Tác giả: Tục ngữ Trung Quốc

Hạnh phúc thay kẻ biết hưởng lúc vận thịnh cũng như chịu đựng lúc vận suy.

Tiếng nói từ trái tim thơm như hương của hoa ngọt.

Nếu bạn chửi rủa người nào đó mỗi ngày,chắc chắn bạn giành hạnh phúc và sự sống lâu cho hắn.

Muối thì tốt để ăn ở mọi nơi trên thế giới; tiền bạc thì tốt để sử dụng mọi nơi trên thế giới.

Bạn bè tốt thanh toán tiền của họ một cách nhanh chóng.

Nếu anh tiếp tục cho thì anh tiếp tục có.