Từ khóa: Thi ca

Thơ là hành vi của con người. Người cao thì thơ cũng cao. Người tục thì thơ cũng tục. Một chữ cũng không thể che giấu. Thấy thơ như thấy người.

Tác giả:
Từ khóa:

Thi ca là cái bóng được chiếu bởi những ngọn đèn đường của trí tưởng tượng.
Poetry is the shadow cast by our streetlight imaginations.

Trí tuệ không liên quan gì mấy đến thi ca. Thi ca bắt nguồn từ điều gì đó sâu hơn; vượt qua trí tuệ. Nó thậm trí không thể gắn cho sự thông thái. Nó là chính nó; nó có bản tính của riêng mình. Không thể định nghĩa.
Intelligence has little to do with poetry. Poetry springs from something deeper; it’s beyond intelligence. It may not even be linked with wisdom. It’s a thing of its own; it has a nature of its own. Undefinable.

Tác giả:
Từ khóa:

Sau dòng thơ cuối, chẳng có gì theo sau ngoại trừ phê bình văn học.
After the last line of a poem, nothing follows except literary criticism.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Làm thơ cũng như dùng binh, cẩn thận với địch thì thắng. Mệnh đề tuy dễ, không thể sơ suất hạ bút. Không đem hết công phu làm sao đến được chỗ hồn nhiên biến hóa.

Tác giả:
Từ khóa:

Người giỏi vẽ thì vẽ ý mà không vẽ hình, người giỏi thơ thì nói ý mà không nói tên.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Hai cô gái phát hiện ra bí ẩn cuộc đời
trong một dòng thơ đột ngột.
Two girls discover the secret of life
in a sudden line of poetry.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Thi ca là những hình vẽ vĩnh cửu trong trái tim của tất cả mọi người.
Poetry is eternal graffiti written in the heart of everyone.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Hội họa phải đạt được sự thấu hiểu qua tự thân nó, không cần tới giải thích, và thi ca cũng vậy. Nếu một bài thơ hay một bức họa cần phải được giải thích thì đó là thất bại trong giao tiếp.
The art has to make it on its own, without explanations, and it’s the same for poetry. If the poem or the painting has to be explained, then it’s a failure in communication.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Thơ ca là tri thức đầu tiên và cuối cùng – nó bất diệt như trái tim con người.
Poetry is the first and last of all knowledge – it is as immortal as the heart of man.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Trong lòng có điều gì, tất hình thành ở lời, cho nên thơ nói chí vậy.

Tác giả:
Từ khóa:

Thơ ca không phải là ghi chép sự kiện: nó chính là sự kiện.
Poetry is not the record of an event: it is an event.

Tác giả:
Từ khóa:

Người tìm được niềm vui sướng cao quý từ những cảm xúc của thi ca là thi nhân thực thụ, cho dù anh ta không viết được dòng thơ nào trong cả cuộc đời.
He who draws noble delights from sentiments of poetry is a true poet, though he has never written a line in all his life.

Tác giả:
Từ khóa:

Tại sao thi ca lại phải khiến người ta hiểu được?
Why should poetry have to make sense?

Tác giả:
Từ khóa:

Đừng dùng điện thoại. Người ta hiếm khi sẵn sàng trả lời nó. Hãy dùng thi ca.
Don’t use the phone. People are never ready to answer it. Use poetry.

Tác giả:
Từ khóa:

Tất cả cảm hứng thi ca đều chỉ là giải mã những giấc mơ.
All poetic inspiration is but dream interpretation.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Nhà thơ là giác quan, triết gia và trí tuệ của nhân loại.
Poets are the sense, philosophers the intelligence of humanity.

Tác giả:
Từ khóa:

Thời gian hủy hoại các lâu đài, nhưng lại làm giàu những vẫn thơ.
Time, which despoils castles, enriches verses.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Thi ca gần với sự thực chân chính hơn lịch sử.
Poetry is nearer to vital truth than history.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Thi ca phải có gì đó man rợ, bao la và hoang dại.
Poetry must have something in it that is barbaric, vast and wild.

Tác giả:
Từ khóa:

Thi ca là khi một cảm xúc tìm được ý nghĩ và ý nghĩ tìm được ngôn từ.
Poetry is when an emotion has found its thought and the thought has found words.

Tác giả:
Từ khóa:

Không có mảnh nhỏ cuộc đời nào lại không mang trong mình thi ca.
There is not a particle of life which does not bear poetry within it.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Thi ca là thứ nghệ thuật chung của tâm hồn đã trở nên tự do và không bị bó buộc vào nhận thức giác quan về vật chất bên ngoài; thay vì thế, nó diễn ra riêng tư trong không gian bên trong và thời gian bên trong của tư tưởng và cảm xúc.
Poetry is the universal art of the spirit which has become free in itself and which is not tied down for its realization to external sensuous material; instead, it launches out exclusively in the inner space and the inner time of ideas and feelings.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Các nhà thơ bị nguyền rủa nhưng họ không mù, họ nhìn với đôi mắt của thiên thần.
Poets are damned but they are not blind, they see with the eyes of the angels.

Tác giả:
Từ khóa: ,