Tác giả: Harper Lee

Người suy nghĩ sáng suốt chẳng bao giờ kiêu ngạo vì tài năng của mình.
People in their right minds never take pride in their talents.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Con tự hào về bản thân mình tối nay đến thế sao, khiến con xúc phạm một người lạ mà con chẳng biết gì về hoàn cảnh của anh ta?
Are you proud of yourself tonight that you have insulted a total stranger whose circumstancpes you know nothing about?

Tác giả:
Từ khóa: ,

Thà im lặng còn hơn làm tên ngốc.
It’s better to be silent than to be a fool.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Không chỉ đơn giản là viết xuống ngôn từ, viết là một quá trình kỷ luật tự thân mà bạn phải học được trước khi bạn gọi mình là nhà văn.
You see, more than a simple matter of putting down words, writing is a process of self-discipline you must learn before you can call yourself a writer.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Không bao giờ là sự xúc phạm khi bị gọi bằng thứ mà người khác nghĩ là cái tên xấu. Nó chỉ cho con thấy người kia tội nghiệp đến thế nào, nó không làm con tổn thương.
It’s never an insult to be called what somebody thinks is a bad name. It just shows you how poor that person is, it doesn’t hurt you.

Tác giả:
Từ khóa:

Rất nhiều người có được lời khuyên, nhưng chỉ người sáng suốt mới thu được lợi từ nó.
Many receive advice, only the wise profit from it.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Khi trẻ con hỏi chú điều gì thì hãy trả lời nó, vì thiện ý. Nhưng đừng bịa chuyện. Trẻ con là trẻ con, nhưng chúng có thể phát hiện sự lẩn tránh nhanh hơn người lớn, và sự lẩn tránh chỉ làm chúng bối rối.
When a child asks you something, answer him, for goodness sake. But don’t make a production of it. Children are children, but they can spot an evasion faster than adults, and evasion simply muddles ’em.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Con sẽ không bao giờ thực sự hiểu được một người cho đến khi nào con nhìn mọi việc từ góc nhìn của người đó.
You never really understand a person until you consider things from his point of view.

Tác giả:
Từ khóa:

Định kiến, một từ bẩn thỉu, và đức tin, một từ sạch sẽ, đều có một điểm chung: chúng đều bắt đầu ở nơi lý trí kết thúc.
Prejudice, a dirty word, and faith, a clean one, have something in common: they both begin where reason ends.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Người ta thường chỉ thấy điều mình tìm kiếm, và nghe thấy điều mình lắng nghe.
People generally see what they look for, and hear what they listen for.

Tác giả:
Từ khóa:

Khi con trưởng thành, hãy luôn nói sự thật, đừng làm hại người khác, và đừng nghĩ mình là người quan trọng nhất trên thế gian.
As you grow up, always tell the truth, do no harm to others, and don’t think you are the most important being on earth.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Đơn giản bởi vì cho dù chúng ta đã bị đánh bại một trăm năm trước khi chúng ta bắt đầu thì đó cũng đâu phải là lý do khiến chúng ta không cố thắng.
Simply because we were licked a hundred years before we started is no reason for us not to try to win.

Tác giả:
Từ khóa:

Người ta có thể chê trách kẻ thù của mình, nhưng sáng suốt hơn là thấu hiểu họ.
A man can condemn his enemies, but it’s wiser to know them.

Tác giả:
Từ khóa:

Hãy nhớ điều này nữa: luôn luôn dễ dàng để quay lại nhìn con người trước kia của ta, ngày hôm qua, mười năm trước. Rất khó khăn để nhìn thấy con người hiện nay của ta. Nếu con có thể thành thạo điều đó, con sẽ xoay xở được.
Remember this also: it’s always easy to look back and see what we were, yesterday, ten years ago. It is hard to see what we are. If you can master that trick, you’ll get along.

Tác giả:
Từ khóa: