Tác giả: La Fontaine

Chừng nào bạn còn sống, hãy cẩn thận khi đánh giá người khác bằng vẻ bề ngoài.
Beware, so long as you live, of judging men by their outward appearance.

Tác giả:
Từ khóa:

Rare as is true love, true friendship is rarer.
Tình yêu thật sự đã hiếm, tình bạn thật sự còn hiếm hơn.

Tác giả:

Cái chết không bao giờ khiến người thông thái ngạc nhiên, anh ta luôn sẵn sàng lên đường.
Death never takes the wise man by surprise, he is always ready to go.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Sung sướng gấp đôi khi ta lừa được kẻ lừa lọc.
It is a double pleasure to deceive the deceiver.

Tác giả:
Từ khóa: ,

We must laugh before we are happy, for fear we die before we laugh at all.
Chúng ta phải cười trước khi ta hạnh phúc, bởi nỗi sợ rằng ta sẽ chết trước khi ta kịp cười.

Tác giả:

Luận cứ của kẻ mạnh bao giờ cũng hay nhất.
The argument of the strongest is always the best.

Tác giả:
Từ khóa:

Neither wealth or greatness render us happy.
Cả giàu sang lẫn sự vĩ đại đều không thể mang cho chúng ta hạnh phúc.

Tác giả:

Anh hãy tự giúp anh trước, trời sẽ giúp anh sau.

Tác giả:

Đừng bao giờ bán da gấu trước khi giết được gấu.
Never sell the bear’s skin before one has killed the beast.

Tác giả:
Từ khóa:

Bất cứ ai được trao quyền lực sẽ lạm dụng nó nếu không có động lực là tình yêu sự thật và đức hạnh, cho dù kẻ đó là hoàng tử hay dân thường.
Anyone entrusted with power will abuse it if not also animated with the love of truth and virtue, no matter whether he be a prince, or one of the people.

Một trong những bí quyết để làm được nhiều việc hơn là lập nên danh sách Việc Cần Làm mỗi ngày, giữ nó ở nơi bạn có thể nhìn thấy và dùng nó để hướng dẫn hành động của bạn trong suốt một ngày.
One of the secrets of getting more done is to make a TO DO List every day, keep it visible, and use it as a guide to action as you go through the day.

Tác giả:
Từ khóa:

Ôi! tình yêu, khi người bám được vào ta thì có thể nói: xin vĩnh biệt sự khôn ngoan.

Tác giả:

Chúng ta đọc được trên trán của những kẻ đắm chìm trong sự xa hoa vô nghĩa rằng thần tài bán thứ đáng lẽ chỉ đem cho.
We read on the foreheads of those who are surrounded by a foolish luxury, that fortune sells what she is thought to give.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Hãy tự giúp mình và Thiên đường sẽ giúp ta.
Help thyself and Heaven will help thee.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Tôi cong nhưng không gãy.
I bend and do not break.

Tác giả:
Từ khóa:

Cứ để ngu dốt nói điều gì mình muốn nói, học hỏi luôn có giá trị của mình.
Let ignorance talk as it will, learning has its value.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Người ta thường gặp vận mệnh của mình trên con đường mình chọn để lảng tránh nó.
A person often meets his destiny on the road he took to avoid it.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Nỗi buồn bay đi trên đôi cánh của thời gian.
Sadness flies away on the wings of time.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Con đường trải đầy lụa không bao giờ dẫn tới vinh quang.

Tác giả:

Một cái bụng đói không thể lắng nghe.
A hungry stomach cannot hear.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Không gì nguy hiểm hơn bạn bè ngu dốt; tôi thà có kẻ thù khôn.
Nothing is as dangerous as an ignorant friend; a wise enemy is to be preferred.

Con người phải giúp nhau; đó là luật của tự nhiên.
People must help one another; it is nature’s law.

Tác giả:
Từ khóa:

Cả giàu sang lẫn sự vĩ đại đều không thể mang cho chúng ta hạnh phúc.
Neither wealth or greatness render us happy.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Lòng kiên nhẫn và thời gian làm được nhiều hơn là sức mạnh hay nhiệt huyết.
Patience and time do more than strength or passion.