Tác giả: George Bernard Shaw

Một số người nhìn thấy những thứ như chúng đang tồn tại và nói, ‘Tại sao lại thế?’ Tôi mơ về những điều chưa bao giờ tồn tại và nói, ‘Tại sao không?

Tác giả:

Một ông lão thổ dân da đỏ từng mô tả cuộc đấu tranh nội tâm trong mình như sau: Bên trong tôi có hai con chó. Một con chó xấu xa và ác độc. Một con chó tốt đẹp. Con chó xấu xa lúc nào cũng đánh nhau với con chó tốt đẹp. Khi được hỏi con chó nào thắng, ông nghiền ngẫm một lúc rồi trả lời, con chó tôi cho ăn nhiều nhất.
A Native American elder once described his own inner struggles in this manner: Inside of me there are two dogs. One of the dogs is mean and evil. The other dog is good. The mean dog fights the good dog all the time. When asked which dog wins, he reflected for a moment and replied, The one I feed the most.

Tác giả:
Từ khóa: ,

A government that robs Peter to pay Paul can always depend on the support of Paul.

Tác giả:

Chừng nào tôi còn mong muốn, tôi còn lý do để sống. Sự thỏa mãn là cái chết.
As long as I have a want, I have a reason for living. Satisfaction is death.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Luôn luôn có nguy hiểm cho những ai sợ hãi.
There is always danger for those who are afraid.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Không có nghệ thuật, sự thô bạo của hiện thực sẽ khiến thế giới này không thể chịu nổi.
Without art, the crudeness of reality would make the world unbearable.

A happy family is but an earlier heaven.

Tác giả:

Tử vì đạo: Cách duy nhất một người không có khả năng trở nên nổi tiếng.
Martyrdom: The only way a man can become famous without ability.

Tác giả:
Từ khóa:

Tội lỗi ghê gớm nhất đối với đồng loại không phải là lòng căm hận mà là sự thờ ơ: đó là cốt lõi của sự bất nhân.
The worst sin toward our fellow creatures is not to hate them, but to be indifferent to them: that’s the essence of inhumanity.

Tác giả:
Từ khóa:

Cuộc sống còn là gì nếu không phải một chuỗi những hành động điên rồ đầy cảm hứng? Khó khăn là làm thế nào để tìm ra chúng để thực hiện. Đừng bao giờ bỏ phí một cơ hội: nó không đến mỗi ngày.
What is life but a series of inspired follies? The difficulty is to find them to do. Never lose a chance: it doesn’t come every day.

Đức hạnh không phải là kiêng không làm điều xấu, mà là không mong muốn nó.
Virtue consists, not in abstaining from vice, but in not desiring it.

Tác giả:
Từ khóa:

Anh ta chẳng biết gì cả; và anh ta nghĩ mình biết mọi thứ. Điều đó rõ ràng chỉ đến một sự nghiệp chính trị.
He knows nothing; and he thinks he knows everything. That points clearly to a political career.

Tác giả:
Từ khóa:

Kẻ bi quan là kẻ nghĩ ai cũng xấu như mình, và căm ghét mọi người vì điều đó.
A pessimist is a man who thinks everybody is as nasty as himself, and hates them for it.

Tác giả:
Từ khóa:

Luật vàng là chẳng có luật vàng nào.
The golden rule is that there are no golden rules.

Tác giả:
Từ khóa:

Tôi muốn mình hoàn toàn bị vắt kiệt khi qua đời, bởi vì tôi càng làm nhiều tôi càng sống nhiều. Tôi hân hoan trong đời vì chính cuộc đời.
I want to be thoroughly used up when I die, for the harder I work the more I live. I rejoice in life for its own sake.

Tác giả:
Từ khóa:

Hạnh phúc cũng giống như của cải, ta không có quyền tiêu thụ mà không sản xuất.

Tác giả:

Vấn đề lớn nhất trong giao tiếp là sự ảo tưởng rằng nó đã diễn ra.
The single biggest problem in communication is the illusion that it has taken place.

Tác giả:
Từ khóa:

When I was a young man I observed 9 out of 10 things I did were failures. I didn’t want to be a failure so I did 10 times more work.
Khi tôi còn trẻ, tôi chú ý thấy 9 trong 10 việc tôi làm là thất bại. Tôi không muốn bị thất bại nên tôi đã làm việc nhiều hơn gấp 10 lần.

Tác giả:

Tôi học được từ lâu rằng đừng bao giờ giằng co với con lợn. Bạn sẽ bẩn, và hơn nữa, con lợn thích thế.
I learned long ago, never to wrestle with a pig. You get dirty, and besides, the pig likes it.

Tác giả:
Từ khóa:

Nếu bạn để đầu mình trống dù chỉ một góc nhỏ nhất, những quan điểm của người khác sẽ đổ tới từ mọi hướng.
If you leave the smallest corner of your head vacant for a moment, other people’s opinions will rush in from all quarters.

Kiểm duyệt dẫn tới sự hoàn thiện về mặt lô-gic rằng chẳng ai được đọc bất cứ cuốn sách nào ngoài những cuốn sách mà chẳng ai muốn đọc.
Censorship ends in logical completeness when nobody is allowed to read any books except the books that nobody reads.

Tác giả:
Từ khóa:

Use your health, even to the point of wearing it out. That is what it is for. Spend all you have before you die; do not outlive yourself.

Tác giả:

Love is a gross exaggeration of the difference between one person and everybody else.

Tác giả:

Khi kẻ ngu xuẩn làm điều gì đó khiến mình xấu hổ, anh ta luôn tuyên bố rằng đó là nghĩa vụ của anh ta.
When a stupid man is doing something he is ashamed of, he always declares that it is his duty.

Tác giả:
Từ khóa: ,