Tác giả: Tacitus

Luôn dễ báo thù hơn là báo ân: ơn huệ là gánh nặng, nhưng oán thù chắc chắn sẽ phải trả.
It is always easier to requite an injury than a service: gratitude is a burden, but revenge is bound to pay.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Sự thịnh vượng là thước đo và đá thử đối với đức hạnh, bởi chịu đựng bất hạnh ít khó khăn hơn là giữ mình trước lạc thú.
Prosperity is the measure or touchstone of virtue, for it is less difficult to bear misfortune than to remain uncorrupted by pleasure.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Mong muốn kháng cự áp bức in dấu trong bản tính con người.
A desire to resist oppression is implanted in the nature of man.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Lý lẽ và khả năng phán đoán là phẩm chất của người lãnh đạo.
Reason and judgment are the qualities of a leader.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Hãy biết rằng kẻ thù tồi tệ nhất của ta không phải là kẻ đã làm điều ác, mà là kẻ đã làm điều ác với ta. Và những người bạn tốt nhất không phải là người đã làm điều tốt, mà là người đã làm điều tốt với ta.
Be assured those will be thy worst enemies, not to whom thou hast done evil, but who have done evil to thee. And those will be thy best friends, not to whom thou hast done good, but who have done good to thee.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Nhiều người sống hạnh phúc dù phải đấu tranh với nghịch cảnh, và còn nhiều người hơn sống khốn khổ giữa cảnh giàu sang.
We see many who are struggling against adversity who are happy, and more although abounding in wealth, who are wretched.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Ngay thẳng và hào phóng, trừ phi được tiết chế vừa phải, sẽ dẫn tới hủy hoại.
Candor and generosity, unless tempered by due moderation, leads to ruin.

Tác giả:
Từ khóa:

Sự thật được khẳng định qua thời gian và kiểm nghiệm; dối trá qua gấp gáp và không chắc chắn.
Truth is confirmed by inspection and delay; falsehood by haste and uncertainty.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Cơ thể già đi chậm rãi và chết nhanh chóng.
Corpora lente augescent cito extinguuntur.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Những gì cấm đoán thường kín đáo quyến rũ.
Things forbidden have a secret charm.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Khi đầy lòng ghen tị, người ta chê bai mọi thứ, dù tốt hay xấu.
When men are full of envy they disparage everything, whether it be good or bad.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Nền cộng hòa càng mục ruỗng, nó càng có nhiều luật lệ.
In pessima republica plurimae leges.

Nền hòa bình tệ hại còn tồi tệ hơn chiến tranh.
A bad peace is even worse than war.

Tác giả:
Từ khóa:

Tỏ ra căm ghét khi bị phê bình là thừa nhận rằng mình đáng bị như vậy.
To show resentment at a reproach is to acknowledge that one may have deserved it.

Tác giả:
Từ khóa:

Kẻ thù tồi tệ nhất là kẻ thù biết ca ngợi.
Pessimus inimicorum genus, laudantes.

Tác giả:
Từ khóa: ,