Tác giả: John Wooden

Cho dù bạn làm gì trong cuộc đời, cũng hãy khiến xung quanh đều là những người thông minh sẽ tranh luận với mình.
Whatever you do in life, surround yourself with smart people who’ll argue with you.

Tác giả:
Từ khóa:

Tình yêu thương là điều quan trọng nhất trên thế giới. Hận thù, ta nên loại bỏ nó khỏi từ điển.
Love is the most important thing in the world. Hate, we should remove from the dictionary.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Mọi chuyện diễn ra tốt nhất đối với những ai tận dụng tốt nhất cách mọi chuyện diễn ra.
Things work out best for those who make the best of how things work out.

Tác giả:
Từ khóa:

Mọi chuyện diễn ra tốt đẹp nhất cho người tận dụng được tốt nhất cách mà mọi chuyện diễn ra.
Things turn out best for the people who make the best of the way things turn out.

Tác giả:
Từ khóa:

Đừng đánh giá bản thân bởi thành tựu mình đạt được, mà bởi thành tựu mình hẳn phải đạt được với năng lực của mình.
Don’t measure yourself by what you have accomplished, but by what you should have accomplished with your ability.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Cả cuộc đời đầy những thăng trầm. Đừng để lúc thăng thăng lên quá cao và khi trầm trầm xuống quá sâu.
All of life is peaks and valleys. Don’t let the peaks get too high and the valleys too low.

Tác giả:
Từ khóa:

Hãy giành lấy quyền được kiêu hãnh và tự tin.
Earn the right to be proud and confident.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Hãy tự ép mình vào kỷ luật, và người khác sẽ không phải làm điều đó.
Discipline yourself, and others won’t need to.

Tác giả:
Từ khóa:

Hạnh phúc bắt đầu khi sự ích kỷ kết thúc.
Happiness begins where selfishness ends.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Sự cạnh tranh lớn nhất tôi phải đối mặt là cạnh tranh với bản thân mình để trở nên tốt đẹp hơn.
The best competition I have is against myself, to become better.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Thử thách thật sự cho phẩm tính của con người là điều mà anh ta làm khi không có ai nhìn.
The true test of a man’s character is what he does when no one is watching.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Hãy làm điều tốt nhất bạn có thể làm. Không ai có thể làm tốt hơn điều đó.
Just do the best you can. No one can do more than that.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Nếu ta phóng đại những điều tốt lành cũng nhiều như ta phóng đại những nỗi thất vọng, chúng ta đều sẽ hạnh phúc hơn nhiều.
If we magnified blessings as much as we magnify disappointments, we would all be much happier.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Đừng từ bỏ giấc mơ, nếu không giấc mơ sẽ từ bỏ bạn.
Don’t give up on your dreams, or your dreams will give up on you.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Hãy lắng nghe nếu bạn muốn được lắng nghe.
Listen if you want to be heard.

Tác giả:
Từ khóa:

Hãy tìm kiếm cơ hội để tỏ ra bạn quan tâm. Những cử chỉ nhỏ nhất thường tạo ra sự khác biệt to lớn nhất.
Seek opportunities to show you care. The smallest gestures often make the biggest difference.

Tác giả:
Từ khóa:

Hãy bận tâm tới phẩm tính của mình hơn là danh tiếng của mình, bởi vì phẩm tính là con người thực sự của bạn, trong khi danh tiếng chỉ là cách người khác nghĩ về bạn.
Be more concerned with your character than your reputation, because your character is what you really are, while your reputation is merely what others think you are.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Điều tốt nhất mà một người cha có thể làm cho con cái của mình là yêu thương mẹ chúng.
The best thing a father can do for his children is to love their mother.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Chiến thắng yêu cầu tài năng, lặp lại chiến thắng đòi hỏi chí khí.
Winning takes talent, to repeat takes character.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Đừng để mình bị ảnh hưởng bởi lời ca ngợi cũng như sự phê bình. Dù là lời khen hay chê, bị chúng ảnh hưởng là yếu đuối.
You can’t let praise or criticism get to you. It’s a weakness to get caught up in either one.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Thất bại trong sự chuẩn bị là chuẩn bị cho sự thất bại.
Failing to prepare is preparing to fail.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Không gì mạnh mẽ hơn sự dịu dàng.
There is nothing stronger than gentleness.

Tác giả:
Từ khóa:

Đừng bao giờ nói lời bào chữa. Bạn bè bạn không cần nó và kẻ thù của bạn sẽ không tin nó.
Never make excuses. Your friends don’t need them and your foes won’t believe them.

Tác giả:
Từ khóa:

Tài năng do Chúa trời cho.
Hãy khiêm tốn.
Danh vọng do người khác cho.
Hãy biết ơn.
Tính tự phụ do tự ta cho.
Hãy cẩn thận.
Talent is god given.
Be humble.
Fame is man given.
Be Grateful.
Conceit is self given.
Be careful

Tác giả:
Từ khóa: , ,