Đừng để cho mình bị hấp dẫn, mờ mắt bởi những cái bên ngoài: sắc đẹp, địa vị, danh lợi… Những người yếu đuối thường bị hấp dẫn bởi những cái phù phiếm bên ngoài.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-11-11T09:57:14+07:00 DanhNgon.Net