm điều cần phải làm. Đó có thể không phải là hạnh phúc, nhưng đó là sự lớn lao.
Just do what must be done. This may not be happiness, but it is greatness.

Tác giả:
Từ khóa:

Người không thể thay đổi cách nghĩ chẳng thể thay đổi bất cứ điều gì.
Those who cannot change their minds cannot change anything.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Tôi muốn mình hoàn toàn bị vắt kiệt khi qua đời, bởi vì tôi càng làm nhiều tôi càng sống nhiều. Tôi hân hoan trong đời vì chính cuộc đời.
I want to be thoroughly used up when I die, for the harder I work the more I live. I rejoice in life for its own sake.

Tác giả:
Từ khóa:

Điều bi thảm nhất trên thế giới là khi bậc thiên tài lại không phải là người có danh dự.
The most tragic thing in the world is a man of genius who is not a man of honor.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Luật vàng là chẳng có luật vàng nào.
The golden rule is that there are no golden rules.

Tác giả:
Từ khóa:

Người hào hoa là người đổ vào thế giới nhiều hơn mình lấy ra.
A gentleman is one who puts more into the world than he takes out.

Tác giả:
Từ khóa:

Đức hạnh không phải là kiêng không làm điều xấu, mà là không mong muốn nó.
Virtue consists, not in abstaining from vice, but in not desiring it.

Tác giả:
Từ khóa:

Kẻ bi quan là kẻ nghĩ ai cũng xấu như mình, và căm ghét mọi người vì điều đó.
A pessimist is a man who thinks everybody is as nasty as himself, and hates them for it.

Tác giả:
Từ khóa:

Love is a gross exaggeration of the difference between one person and everybody else.

Tác giả:

Life does not cease to be funny when people die any more than it ceases to be serious when people laugh.

Tác giả:

Kiểm duyệt dẫn tới sự hoàn thiện về mặt lô-gic rằng chẳng ai được đọc bất cứ cuốn sách nào ngoài những cuốn sách mà chẳng ai muốn đọc.
Censorship ends in logical completeness when nobody is allowed to read any books except the books that nobody reads.

Tác giả:
Từ khóa:

Một chính quyền cướp của Peter để trả cho Paul luôn có thể dựa dẫm vào sự ủng hộ của Paul.
A government that robs Peter to pay Paul can always depend on the support of Paul.

Tác giả:
Từ khóa:

Rượu là thuốc gây mê để ta chịu đựng cuộc phẫu thuật cuộc đời.
Alcohol is the anesthesia by which we endure the operation of life.

Tác giả:
Từ khóa:

Có hai bi kịch trong đời. Một là đánh mất sự khát khao của con tim. Hai là đạt được nó.
There are two tragedies in life. One is to lose your heart’s desire. The other is to gain it.

Tác giả:
Từ khóa:

Điều kiện đầu tiên của tiến bộ là loại bỏ sự kiểm duyệt.
The first condition of progress is the removal of censorship.

Khi kẻ ngu xuẩn làm điều gì đó khiến mình xấu hổ, anh ta luôn tuyên bố rằng đó là nghĩa vụ của anh ta.
When a stupid man is doing something he is ashamed of, he always declares that it is his duty.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Chúng ta trở nên khôn ngoan không phải nhờ hồi tưởng lại quá khứ, mà bởi trách nhiệm của ta đối với tương lai.
We are made wise not by the recollection of our past, but by the responsibility for our future.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Sự im lặng là biểu hiện khinh miệt hoàn hảo nhất.
Silence is the most perfect expression of scorn.

Tác giả:
Từ khóa:

Hạnh phúc cũng giống như của cải, ta không có quyền tiêu thụ mà không sản xuất.

Tác giả:

Quyền lực không tha hóa con người; tuy nhiên những kẻ ngu xuẩn, nếu lên được vị trí quyền lực, làm tha hóa quyền lực.
Power does not corrupt men; fools, however, if they get into a position of power, corrupt power.

Tác giả:
Từ khóa: ,