Tác giả: Douglas MacArthur

Chúng ta không rút lui – chúng ta đang tiến lên theo hướng khác.
We are not retreating – we are advancing in another direction.

Tác giả:
Từ khóa:

Người lính là người cầu nguyện cho hòa bình nhiều hơn bất cứ ai, bởi chính người lính là người phải chịu đựng và mang những vết thương và sẹo chiến tranh nặng nề nhất.
The soldier above all others prays for peace, for it is the soldier who must suffer and bear the deepest wounds and scars of war.

Dù trong gông cùm hay dưới vòng nguyệt quế, tự do không biết đến điều gì khác ngoài chiến thắng.
Whether in chains or in laurels, liberty knows nothing but victories.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Tôi lo lắng cho an toàn của Tổ quốc vĩ đại của chúng ta; không phải bởi vì những mối đe dọa từ bên ngoài, mà bởi vì những thế lực ngấm ngầm vận động từ bên trong.
I am concerned for the security of our great Nation; not so much because of any threat from without, but because of the insidious forces working from within.

Tác giả:
Từ khóa:

Trên trái đất này không có sự bảo đảm; chỉ có cơ hội.
There is no security on this earth; there is only opportunity.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Tai họa chết người khi bước vào bất cứ cuộc chiến nào mà không có ý định chiến thắng.
It is fatal to enter any war without the will to win it.

Đừng bao giờ ra thứ mệnh lệnh không thể phục tùng.
Never give an order that can’t be obeyed.

Tác giả:
Từ khóa:

Trong chiến tranh, không có gì thay thế được chiến thắng.
In war, there is no substitute for victory.

Thế giới là mưu đồ triền miên chống lại kẻ can trường. Đó là cuộc vật lộn từ xa xưa: một bên là tiếng gào thét của đám đông, và bên kia là tiếng của lương tâm bạn.
The world is in a constant conspiracy against the brave. It’s the age-old struggle: the roar of the crowd on the one side, and the voice of your conscience on the other.

Bạn được nhớ tới vì những luật lệ bạn phá vỡ.
You are remembered for the rules you break.

Tác giả:
Từ khóa:

Bổn phận, Danh dự, Đất nước. Ba từ thiêng liêng ấy cung kính nêu lên điều anh phải trở thành, điều anh có thể trở thành và điều anh sẽ trở thành.
Duty, Honor, Country. Those three hallowed words reverently dictate what you ought to be, what you can be, what you will be.

Thứ vận may tốt nhất là thứ vận may anh tự tạo ra cho chính mình.
The best luck of all is the luck you make for yourself.

Tác giả:
Từ khóa:

Tuổi tác ghi nếp nhăn lên cơ thể. Bỏ cuộc ghi nếp nhăn lên tâm hồn.
Age wrinkles the body. Quitting wrinkles the soul.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Chỉ những người không sợ chết là đáng sống.
Only those are fit to live who are not afraid to die.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Và cũng giống như người lính già trong bản ballad ấy, giờ tôi khép lại sự nghiệp quân sự của mình và cứ thế nhạt nhòa đi, một người lính già đã nỗ lực thực hiện bổn phận vì Chúa đã cho mình nhìn ra bổn phận đó.
And like the old soldier in that ballad, I now close my military career and just fade away, an old soldier who tried to do his duty as God gave him the sight to see that duty.

Tác giả:
Từ khóa: ,