Tác giả: Italo Calvino

Trong tình yêu, cũng như trong sự tham lam, lạc thú là vấn đề cần đến sự chính xác tuyệt đối.
In love, as in gluttony, pleasure is a matter of the utmost precision.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Dối trá không nằm trong ngôn từ; nó nằm trong sự việc.
Falsehood is never in words; it is in things.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Một tác phẩm cổ điển là một cuốn sách chẳng bao giờ kết thúc điều nó cần phải nói.
A classic is a book that has never finished saying what it has to say.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Không phải giọng nói điều khiển câu chuyện: chính là đôi tai.
It is not the voice that commands the story: it is the ear.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Điều mà một cuốn tiểu thuyết không nói cần phải nhiều hơn điều mà nó nói, và chỉ ánh hào quanh đặc biệt xung quanh những gì được viết ra có thể cho bạn ảo ảnh rằng mình cũng đang đọc điều không được viết.
The things that the novel does not say are necessarily more numerous than those it does say and only a special halo around what is written can give the illusion that you are reading also what is not written.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Vô thức là đại dương của những điều không thể nói, những điều đã bị trục xuất khỏi vùng đất của ngôn ngữ, loại bỏ như kết quả của những điều cấm đoán cổ xưa.
The unconscious is the ocean of the unsayable, of what has been expelled from the land of language, removed as a result of ancient prohibitions.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Ý nghĩa tối thượng mà tất các các câu chuyện gợi tới có hai mặt: sự tiếp diễn của cuộc sống và sự không thể cưỡng lại của cái chết.
The ultimate meaning to which all stories refer has two faces: the continuity of life, the inevitability of death.

0
Tác giả:
Từ khóa: , ,