Tác giả: George Bernard Shaw

Người biết lí lẽ khiến bản thân mình thích nghi với thế giới, người không biết lí lẽ khăng khăng muốn khiến thế giới thích nghi với mình. Cho nên tất cả tiến bộ trông cậy vào người không biết lí lẽ.
The reasonable man adapts himself to the world, the unreasonable one persists in trying to adapt the world to himself. Therefore all progress depends on the unreasonable man.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Lòng yêu nước là niềm tin rằng đất nước này ưu việt hơn tất cả các đất nước khác bởi vì bạn sinh ra tại đó.
Patriotism is your conviction that this country is superior to all others because you were born in it.

Tác giả:
Từ khóa:

Cả người lạc quan và người bi quan đều đóng góp cho xã hội. Người lạc quan phát minh ra máy bay, người bi quan phát minh ra cái dù.
Both optimists and pessimists contribute to society. The optimist invents the aeroplane, the pessimist the parachute.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Một ông lão thổ dân da đỏ từng mô tả cuộc đấu tranh nội tâm trong mình như sau: Bên trong tôi có hai con chó. Một con chó xấu xa và ác độc. Một con chó tốt đẹp. Con chó xấu xa lúc nào cũng đánh nhau với con chó tốt đẹp. Khi được hỏi con chó nào thắng, ông nghiền ngẫm một lúc rồi trả lời, con chó tôi cho ăn nhiều nhất.
A Native American elder once described his own inner struggles in this manner: Inside of me there are two dogs. One of the dogs is mean and evil. The other dog is good. The mean dog fights the good dog all the time. When asked which dog wins, he reflected for a moment and replied, The one I feed the most.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Love is a gross exaggeration of the difference between one person and everybody else.

Tác giả:

Tôi học được từ lâu rằng đừng bao giờ giằng co với con lợn. Bạn sẽ bẩn, và hơn nữa, con lợn thích thế.
I learned long ago, never to wrestle with a pig. You get dirty, and besides, the pig likes it.

Tác giả:
Từ khóa:

Quyền lực không tha hóa con người; tuy nhiên những kẻ ngu xuẩn, nếu lên được vị trí quyền lực, làm tha hóa quyền lực.
Power does not corrupt men; fools, however, if they get into a position of power, corrupt power.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Tội lỗi ghê gớm nhất đối với đồng loại không phải là lòng căm hận mà là sự thờ ơ: đó là cốt lõi của sự bất nhân.
The worst sin toward our fellow creatures is not to hate them, but to be indifferent to them: that’s the essence of inhumanity.

Tác giả:
Từ khóa:

Rượu là thuốc gây mê để ta chịu đựng cuộc phẫu thuật cuộc đời.
Alcohol is the anesthesia by which we endure the operation of life.

Tác giả:
Từ khóa:

Hạnh phúc cũng giống như của cải, ta không có quyền tiêu thụ mà không sản xuất.

Tác giả:

Một chính quyền cướp của Peter để trả cho Paul luôn có thể dựa dẫm vào sự ủng hộ của Paul.
A government that robs Peter to pay Paul can always depend on the support of Paul.

Tác giả:
Từ khóa:

Hãy làm điều cần phải làm. Đó có thể không phải là hạnh phúc, nhưng đó là sự lớn lao.
Just do what must be done. This may not be happiness, but it is greatness.

Tác giả:
Từ khóa:

Điều bi thảm nhất trên thế giới là khi bậc thiên tài lại không phải là người có danh dự.
The most tragic thing in the world is a man of genius who is not a man of honor.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Người không thể thay đổi cách nghĩ chẳng thể thay đổi bất cứ điều gì.
Those who cannot change their minds cannot change anything.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Vấn đề lớn nhất trong giao tiếp là sự ảo tưởng rằng nó đã diễn ra.
The single biggest problem in communication is the illusion that it has taken place.

Tác giả:
Từ khóa:

Chừng nào tôi còn mong muốn, tôi còn lý do để sống. Sự thỏa mãn là cái chết.
As long as I have a want, I have a reason for living. Satisfaction is death.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Chúng ta học được qua kinh nghiệm rằng con người chẳng bao giờ học được gì từ kinh nghiệm.
We learn from experience that men never learn anything from experience.

Tác giả:
Từ khóa:

Tôi muốn mình hoàn toàn bị vắt kiệt khi qua đời, bởi vì tôi càng làm nhiều tôi càng sống nhiều. Tôi hân hoan trong đời vì chính cuộc đời.
I want to be thoroughly used up when I die, for the harder I work the more I live. I rejoice in life for its own sake.

Tác giả:
Từ khóa:

Điều kiện đầu tiên của tiến bộ là loại bỏ sự kiểm duyệt.
The first condition of progress is the removal of censorship.

Love is a gross exaggeration of the difference between one person and everybody else.

Tác giả:

Khi kẻ ngu xuẩn làm điều gì đó khiến mình xấu hổ, anh ta luôn tuyên bố rằng đó là nghĩa vụ của anh ta.
When a stupid man is doing something he is ashamed of, he always declares that it is his duty.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Some men see things as they are and say “Why”? Others dream things that never were and say “why not”?
Một số người nhìn sự việc đúng như chúng đang tồn tại và hỏi “tại sao vậy”? Những người khác ước mơ những điều chưa bao giờ xảy ra và nói “tại sao không”?

Tác giả:

Cuộc sống còn là gì nếu không phải một chuỗi những hành động điên rồ đầy cảm hứng? Khó khăn là làm thế nào để tìm ra chúng để thực hiện. Đừng bao giờ bỏ phí một cơ hội: nó không đến mỗi ngày.
What is life but a series of inspired follies? The difficulty is to find them to do. Never lose a chance: it doesn’t come every day.

Chúng ta trở nên khôn ngoan không phải nhờ hồi tưởng lại quá khứ, mà bởi trách nhiệm của ta đối với tương lai.
We are made wise not by the recollection of our past, but by the responsibility for our future.

Tác giả:
Từ khóa: ,