Từ khóa: Phiêu lưu

Bạn đang dấn mình vào cuộc phiêu lưu vĩ đại nhất trong đời – để cải thiện hình ảnh cái tôi, để tạo ra nhiều ý nghĩa hơn trong cuộc sống của mình và của người khác. Đây là trách nhiệm của bạn.
You are embarking on the greatest adventure of your life – to improve your self-image, to create more meaning in your life and in the lives of others. This is your responsibility.

Đừng đòi hỏi sự an toàn, hãy đòi hỏi sự phiêu lưu. Thà sống 30 năm đầy phiêu lưu còn hơn 100 năm an toàn trong góc.
Don’t ask for security, ask for adventure. Better to live 30 years full of adventure than a 100 years safe in the corner.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Ở sau góc quanh vẫn có thể còn có
Nẻo đường mới hay cánh cổng bí mật chờ đợi ta
Still round the corner there may wait
A new road or a secret gate.

Tác giả:
Từ khóa:

Những người không phạm sai lầm thiếu đi sự bạo dạn và tinh thần phiêu lưu. Họ là những cái thắng trên bánh xe tiến bộ.
People who make no mistakes lack boldness and the spirit of adventure. They are the brakes on the wheels of progress.

Với hầu hết mọi người, cuộc đời không phải là câu chuyện cổ tích, nó là câu chuyện phiêu lưu.
For most people life is not a fairy tale, it is an adventure.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Cuộc sống phiêu lưu không phải là cuộc sống không có sợ hãi, mà ngược lại, là cuộc sống với hiểu biết toàn diện về mọi loại sợ hãi, cuộc sống mà chúng ta tiến về phía trước bất chấp nỗi sợ.
The adventurous life is not one exempt from fear, but on the contrary, one that is lived in full knowledge of fears of all kinds, one in which we go forward in spite of our fears.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Sự phiêu lưu chính nó đã đáng giá.
Adventure is worthwhile in itself.

Tác giả:
Từ khóa:

Ai cũng có cả bầu trời đại dương để bay, nếu điều đó nằm trong tim họ. Mạo hiểm chăng? Có thể. Nhưng giấc mơ nào biết đến biên giới.
Everyone has ocean’s to fly, if they have the heart to do it. Is it reckless? Maybe. But what do dreams know of boundaries?

Cuộc đời của tôi đã thật tuyệt vời. Tôi làm điều tôi thích. Tôi có lòng can đảm và tôi có những cuộc phiêu lưu, và điều đó giúp tôi tiến bước. Và tôi có cả một chút khiếu hài hước và một chút hiểu lẽ thường. Đó là một cuộc đời phong phú.
My life has been wonderful. I have done what I felt like. I was given courage and I was given adventure and that has carried me along. And then also a sense of humor and a little bit of common sense. It has been a very rich life.

Cái chết sẽ là một cuộc phiêu lưu cực kỳ lớn.
To die will be an awfully big adventure.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Đây là một cuộc đời ngắn ngủi, nhưng trong sự chóng vánh của mình, nó cho ta một vài khoảng khắc tuyệt vời, một vài chuyến phiêu lưu đầy ý nghĩa.
This is a brief life, but in its brevity it offers us some splendid moments, some meaningful adventures.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Vấn đề lớn là liệu bạn có dám hăm hở bước vào chuyến phiêu lưu của đời mình hay không.
The big question is whether you are going to be able to say a hearty yes to your adventure.

Tác giả:
Từ khóa:

Hãy sống, du lịch, phiêu lưu, cầu phúc, và đừng hối tiếc.
Live, travel, adventure, bless, and don’t be sorry.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Cuộc phiêu lưu lớn nhất mà bạn có thể đi là sống theo những giấc mơ của mình.
The biggest adventure you can ever take is to live the life of your dreams.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Đấy là một việc nguy hiểm, chuyện ra khỏi cửa ấy mà. Cháu bước lên đường, và nếu cháu không cẩn thận chân mình, sẽ chẳng biết được cháu rồi sẽ dạt tới đâu.
It’s a dangerous business, going out of your door. You step onto the road, and if you don’t keep your feet, there’s no telling where you might be swept off to.

Tác giả:
Từ khóa: