Tác giả: Friedrich Nietzsche

Trên con đường ta đi, phía trước sẽ luôn luôn có đá tảng. Chúng sẽ là đá chặn đường hay bậc thềm tiến bước; tất cả phụ thuộc vào việc bạn sử dụng chúng thế nào.
There will always be rocks in the road ahead of us. They will be stumbling blocks or stepping stones; it all depends on how you use them.

Tác giả:
Từ khóa:

Bạn không bao giờ trèo vô vọng trên những ngọn núi của chân lý: hoặc bạn sẽ đến một điểm cao hơn điểm hôm nay, hoặc bạn sẽ rèn luyện sức mạnh để bạn trèo được lên cao hơn vào ngày mai.
On the mountains of truth you can never climb in vain: either you will reach a point higher up today, or you will be training your powers so that you will be able to climb higher tomorrow.

Tác giả:
Từ khóa:

Cô đơn là một chuyện, cô độc lại là một chuyện khác.
Loneliness is one thing, solitude another.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Với từng cá nhân, sự điên rồ là khan hiếm. Nhưng khi tập hợp thành nhóm, đảng phái, dân tộc, thời đại thì sự điên cuồng trở thành thông lệ.
In individuals, insanity is rare; but in groups, parties, nations, and epochs it is the rule.

Tác giả:
Từ khóa:

Bạn phải luôn luôn sẵn sàng tự đốt cháy bằng ngọn lửa của chính mình; làm sao bạn có thể vươn lên hoàn toàn mới nếu đều tiên bạn không hóa thành tro?
You must be ready to burn yourself in your own flame; how could you rise anew if you have not first become ashes?

Người có một lý do để sống có thể chịu đựng bất cứ điều gì.
He who has a why to live can bear almost any how.

Vũ khí tốt nhất để chống lại một kẻ địch là một kẻ địch khác.
The best weapon against an enemy is another enemy.

Tác giả:
Từ khóa:

Tôi không biết còn có mục đích cuộc đời nào tốt đẹp hơn việc bỏ mình trong nỗ lực đạt được điều vĩ đại và bất khả thi.
I know of no better life purpose than to perish in attempting the great and the impossible.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Người thông tuệ không chỉ phải có thể yêu thương kẻ thù mà còn phải có thể căm ghét bạn bè mình.
The man of knowledge must be able not only to love his enemies but also to hate his friends.

Bí mật để gặt hái thành quả tốt nhất và hưởng thụ cuộc đời tốt nhất là sống mạo hiểm.
The secret of reaping the greatest fruitfulness and the greatest enjoyment from life is to live dangerously.

Tác giả:
Từ khóa:

A pair of powerful spectacles has sometimes sufficed to cure a person in love.

Tác giả:

Con rắn không thể lột xác sẽ chết. Trí tuệ bị ngăn cản không thể thay đổi quan điểm cũng vậy; chúng không còn là trí tuệ.
The snake which cannot cast its skin has to die. As well the minds which are prevented from changing their opinions; they cease to be mind.

Tôi ở trong bóng tối, nhưng tôi bước đi ba bước và thấy mình ở thiên đường. Bước đầu tiên là ý nghĩ tốt lành, bước thứ hai là ngôn từ tốt đẹp; và bước thứ ba, hành động tốt đẹp.
I was in darkness, but I took three steps and found myself in paradise. The first step was a good thought, the second, a good word; and the third, a good deed.

Bạn có cách của bạn. Tôi có cách của tôi. Còn cách đúng, cách chuẩn xác, và cách duy nhất, nó không tồn tại.
You have your way. I have my way. As for the right way, the correct way, and the only way, it does not exist.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Có những linh hồn xiềng xích xem quá trọng sự biết ơn đối với những điều tốt họ nhận được đến mức họ tự siết cổ mình bằng sợi dây thừng cảm kích.
There are slavish souls who carry their appreciation for favors done them so far that they strangle themselves with the rope of gratitude.

Tác giả:
Từ khóa:

Người ta nên kiễu hãnh chết khi không còn có thể kiêu hãnh sống.
One should die proudly when it is no longer possible to live proudly.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Ta càng bay cao, ta lại càng nhỏ trong mắt những kẻ không thể bay.
The higher we soar, the smaller we appear to those who cannot fly.

Tác giả:
Từ khóa:

Ngay cả thần linh cũng khốn khổ chống lại sự buồn chán.
Against boredom even gods struggle in vain.

Tác giả:
Từ khóa:

Có vô số đôi mắt. Thậm chí Nhân sư cũng có mắt: và bởi vậy có vô số chân lý, cũng bởi vậy, không có chân lý nào.
There are various eyes. Even the Sphinx has eyes: and as a result there are various truths, and as a result there is no truth.

Tác giả:
Từ khóa:

Điều hay ho ở con người là: anh ta là cầu chứ không phải là đích đến.
What is great in man is that he is a bridge and not a goal.

Tác giả:
Từ khóa:

Câu hỏi thực sự là: Tôi có thể chịu đựng chừng nào sự thật?
The real question is: How much truth can I stand?

Người ta phải có trong mình sự hỗn độn để có thể sản sinh ra vì sao lấp lánh.
One must still have chaos in oneself to be able to give birth to a dancing star.

Tác giả:
Từ khóa:

Rất nhiều người bướng bỉnh theo đuổi con đường mình đã chọn, chỉ có số ít theo đuổi mục tiêu.
Many are stubborn in pursuit of the path they have chosen, few in pursuit of the goal.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Ai không hiểu được cách ướp băng suy nghĩ của mình cũng không nên bước vào ngọn lửa tranh luận.
Those who cannot understand how to put their thoughts on ice should not enter into the heat of debate.

Tác giả:
Từ khóa: ,