Từ khóa: Âm nhạc

Ngôn ngữ của âm nhạc là ngôn ngữ chung của tất cả mọi thế hệ và mọi dân tộc; ai cũng hiểu được nó, bởi nó được hiểu bằng trái tim.
The language of music is common to all generations and nations; it is understood by everybody, since it is understood with the heart.

Hãy đáp lại họ (các nhà phê bình) bằng sự im lặng và thản nhiên. Tôi đảm bảo với anh như thế sẽ tốt hơn là đáp bằng sự phẫn nộ và tranh cãi.
Answer them with silence and indifference. It works better, I assure you, than anger and argument.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Âm nhạc là chuyển động của âm thanh vươn tới tâm hồn để giáo dục nó đức hạnh.
Music is the movement of sound to reach the soul for the education of its virtue.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Âm nhạc là sự khuây khỏa tốt nhất cho người đang tuyệt vọng.
Music is the best consolation for a despaired man.

Âm nhạc là một loại ngôn ngữ hài hòa.
Music is a kind of harmonious language.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Bi kịch của âm nhạc là nó bắt đầu với sự hoàn hảo.
The tragedy of music is that it begins with perfection.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Chúng ta học cách thể hiện những sắc thái cảm xúc tinh tế nhờ tiến sâu hơn vào những bí ẩn của hòa âm.
We have learned to express the more delicate nuances of feeling by penetrating more deeply into the mysteries of harmony.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Vai trò của tôi trong xã hội, hay của bất cứ nghệ sĩ hay thi nhân nào, là cố gắng và thể hiện điều mà tất cả chúng ta cảm nhận. Không phải để dạy người khác cảm nhận. Không phải như nhà rao giảng hay lãnh đạo mà như hình ảnh phản chiếu của tất cả chúng ta.
My role in society, or any artist’s or poet’s role, is to try and express what we all feel. Not to tell people how to feel. Not as a preacher, not as a leader, but as a reflection of us all.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Âm nhạc là cách cảm xúc trở thành âm thanh.
Music is what feelings sound like.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Âm nhạc phức tạp không nhất định là tốt hơn hay tệ hơn âm nhạc đơn giản.
Music that is born complex is not inherently better or worse than music that is born simple.

Nếu một nhà văn viết ra hai từ về âm nhạc, thì một từ sẽ là sai.
If a literary man puts together two words about music, one of them will be wrong.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Âm nhạc về bản chất được xây dựng trên những cấu trúc ký ức ban sơ.
Music is essentially built upon primitive memory structures.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Toàn bộ vấn đề có thể nêu ra chỉ đơn giản bằng cách hỏi, “Âm nhạc có ý nghĩa gì không?” Câu trả lời của tôi sẽ là “Có”. Và “Bạn có thể dùng ngôn từ để nói lên ý nghĩa của âm nhạc hay không”. Câu trả lời của tôi sẽ là “Không”.
The whole problem can be stated quite simply by asking, ‘Is there a meaning to music?’ My answer would be, ‘Yes.’ And ‘Can you state in so many words what the meaning is?’ My answer to that would be, ‘No.’

Tác giả:
Từ khóa: ,

Bất cứ ai yêu thích âm nhạc hơn tiếng ồn, niềm vui hơn lạc thú, tâm hồn hơn vàng bạc, công việc sáng tạo hơn chuyện kinh doanh, đam mê hơn trò khờ dại, không tìm thấy mái nhà trong thế giới tầm thường của chúng ta.
Whoever wants music instead of noise, joy instead of pleasure, soul instead of gold, creative work instead of business, passion instead of foolery, finds no home in this trivial world of ours.

Khi ngôn từ thất bại, âm nhạc lên tiếng.
Where words fail, music speaks.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Sau sự im lặng, thứ thể hiện được nhất điều không thể diễn tả chính là âm nhạc.
After silence, that which comes nearest to expressing the inexpressible is music.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Chỉ có hai thứ đáng theo đuổi, nhạc hay và lương tâm trong sạch.
There are only two things worth aiming for, good music and a clean conscience.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Nếu bạn nhìn đủ sâu, bạn sẽ thấy âm nhạc; trái tim của thiên nhiên là âm nhạc ở khắp nơi.
If you look deep enough you will see music; the heart of nature being everywhere music.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Phải khám phá và từ bỏ biết bao nhiêu điều trước khi chạm được đến cảm xúc trần trụi.
How much has to be explored and discarded before reaching the naked flesh of feeling.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Có hai cách để chạy trốn khỏi những nỗi thống khổ của của đời: âm nhạc và mèo.
There are two means of refuge from the miseries of life: music and cats.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Nhà soạn nhạc nào cũng biết nỗi đau khổ và tuyệt vọng đôi khi đến với ta vì quên mất những ý tưởng không đủ thời gian ghi lại.
Every composer knows the anguish and despair occasioned by forgetting ideas which one had no time to write down.

Tác giả:
Từ khóa: ,