Từ khóa: Danh tiếng

Phú quý lòng hơn phú quý danh.

Danh tiếng tốt đáng giá hơn tiền bạc.
Honesta fama melior pecunia est.

Tác giả:
Từ khóa:

Con voi vì ngà, ve sầu vì tiếng, đom đóm vì sáng, mà đều hại thân; cho nên người biết yêu thân, không quý gì tiếng tăm rực rỡ.

Tác giả:
Từ khóa:

Tôi tuyệt nhiên không ham muốn công danh phú quý chút nào. Riêng phần tôi thì làm một cái nhà nho nhỏ, nơi có non xanh nước biếc để câu cá trồng rau, sớm chiều làm bạn với các cụ già hái củi, trẻ em chăn trâu, không dính líu gì tới vòng danh lợi.

Trên thế gian chỉ có một điều duy nhất tồi tệ hơn việc bị người ta đàm luận, đó là không được ai nhắc đến.
There is only one thing in the world worse than being talked about, and that is not being talked about.

Tác giả:
Từ khóa:

Người chết để lưu danh muôn thủa sẽ sống mãi.
He lives who dies to win a lasting name.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Danh tiếng là gì? Lợi thế vì được biết tới bởi những người mà bạn chẳng biết gì nhiều, và bởi những người mà bạn chẳng quan tâm gì mấy.
What is fame? The advantage of being known by people of whom you yourself know nothing, and for whom you care as little.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Có một quy luật chung là tiếng tăm được dựng lên từ sự lịch duyệt cũng nhiều như từ thành tựu.
As a general rule, a reputation is built on manner as much as on achievement.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Hãy quan tâm tới bản tính của bạn hơn là thanh danh của bạn, vì bản tính là con người chân thật của bạn, trong khi thanh danh chỉ là cách nhìn của người khác về bạn.
Be more concerned with your character than with your reputation, for your character is what you are, while your reputation is merely what others think you are.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Sự vĩ đại không nằm trong tài sản, quyền lực, danh vọng hay tiếng tăm. Nó được phát hiện trong lòng tốt, sự nhún nhường, sự phụng sự và tính cách.
Greatness is not found in possessions, power, position, or prestige. It is discovered in goodness, humility, service, and character.

Người không tắm rửa thì càng xức nước hoa càng thấy thối. Danh tiếng và tôn quý đến từ sự chân tài thực học. Có đức tự nhiên thơm.
不洗澡的人,硬擦香水是不会香的。名声与尊贵,是来自于真才实学的。有德自然香。

Phải làm nhiều việc tốt mới gây được tiếng tăm tốt, và chỉ một việc xấu ta có thể đánh mất nó.
It takes many good deeds to build a good reputation, and only one bad one to lose it.

Tác giả:
Từ khóa:

Chúng ta đều lấy động lực từ mong muốn được khen ngợi, và người càng cao đẹp càng khao khát danh tiếng. Chính bản thân những triết gia, thậm chí trong cuốn sách phê phán danh tiếng, ghi lại tên mình.
We are motivated by a keen desire for praise, and the better a man is the more he is inspired by glory. The very philosophers themselves, even in those books which they write in contempt of glory, inscribe their names.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Mất hai mươi năm để xây dựng danh tiếng và năm phút để hủy hoại nó. Nếu bạn nghĩ về điều đó, bạn sẽ làm mọi việc khác di.
It takes 20 years to build a reputation and five minutes to ruin it. If you think about that, you’ll do things differently.

Tác giả:
Từ khóa:

Voi chết để xác, cọp chết để da, người chết để tiếng.

Tác giả:
Từ khóa:

Tôi luôn nghĩ sự nổi danh có thể được so sánh một cách thích hợp với người phụ nữ hay làm đỏm – anh càng ve vãn nàng, nàng lại càng lảng tránh vòng tay anh.
Popularity, I have always thought, may aptly be compared to a coquette – the more you woo her, the more apt is she to elude your embrace.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Người thường trọng lợi, người giỏi trọng danh.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Tôi luôn luôn đi theo quan điểm là việc không được quần chúng ưa chuộng vì làm điều đúng không phải đánh mất danh tiếng, mà chính là vinh quang.
I have always been of the opinion that unpopularity earned by doing what is right is not unpopularity at all, but glory.