Từ khóa: Bao che

Ngôn từ hay ho không bao che được cho hành động xấu xí.
Good words won’t cover up ugly actions.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Nếu ai đó đột nhiên cực kỳ hào phóng với bạn, người đó có thể đang bao che cho một lương tâm cắn rứt.
Someone’s recent dramatic generosity toward you may be covering up a guilty conscience.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Hầu như luôn luôn là sự che giấu gây nhiều rắc rối hơn bản thân sự việc chính.
It is almost always the cover-up rather than the event that causes trouble.

Tác giả:
Từ khóa:

Bạo lực chỉ có thể được che đậy với một lời nói dối, và lời nói dối chỉ có thể được duy trì nhờ bạo lực. Ai từng đem bạo lực ra làm cách thức rồi chắc chắn sẽ buộc phải lấy dối trá làm nguyên tắc.
Violence can only be concealed by a lie, and the lie can only be maintained by violence. Any man who has once proclaimed violence as his method is inevitably forced to take the lie as his principle.

Một vài người nghĩ rằng có thể giấu đi sự thật với một chút bao che và tô điểm. Nhưng khi thời gian trôi đi, sự thật sẽ lộ ra, và điều giả dối sẽ phai mờ.
Some people think that the truth can be hidden with a little cover-up and decoration. But as time goes by, what is true is revealed, and what is fake fades away.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Bới móc lỗi của người khác không phải là cách sáng suốt để bao che cho lỗi của chính mình.
Finding mistakes from others is not a wise way to cover up your own mistake.

Tác giả:
Từ khóa:

Người dung thứ cho cái ác làm tổn thương cái thiện.
He who spares the bad injures the good.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Số phận là một quan niệm sai, nó chỉ bao che cho sự thật rằng bạn không tự kiểm soát được cuộc đời mình.
Fate is a misconception, it’s only a cover-up for the fact you don’t have control over your own life.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Những điều dối trá không len vừa vào lốt ngụy trang. Đến cuối cùng, lớp áo rơi xuống, để mặc bạn trân trân nhìn vào sự thật trần trụi, thứ luôn là tình huống không thoải mái.
Lies don’t fit snugly into disguises. Eventually the cloak falls off and you’re left staring at the naked truth which is always an uncomfortable situation.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Dễ dãi với sự dối lừa là điều nhục nhã.
It is an affront to treat falsehood with complaisance.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Sự thật luôn luôn ít căng thẳng và tốn ít công sức ơn là cố bao che cho lời nói dối.
The truth requires less stress and energy than trying to covering up one’s lies.

Tác giả:
Từ khóa: , ,