Tác giả: Earl Nightingale

Khả năng điều hành là quyết định nhanh chóng và cho người khác thực hiện công việc.
Executive ability is deciding quickly and getting somebody else to do the work.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Chúng ta càng cảm thấy sâu sắc về một lý tưởng hay mục tiêu, ý tưởng chôn sâu trong tiềm thức của ta ấy sẽ càng dẫn ta chắc chắn trên đường hoàn thành nó.
The more intensely we feel about an idea or a goal, the more assuredly the idea, buried deep in our subconscious, will direct us along the path to its fulfillment.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Khi bạn phán xét người khác, bạn không định rõ họ, bạn định rõ chính mình.
When you judge others, you do not define them, you define yourself.

Tác giả:
Từ khóa:

Chính trong kỳ vọng về hạnh phúc mà ta tìm thấy nhiều hạnh phúc. Và cần có lòng can đảm để mong đợi hạnh phúc.
It is in the expectations of happiness that much of happiness is found. And it takes courage to expect happiness.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Tất cả những gì bạn cần là kế hoạch, lộ trình, và lòng can đảm để kiên trì đi tới đích.
All you need is the plan, the roadmap, and the courage to press on to your destination.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Điều diễn ra bên trong luôn luôn thể hiện bên ngoài.
What happens inside always appears outside.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Hãy học cách tận hưởng từng phút giây của cuộc đời. Hạnh phúc ngay lúc này. Đừng đợi điều gì đó ngoài bản thân sẽ khiến bạn hạnh phúc trong tương lai. Hãy nghĩ thời gian bạn phải bỏ ra thật đáng giá biết bao, dù là làm việc hay ở bên gia đình. Mỗi phút giây đều nên được tận hưởng và nhấm nháp.
Learn to enjoy every minute of your life. Be happy now. Don’t wait for something outside of yourself to make you happy in the future. Think how really precious is the time you have to spend, whether it’s at work or with your family. Every minute should be enjoyed and savored.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Môi trường của ta, thế giới mà ta đang sống và làm việc, là tấm gương phản chiếu những thái độ và kỳ vọng của ta.
Our environment, the world in which we live and work, is a mirror of our attitudes and expectations.

Tôi thấy biết ơn vì cơ hội được sống trên Trái đất tươi đẹp và kỳ diệu này. Vào buổi sáng, tôi thức dậy với cảm giác biết ơn.
I’m grateful for the opportunity to live on this beautiful and astonishing planet Earth. In the morning, I wake up with a sense of gratitude.

Tác giả:
Từ khóa:

Chiếc chìa khóa mở ra năng lượng là “Khao khát”. Đó cũng là chìa khóa mở ra một cuộc đời lâu dài và thú vị. Nếu ta hy vọng muốn tạo ra bất cứ động lực nào, bất cứ lực lượng thực sự nào trong ta, ta phải phấn chấn.
The key that unlocks energy is ”Desire”. It’s also the key to a long and interesting life. If we expect to create any drive, any real force within ourselves, we have to get excited.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Có lúc mà một người phải quyết định hoặc mạo hiểm mọi thứ để đạt được giấc mơ, hoặc ngồi cả phần đời còn lại trong sân sau nhà.
There is a time when one must decide either to risk everything to fulfill one’s dreams or sit for the rest of one’s life in the backyard.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Dù chúng ta trồng gì trong tiềm thức và nuôi dưỡng nó bằng sự lặp lại và cảm xúc, một ngày kia nó sẽ trở thành hiện thực.
Whatever we plant in our subconscious mind and nourish with repetition and emotion will one day become a reality.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Ta nhận được không phải điều mà ta lười biếng ước ao, mà là điều ta dành được một cách chính đáng. Phần thưởng của ta luôn tỷ lệ thuận với nỗ lực ta bỏ ra.
We will receive not what we idly wish for but what we justly earn. Our rewards will always be in exact proportion to our service.

Chúng ta đều bước đi trong bóng tối, và mỗi chúng ta phải học được cách thắp lên vầng sáng của riêng mình.
We all walk in the dark and each of us must learn to turn on his or her own light.

Tác giả:
Từ khóa:

Ta có thể để hoàn cảnh chi phối mình, hoặc ta cũng có thể nắm quyền điều khiển và chi phối cuộc đời mình từ bên trong.
We can let circumstances rule us, or we can take charge and rule our lives from within.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Những người có mục tiêu thành công bởi họ biết mình đang đi đâu.
People with goals succeed because they know where they’re going.

Thành công là tiến trình không ngừng biến một mục tiêu hay lý tưởng đáng giá trở thành hiện thực.
Success is the progressive realization of a worthy goal or ideal.

Chúng ta làm tốt hết sức mình, và ta hạnh phúc nhất khi ta toàn tâm toàn ý trong công việc mà ta yêu thích trên con đường đi tới mục tiêu mà ta thiết lập cho bản thân mình. Điều đó trao ý nghĩa cho thời gian ta nghỉ, và sự thoải mái cho giấc ngủ của ta. Điều đó khiến mọi thứ khác trong cuộc sống trở nên tuyệt vời và đáng giá.
We are at our very best, and we are happiest when we are fully engaged in work we enjoy on the journey toward the goal we’ve established for ourselves. It gives meaning to our time off and comfort to our sleep. It makes everything else in life so wonderful, so worthwhile.

Tác giả:
Từ khóa:

Hãy trở thành miếng bọt biển hấp thu những thông tin sẽ trợ giúp bạn trên đường đời. Bạn không phải lãng phí năm tháng phạm vào những sai lầm mà người khác đã phạm phải trước đó.
Become a sponge for information that will help you on your way. You don’t have to waste years making the mistakes others have made before.