Tác giả: Claude Debussy

Phải khám phá và từ bỏ biết bao nhiêu điều trước khi chạm được đến cảm xúc trần trụi.
How much has to be explored and discarded before reaching the naked flesh of feeling.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Cái đẹp phải quyến rũ các giác quan, cho chúng ta sự thưởng thức ngay lập tức, phải gây ấn tượng với chúng ta hay luồn lách vào trong chúng ta mà không cần ta phải làm gì cả.
Beauty must appeal to the senses, must provide us with immediate enjoyment, must impress us or insinuate itself into us without any effort on our part.

Tác giả:
Từ khóa:

Không có gì du dương hơn buổi hoàng hôn.
There is nothing is more musical than a sunset.

Tác giả:
Từ khóa:

Một số người muốn nhất là tuân theo nguyên tắc, tôi chỉ muốn diễn tả điều tôi nghe được. Không có nguyên lý. Bạn chỉ phải lắng nghe. Hưởng thụ chính là luật lệ.
Some people wish above all to conform to the rules, I wish only to render what I can hear. There is no theory. You have only to listen. Pleasure is the law.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Sự phức tạp cao độ đối lập với nghệ thuật.
Extreme complication is contrary to art.

Tác giả:
Từ khóa: