Tác giả: Aesop

Những vết thương mà chúng ta nhận, và những vết thương mà chúng ta gây ra ít khi nào nặng bằng nhau.
The injuries we do and the injuries we suffer are seldom weighed on the same scales.

Tác giả:
Từ khóa:

Cây sậy nhỏ, nằm rạp dưới sức gió, rồi sẽ sớm đứng thẳng dậy khi bão đã qua.
The little reed, bending to the force of the wind, soon stood upright again when the storm had passed over.

Tác giả:
Từ khóa:

Đừng bao giờ tin lời khuyên của người đang gặp khó khăn.
Never trust the advice of a man in difficulties.

Tác giả:
Từ khóa:

Đam mê cũng giống như nước và lửa, chúng là người hầu tốt nhưng là ông chủ tồi.
It is with our passions, as it is with fire and water, they are good servants but bad masters.

Tác giả:
Từ khóa:

Đuôi tên gắn lông của chính chim đại bàng. Chúng ta thường cho kẻ thù công cụ hủy diệt bản thân ta.
The haft of the arrow had been feathered with one of the eagles own plumes. We often give our enemies the means for our own destruction.

Tác giả:
Từ khóa:

Người bất mãn ở một nơi khó thấy hài lòng ở nơi khác.
He that is discontented in one place will seldom be content in another.

Tác giả:
Từ khóa:

Người bạn không chắc chắn còn tệ hơn kẻ thù chắc chắn. Hãy xếp người hoặc là loại này, hoặc là loại kia, rồi ta sẽ biết phải đối mặt với người đó như thế nào.
A doubtful friend is worse than a certain enemy. Let a man be one thing or the other, and we then know how to meet him.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Sự tử tế, dù nhỏ tới thế nào, không bao giờ là lãng phí.
No act of kindness, no matter how small, is ever wasted.

Tác giả:
Từ khóa:

Rất dễ căm ghét thứ mình không thể có.
It is easy to despise what you cannot get.

Tác giả:
Từ khóa:

Tiếng xấu thường dễ bị nhầm với danh vọng.
Notoriety is often mistaken for fame.

Tác giả:
Từ khóa:

Từng chút từng chút một là bí quyết thành công.
Little by little does the trick.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Từng là sói, sẽ luôn luôn là sói.
Once a wolf, always a wolf.

Tác giả:
Từ khóa:

Bề ngoài hay lừa gạt.
Appearances are deceptive.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Phản bội bạn bè, và bạn thường sẽ thấy mình đã hủy hoại chính mình.
Betray a friend, and you’ll often find you have ruined yourself.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Không luận điểm nào, dù thuyết phục tới bao nhiêu, có thể trao lòng dũng cảm cho kẻ hèn nhát.
No argument, no matter how convincing, will give courage to a coward.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Đừng bao giờ để tính cách và giá trị đặc biệt của bạn, bí mật mà chỉ bạn mà không còn ai khác biết, sự thật – đừng để nó bị lòng tự phụ ngấu nghiến nuốt.
Don’t let your special character and values, the secret that you know and no one else does, the truth – don’t let that get swallowed up by the great chewing complacency.

Tác giả:
Từ khóa: , , ,

Trong cơn khủng hoảng, hãy cho sự hỗ trợ chứ không phải lời khuyên.
Give assistance, not advice, in a crisis.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Thà ăn đậu và thịt xông khói trong yên bình còn hơn ăn bánh uống rượu trong sợ hãi.
Better beans and bacon in peace than cakes and ale in fear.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Người ta càng muốn nhiều, người ta càng có nhiều để mất.
The more you want, the more you stand to lose.

Tác giả:
Từ khóa:

Đừng đếm gà con trước khi trứng nở.
Do not count your chickens before they are hatched.

Tác giả:
Từ khóa:

Trong thời khắc khẩn cấp, thậm chí ngay cả người hùng mạnh cũng cần tới kẻ yếu nhất.
In critical moments even the very powerful have need of the weakest.

Tác giả:
Từ khóa:

Vẻ bề ngoài là sự thay thế tồi cho giá trị bên trong.
Outside show is a poor substitute for inner worth.

Tác giả:
Từ khóa:

Tự giúp bản thân là sự giúp đỡ tốt nhất.
Self-help is the best help.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Xây kết hoạch tốt là một chuyện, thực hiện nó lại là một chuyện khác.
It is one thing to conceive a good plan, and another to execute it.

Tác giả:
Từ khóa: