Trong thời kỳ dối trá, nói lên sự thật là một hành động mang tính cách mạng.
In a time of deceit telling the truth is a revolutionary act.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-09-10T12:30:10+07:00 , , , , DanhNgon.Net