Tác giả: Lewis Carroll

Bạn thích câu ngạn ngữ nào hơn: Thà muộn còn hơn không, hay thà không còn hơn muộn.
Which form of proverb do you prefer Better late than never, or Better never than late?

Tác giả:
Từ khóa:

Tôi càng đi nhanh, tôi càng tụt lại sau.
The hurrier I go, the behinder I get.

Tác giả:
Từ khóa:

Tất cả những gì có ý nghĩa là điều chúng ta làm cho nhau.
All that matters is what we do for each other.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Nếu bạn không biết mình đang đi đâu thì đường nào cũng sẽ dẫn bạn tới đó.
If you don’t know where you are going, any road will get you there.

Tác giả:
Từ khóa:

Đôi khi tôi tin vào tận sáu điều bât khả thi trước bữa sáng.
Sometimes I’ve believed as many as six impossible things before breakfast.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Bạn biết vấn đề của thế giới này là gì không? Ai cũng muốn có giải pháp màu nhiệm nào đó cho vấn đề của họ, và tất cả mọi người đều không chịu tin vào phép màu.
You know what the issue is with this world? Everyone wants some magical solution to their problem and everyone refuses to believe in magic.

Tác giả:
Từ khóa:

Bạn biết không, theo một cách nào đó, những người không tồn tại tốt hơn nhiều những người có tồn tại.
In some ways, you know, people that don’t exist, are much nicer than people that do.

Tác giả:
Từ khóa:

Với tôi, có vẻ như trao đi hạnh phúc là một mục tiêu cao cả hơn nhiều là đạt được hạnh phúc: và ý nghĩa sự tồn tại của chúng ta nằm ở những ràng buộc với người khác hơn là tiến bộ của cá nhân: là việc giúp đỡ người khác lên tới thiên đường hơn là tìm cách để ta lên tới đó.
To me it seems that to give happiness is a far nobler goal that to attain it: and that what we exist for is much more a matter of relations to others than a matter of individual progress: much more a matter of helping others to heaven than of getting there ourselves.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Tôi là ai trên thế gian này? A, đó là một câu đố lớn.
Who in the world am I? Ah, that’s the great puzzle.

Trí nhớ chỉ biết nhìn lại phía sau là trí nhớ tồi.
It’s a poor sort of memory that only works backwards.

Tác giả:
Từ khóa:

Mọi thứ đều có bài học răn dạy, nếu bạn tìm được nó.
Everything has a moral, if only you can find it.

Tác giả:
Từ khóa:

Người cứu giúp một linh hồn, cứu giúp cả vũ trụ.
She who saves a single soul, saves the universe.

Tác giả:
Từ khóa:

Tôi phát điên rồi hay sao à? Tôi sợ là thế, nhưng để tôi nói cho bạn biết một điều nhé, những người tốt nhất thường đều điên rồ.
Have I gone mad? I’m afraid so, but let me tell you something, the best people usualy are.

Tác giả:
Từ khóa:

Định nghĩa đúng về con người là loài động vật biết viết thư.
The proper definition of a man is an animal that writes letters.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Trí tưởng tượng là vũ khí duy nhất trong cuộc chiến chống lại hiện thực.
Imagination is the only weapon in the war against reality.

Tác giả:
Từ khóa: ,

I’m not strange, weird, off, nor crazy, my reality is just different from yours.
Tôi không kỳ lạ, lập dị, quái gở hay điên rồ, chỉ là hiện thực của tôi khác với hiện thực của bạn.

Tác giả:
Từ khóa:

Một trong những bí mật của cuộc sống: tất cả những gì thực sự đáng làm đều là những gì ta làm vì người khác.
One of the secrets of life is that all that is really worth the doing is what we do for others.

Tác giả:
Từ khóa: , ,